Tutkimus ja kehitys

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan menot liittyen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen olivat vuonna 2021 noin 4,9 (3,6) milj. euroa eli 0,2 (0,2) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menoista kirjattiin tuloslaskelmaan kuluksi 2,5 (1,8) milj. euroa ja kehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 2,4 (1,8) milj. euroa.

Tutkimukseen ja kehitykseen investoitiin 3,1 milj. euroa (0,1 prosenttia liikevaihdosta) vuonna 2019. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menoista kirjattiin tuloslaskelmaan kuluksi 1,8 milj. euroa ja kehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 1,3 milj. euroa vuonna 2019.

Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut Tunnusluvut ja laskentakaavat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet