04.02.2014 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj (Y-tunnus 2534127-4) on 4.2.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luku 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista on ylittänyt 1/20 (5 %) rajan.

Ilmoituksen mukaan omistus on muutoksen jälkeen seuraava:

Antti Juhani Herlin: 30 180 osaketta ja ääntä, eli 0,02 %
Holding Manutas Oy (Y-tunnus 0195801-8): 2 800 000 osaketta ja ääntä, eli 2,23 %
Security Trading Oy (Y-tunnus 1948052-6): 4 010 000 osaketta ja ääntä, eli 3,19 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa on 6 840 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,45 prosenttia Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yllä mainitun rajan ylitys perustuu 4.2.2014 tehtyihin osakeostoihin.

Caverion Oyj:llä on yhteensä 125 596 092 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa:
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

  Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: