17.02.2020 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Solero Luxco S.à r.l.

Caverion Oyj on vastaanottanut 17.2.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Luxemburgissa toimivalta Solero Luxco S.à r.l. -nimiseltä yhtiöltä (”Solero Luxco”, välillisesti Triton Fund IV:n omistuksessa). Ilmoituksen mukaan Solero Luxcon omistusosuus Caverion Oyj:ssä on 17.2.2020 alittanut 5 prosentin rajan. Solero Luxcon omistus Caverionista on laskenut 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.

Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,00 %   - 0,00 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,20 %  - 5,20 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 
Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000062781 0 - 0,00 % -
A YHTEENSÄ  0 0,00 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
%-osuus
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  B YHTEENSÄ  N/A N/A

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
Triton Fund IV 0,00 %   - 0,00 %
Solero Holdco S.à r.l. 0,00 %  - 0,00 %
Triton Masterluxco 4 S.à r.l. 0,00 %  - 0,00 %
Solero Luxco S.à r.l. 0,00 %  - 0,00 %

Triton Fund IV:llä viitataan yhteisöihin (limited partnerships), jotka yhdessä muodostavat Triton Fund IV:n. Näistä ainoa yhteisö (limited partnership), jonka omistusosuus Solero Luxcossa oli liputusraja saavutettaessa enemmän kuin 5 prosenttia, on Triton Fund IV L.P. (rahastonhoitajansa Triton Investment Management Limitedin edustamana).

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

  Lisätietoja:  Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com  
Tilaa tiedotteet: