26.10.2023 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Fennogens Investments S.A.

Caverion Oyj on 25. lokakuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Fennogens Investments S.A.:n omistus Caverion Oyj:sta on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 24. lokakuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Fennogens Investments S.A.:n suora omistus Caverionista tulee laskemaan 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Ilmoitettava omistusosuuksien aleneminen perustuu osakeluovutuksiin, joiden toteutuessa Fennogens Investments S.A.:n  suora omistus alittaa 5 prosentin rajan AML:n 9 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla, ja kyseisten osakeluovutusten odotetaan toteutuvan arviolta 31. lokakuuta 2023. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta 

Yhteenlaskettu

%-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,00 %

0,00 

0,00 %

138 920 092

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

10,2 %

 

10,2 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000062781

0,00

0,00

0,00

0,00

A YHTEENSÄ 

0,00

0,00

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

B YHTEENSÄ 

N/A

N/A

 

Tietoja liputusvelvollisesta

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:   Noora Koikkalainen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: