12.01.2023 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish BidCo Oy ja Triton V LuxCo 87 SARL

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish BidCo Oy ja Triton V LuxCo 87 SARL

Caverion Oyj on 12. tammikuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n (”Crayfish BidCo”, välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 12. tammikuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista on 12. tammikuuta 2023 noussut 13 647 263 osakkeeseen, mikä vastaa 9,82 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista on noussut 13 647 263 osakkeeseen, mikä vastaa 9,82 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,82% 9,82%
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) N/A N/A N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl
Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000062781 13 647 263 (CrayfishBidCo Oy) 13 647 263 (Triton VLuxCo 87 SARL) 9,82 % (Crayfish BidCoOy) 9,82 % (Triton VLuxCo 87 SARL)
A YHTEENSÄ 13 647 263 9,82 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
%-osuus
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ N/A N/A

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi Osakkeiden ja äänten määrä %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
Triton V LuxCo 87 SARL 0 0,00 0,00 0,00
Triton V LuxCo 89 SARL 0 0,00 0,00 0,00
Crayfish HoldCo Oy 0 0,00 0,00 0,00
Crayfish BidCo Oy 13 647 263 9,82 0,00 9,82 %

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: