30.04.2021 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään liittyvä omien osakkeiden luovutus suunnatulla osakeannilla

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018—2022 palkkioerien maksamiseksi.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 30.4.2021 luovutettu 120 199 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018—2022 kuuluville avainhenkilöille. Osakkeet annetaan palkkiona sitouttamisjaksolta 1.3.2018—28.2.2020 ja järjestelmään myöhemmin liittyneiden osallistujien osalta palkkiona myös sitouttamisjaksolta 1.3.2018—28.2.2019. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 7.2.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 25.5.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 2 624 140 omaa osaketta.

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

  Lisätietoja: Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: