Modernista neukkarista löytyykin esitystekniikkaa, jonka avulla kaikki halukkaat pääsevät mukaan kotoa, autosta tai ulkomailta

Miltä näyttää AV-teknologian tulevaisuus?

Etäpalaverit ovat arkipäivää suurimmassa osassa yrityksiä. Modernista neukkarista löytyykin esitystekniikkaa, jonka avulla kaikki halukkaat pääsevät mukaan kotoa, autosta tai ulkomailta. Kokoushuoneiden ulkopuolella audio- ja videoratkaisuista löydetään uusia ulottuvuuksia, kun ne yhdistetään muuhun talotekniikkaan.

Etätyön lisääntyminen, tarve vähentää paikkasidonnaista työtä ja toisaalta teknologinen kehitys ovat merkittävästi kasvattaneet kevyiden etäneuvotteluratkaisujen kysyntää. Ennen sadan neuvotteluhuoneen toimitiloihin rakennettiin ehkä viisi korkeasti varusteltua videoneuvottelutilaa, kun taas nykyisin talon jokaisessa neukkarissa on valmiudet etäpalaverin pitämiseen.

Unified communications -softat kuten Lync, Teams ja Skype ovat laajalti käytössä suomalaisissa organisaatioissa, ja etäpalaverit hoidetaankin usein niiden välityksellä. Palaverin audio- ja videoyhteyden laatua on helppo parantaa liittämällä työläppäriin esimerkiksi puhelinkaiutin, soundbar-kaiutin tai videokamera. Kevyet ja edulliset työkalut eivät enää jää laadussakaan kovin kauas kiinteistä videoneuvottelujärjestelmistä.

Esitystekniikan toinen merkittävä kehityssuunta on sen tiiviimpi linkittyminen muuhun IT:hen. Kiinteistön tietoverkkoja voidaan hyödyntää esimerkiksi laitteiden ohjaamiseen, valvontaan ja niiden toimivuuden seuraamiseen. Huolto taas voi etänä tarkastella ja ratkaistakin esitystekniikan ongelmia.

Nykyään IT verkkoja hyödynnetään myös yhä enemmän kuvan siirtoon. Kuva siirtyy vaikkapa tietokoneen ruudulta auditorion valkokankaalle kiinteistön verkon yli. Koska kiinteistöissä on nykyään lähes poikkeuksetta valmiina kattava IT-verkko ja kaapelointi, voidaan AVoverIP-järjestelmä parhaassa tapauksessa toteuttaa ilman lisäkaapelointia.

Tilojen käyttöä voidaan tehostaa ja neuvotteluhuoneiden tai nimeämättömien työpisteiden varausta helpottaa kalenteriin integroituvalla varausjärjestelmällä ja tila- tai paikkakohtaisilla varaustilanteen esittävillä näytöillä. Järjestelmät osaavat automaattisesti luoda raportit tilojen ja niiden laitteiden ja resurssien käytöstä. Raporttien pohjalta käyttöä voidaan tehostaa entisestään ja samalla käyttökokemuskin paranee.

AV:n ja muiden järjestelmien yhteispeli luo uusia sovelluksia

Sujuvien esitysten vetämisen lisäksi esitystekniikkaa voidaan soveltaa uusiin käyttötarkoituksiin, kun se yhdistetään muihin taloteknisiin järjestelmiin.

Esimerkiksi Caverionin pääkonttorilla Vapaalassa pystymme seurailemaan lounasruokalamme ruuhkatilannetta toimiston infonäytöiltä reaaliajassa. Turvallisuuskäyttöön tarkoitetut kamerat osaavat laskea ihmisten määrän ja välittävät datan eteenpäin. Näin jokainen työntekijä pystyy arvioimaan infonäytöistä, onko nyt hyvä hetki suunnata ruokatauolle vai kannattaisiko vielä odotella tovi.

IoT:n ja automaation ansiosta voimme integroida eri järjestelmät toisiinsa. Kun yhteen järjestelmään saapuu tietoa, joka on relevanttia toiselle järjestelmälle, tieto myös kulkee sinne. Esimerkiksi neuvotteluhuoneiden näytöt voidaan ohjata käynnistymään, kun liiketunnistin havaitsee jonkun asettuvan palaveripöydän ääreen. Näytöt eivät ole turhaan päällä energiaa kuluttamassa, mutta niiden käynnistämiseenkään ei tarvitse kuluttaa aikaa.

Järjestelmäyhteistyö mahdollistaa ratkaisut myös tiukkoihin tilanteisiin. Jos kiinteistön hälytysjärjestelmään saapuu ilmoitus palohälytyksestä, voidaan info ajaa saman tien myös kiinteistön infotauluille. Vastaavat ratkaisut eivät välttämättä edes vaadi uusien laitteiden hankkimista – tärkeämpää on, että kaikkien järjestelmien data koostetaan samaan paikkaan.

Palvelumalli kasvaa AV-maailmassakin

Palvelumalli tulee kasvamaan AV-ratkaisujenkin suhteen. Yritysten ja organisaatioiden ei enää tarvitse sitoa pääomaansa suurina kertasijoituksina laitteiden uusimiseen. Raudan sijaan maksetaan siitä tärkeimmästä, eli esitystekniikasta, jonka toimivuudesta vastaa palveluntarjoaja.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa Caverion suunnitteli ja toteutti Nummikeskuksen kiinteistön informaatio- ja viestintäteknologian osana elinkaarihanketta, jossa Caverion vastaa kiinteistön kunnosta ja olosuhteista 20 vuoden sopimuskauden ajan. Nummikeskuksessa toimii koulu, kirjasto ja neuvola sekä nuorisotilat, ja Caverion vastaa sopimuskauden ajan myös AV-järjestelmien toiminnasta ja huollosta kaikissa tiloissa.

Esitystekniikka tarvitsee tietysti toimiakseen muun muassa sähköä ja tietoliikenneyhteyksiä. Caverionin vahvuus onkin se, että toimitamme kiinteistöön kaikki tarvittavat talotekniset järjestelmät. Pystymme myös hallitsemaan järjestelmiä rakennusautomaation avulla, jolloin niistä saadaan kaikki hyöty irti.

Jos haluat keskustella lisää omaan kiinteistöösi sopivista AV-ratkaisuista, ota yhteyttä.

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt