Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksessä käytetyt laadintaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuonna 2021 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet löytyvät vuosikatsauksen 2021 sivulta 37 sekä relevantin liitetiedon kohdalta osioista 2–6.

Vuosikatsaukset ja tilinpäätökset Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut Tunnusluvut ja laskentakaavat T&K