Audiovisuaaliset laitteet ja esitystekniikka tehokkaaseen koulutus-, kokous- ja valvomokäyttöön

Joustavia ja helppokäyttöistä yhteydenpitojärjestelmiä tarvitaan yhä useammassa paikassa. Yritysten…

Joustavia ja helppokäyttöistä yhteydenpitojärjestelmiä tarvitaan yhä useammassa paikassa. Yritysten ja organisaatioiden ei kuitenkaan enää tarvitse sitoa pääomaansa suurina kertasijoituksina AV-laitteiden uusimiseen. Kun AV-laitteet hankitaan palvelumallilla, raudan sijaan maksetaan siitä tärkeimmästä, eli itse esitystekniikasta, jonka toimivuudesta vastaa palveluntarjoaja.

Tilaa huoleton neukkaripakettisi täältä

 
 
Hansel Oy logo

Tarjoamme myös julkishallinnolle AV-ratkaisuja Hansel Oy:n puitesopimustoimittajana!

 

Ota yhteyttä

 
Petri Markkula
Petri Markkula
Myyntipäällikkö, AV-ratkaisut
Markku Mäki
Markku Mäki
Myyntipäällikkö, AV-ratkaisut
 

Helppokäyttöiset neuvottelu- ja kokoustilajärjestelmät tehostavat toimintaa 


Etäpalaverit ovat arkipäivää suurimmassa osassa yrityksiä. Modernista neukkarista löytyykin esitystekniikkaa, jonka avulla kaikki halukkaat pääsevät mukaan kotoa, autosta tai ulkomailta. Kokoushuoneiden ulkopuolella AV-laitteista löydetään uusia ulottuvuuksia, kun ne yhdistetään muuhun talotekniikkaan.

Suunniteltaessa uusia tiloja tai remontoitaessa vanhoja on tärkeää ottaa huomioon myös liitännät. Neuvottelupöytiin löytyy useita erilaisia ratkaisuja joko valmiina tai pöytäkohtaisesti räätälöitynä. Voimme tehostaa tilojen käyttöä ja helpottaa neuvotteluhuoneiden tai nimeämättömien työpisteiden varausta kalenteriin integroituvalla varausjärjestelmällä ja tila- tai paikkakohtaisilla varaustilanteen esittävillä näytöillä. Järjestelmät osaavat automaattisesti luoda raportit tilojen ja niiden laitteiden ja resurssien käytöstä. Raporttien pohjalta voit tehostaa käyttöä entisestään ja samalla käyttökokemuskin paranee.

Kiinteistön tietoverkkoja voidaan hyödyntää esimerkiksi laitteiden ohjaamiseen, valvontaan ja niiden toimivuuden seuraamiseen. Huolto taas voi etänä tarkastella ja ratkaistakin esitystekniikan ongelmia.

IoT:n ja automaation ansiosta voimme integroida eri AV-järjestelmät toisiinsa. Kun yhteen järjestelmään saapuu tietoa, joka on relevanttia toiselle järjestelmälle, tieto voidaan automaattisesti siirtää oikeaan paikkaan. Esimerkiksi neuvotteluhuoneiden näytöt voidaan ohjata käynnistymään, kun liiketunnistin havaitsee jonkun asettuvan palaveripöydän ääreen. Näytöt eivät ole turhaan päällä energiaa kuluttamassa, mutta niiden käynnistämiseenkään ei tarvitse kuluttaa aikaa.

Tilaa huoleton neukkaripakettisi täältä

Modernin mikrofonijärjestelmän avulla järjestät sujuvia konferenssitapahtumia

Toimistotyöntekijöitä modernissa toimistossa kokouspöydän ääressä.

Yritysten, kuntien ja kaupunkien päätöksentekoelinten kokouksissa on mukana usein kymmeniä ihmisiä. Keskustelun etenemisen onkin oltava kokouksen aikana sujuvaa ja hallittua. Mikrofonijärjestelmän täytyy olla niin yksinkertainen ja luotettava, että laitteisto on kokouskäytäntöjen luonnollinen osa eikä minkään este.

Kokouksen eteneminen asialistan aiheesta toiseen sujuu käyttäjän avustuksella ja tarvittava informaatio näkyy halutulla tavalla. Tarvittaessa äänestykset käynnistyvät ja niiden tulokset ovat välittömästi nähtävillä. Mikrofonijärjestelmään voidaan myös halutessa yhdistää automaattinen kamerajärjestelmä, jolloin kamera seuraa kulloinkin puhuvaa henkilöä.

Kokouksen jälkeen on mahdollista saada raportti esimerkiksi osallistujien puhe- ja läsnäoloajoista tai äänestyksistä tuloskoosteineen. Raportti voidaan toimittaa tarvittaessa automaattisesti sähköpostilla.

Tutustu Eduskuntatalon konferenssijärjestelmään, jonka loimme yhdessä Boschin kanssa

 
 

Esitystekniikka ja AV-laitteet tekevät opetuksesta interaktiivista

Luentojen ja koulutustilaisuuksien esitysten tallentamiseen löytyy monia eri ratkaisuja. Jos materiaali halutaan jakaa myös verkon yli, on luotava integroitu kokonaisuus, jossa ohjelmalähteet, kamerat ja mikrofonit tuodaan yhteen, helppokäyttöiseen järjestelmään.

Opetussuunnitelmien ja opetustapojen uudistuminen asettaa täysin uudenlaisia vaatimuksia opetustiloille. Opetusmateriaali on verkossa ja ohjelmalähteinä käytetään jopa oppilaiden omia mobiililaitteita. Esityksiä pitää pystyä tallentamaan ja jakamaan verkon yli toisiin oppilaitoksiin tai sisäverkkoon.

Opetustiloissa puheäänen vahvistus on usein tarpeen, koska tilat ja opetusryhmäkoot ovat kasvaneet. Ratkaisujemme avulla ääni vahvistetaan niin, että opettajan ääni kuuluu, eikä jatkuva kovaan ääneen puhuminen aiheuta äänen menetystä.

 

Toteutamme kouluihin ja oppilaitoksiin audiovisuaalisia ratkaisuja

Integroidun kokonaisuuden avulla voidaan tallennettua tai verkon yli reaaliajassa jaettavaa materiaalia seurata esimerkiksi toisessa luentosalissa esitysjärjestelmään liitettävällä laitteistolla. Tallennusjärjestelmiä käytetään mm. oppilaitoksissa, oikeuslaitoksissa, terveydenhoitoalalla ja julkishallinnossa.

Isoissa tiloissa esitystekniikan merkitys on erittäin suuri. Esityksissä tarvitaan usein verkosta esitettävää videomateriaalia, tilaisuuksien taltiointia ja siihen liittyvät kamera- ja äänentoistojärjestelmiä tekniseksi avuksi. Toteutamme näitä ratkaisuja siten että lopputulos on loppukäyttäjälle helppokäyttöistä, koska tilaisuuksissa on harvoin mukana tekniikkaa ohjaavaa henkilöä.

Opetussuunnitelmien ja opetustapojen uudistuminen asettaa täysin uudenlaisia vaatimuksia opetustiloille. Opetusmateriaali on verkossa ja ohjelmalähteinä käytetään jopa oppilaiden omia mobiililaitteita. Esityksiä pitää pystyä tallentamaan ja jakamaan verkon yli toisiin oppilaitoksiin tai sisäverkkoon.

 

Monipuolista esitystekniikkaa valvomoiden tarpeisiin

Audiovisuaalinen järjestelmä kokoushuoneessa

Useasta eri järjestelmästä esitettävä tieto tai kuvan siirtäminen eri lähteistä usealle työpisteelle vaatii esitystekniikalta paljon.

Valvomoiden videoseinät voidaan toteuttaa käyttäen erittäin ohutreunaisia LED-näyttöjä, jotka soveltuvat vaativaankin 24/7 käyttöön. LED-tekniikan etuna on näyttöjen pitkäikäisyys ja lyhyt vasteaika. Esitysmateriaali tuodaan videoseinälle prosessorien kautta. Videoseinäprosessorit pystyvät käsittelemään useita ohjelmalähteitä ja jakamaan niiden kuvaa videoseinällä lähes täysin rajattomasti ja vapaasti.

Ohjelmalähteiden ei tarvitse sijaita varsinaisen valvomon sisällä, vaan ne voidaan sijoittaa erilliseen laitetilaan, jolloin saadaan helpommin hallittua niiden aiheuttama lämpökuorma ja melu.

30 000 huollettavasta kiinteistöstämme yksi kolmasosa eli n. 10 000 kohdetta ovat etävalvonnassamme. Valvomot ovat siis hyvin tärkeitä myös oman liiketoimintamme kannalta. Hälytysvalvonta on yksi keskeisimpiä osia kiinteistön talotekniikan toiminnan jatkuvassa varmistamisessa, ja jopa 90 % hälytyksistä voidaan ratkaista etähallinnalla.

Tutustu etähallintapalveluihimme

 

Asiantuntija-apua AV-järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen

Esitystekniikka tarvitsee tietysti toimiakseen muun muassa sähköä ja tietoliikenneyhteyksiä. Vahvuutemme onkin se, että toimitamme kaikki tarvittavat talotekniset järjestelmät. Pystymme myös hallitsemaan järjestelmiä rakennusautomaation avulla, jolloin niistä saadaan kaikki hyöty irti.

Jätä meille yhteydenottopyyntö alta niin palaamme sinulle mahdollisimman pian. On aika tehdä merkittäviä valintoja toimivampien tilojen puolesta.

Katso myös

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lue lisää