27.04.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n omien osakkeiden luovutus ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n hallitus ("Yhtiö" ja "Hallitus") on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (Matching Share Plan 2018–2022) neljännen ja viimeisen palkkioerän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 Hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 164 658 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön osaketta on 27.4.2023 luovutettu 13 avainhenkilölle ohjelman ehtojen mukaisesti. Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita. Ennen suunnattua osakeantia Yhtiöllä oli hallussaan yhteensä 2 038 483 osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiön haltuun jää 1 873 825 osaketta.

Hallitus päätti helmikuussa 2018 ehdollisesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (Matching Share Plan 2018–2022). Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta on esitetty 7.2.2018 julkistetussa pörssitiedotteessa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: