19.02.2018 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj on 19. helmikuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Caverion Oyj:n hallituksen jäsen Antti Herlinin omistus Caverion Oyj:sta Security Trading Oy:n kautta (”Security Trading”, Antti Herlinin omistuksessa oleva yhtiö, y-tunnus 1948052-6) on alittanut 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 19. helmikuuta 2018 Caverion Oyj:n yhtiölle itselleen suuntaamasta osakeannista johtuvan laimentumisen vuoksi.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja Security Tradingin yhteenlaskettu omistus Caverionista on 19 050 180 osaketta 19.2.2018, mikä vastaa 14,72 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Security Tradingin suora omistus Caverionista on 19 020 000 osaketta 19.2.2018, mikä vastaa 14,699 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 129 396 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta  Yhteenlaskettu %-osuus 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  14,72 %  14,72 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  15,05 %  15,05 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji 
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 
Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
FI4000062781  19 050 180 14,72 % -
A YHTEENSÄ  19 050 180 14,72 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten
%-osuus 
N/A  N/A N/A N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ  N/A N/A

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi Osakkeiden ja äänten määrä %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
Antti Herlin 30 180 0,023 % 0 % 0,023 %
Security Trading Oy 19 020 000 14,699 % 0 % 14,699 %

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: