24.02.2022 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2019–2021 mukaisen osakepalkkioiden maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 24.2.2022 luovutettu 55 020 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville 22 avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 2 502 467 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jää yhtiön haltuun 2 447 447 omaa osaketta.

Caverion Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2015 osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta konsernin johdolle. Joulukuussa 2018 hallitus hyväksyi uuden ohjelmajakson vuosille 2019–2021. Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta on esitetty 18.12.2015 ja 18.12.2018 julkistetuissa pörssitiedotteissa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi, sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: