T&K

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan menot liittyen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen olivat
vuonna 2019 noin 0,8 (0,9) milj. euroa eli 0,0 (0,0) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimukseen ja kehityk-
seen investoitiin 2,8 milj. euroa (0,1 prosenttia liikevaihdosta) vuonna 2017.

Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut Tunnusluvut ja laskentakaavat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet