27.02.2020 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2017–2019 mukaisen osakepalkkion maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 27.2.2020 luovutettu 39 127 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan kuuluvalle 16 avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 2 849 360 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jää yhtiön haltuun 2 810 233 omaa osaketta.

Caverion Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2015 ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta erikseen valituille yksittäisille avainhenkilöille erityistilanteissa. Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta on esitetty 18.12.2015 julkistetussa pörssitiedotteessa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi, sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: