28.03.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Caverion Oyj:n ("Yhtiö") hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 408 964 Caverionin osaketta on tänään luovutettu Caverionin suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (Performance Share Plan) 2020-2022 ja ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2020-2022 mukaisen osakepalkkioiden maksamista varten. Päätöksestä osakepalkkioiden maksamiseksi tiedotettiin pörssitiedotteella 17.3.2023.

Osakepalkkiot on maksettu Yhtiön hallussa olevilla Yhtiön omilla osakkeilla suunnatulla maksuttomalla osakeannilla, joten Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Ennen omien osakkeiden luovutusta Yhtiöllä oli hallussaan yhteensä 2 447 447 osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiön haltuun jää 2 038 483 osaketta.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: