Jukka Paloniemi,
21.10.2021
Kiinteistöt

Tekoäly mahdollistaa tarpeenmukaisen kiinteistönhuollon

Tekoälyn kokonaisvaltainen hyödyntäminen osana kiinteistön kunnossapitoa haastaa perinteiset tavat toimia. Paras hyöty tekoälystä saadaan, kun koko kunnossapitoketjun toiminta rakennetaan uudelleen ja päätökset perustetaan kalenterin sijaan kiinteistöstä saatavaan mitattuun tietoon.

Huoltokirjan palvelukuvaukset, vastuunjakotaulukot ja aikataulut ovat ohjanneet kiinteistöjen kunnossapitoa ainakin viimeiset kaksikymmentä vuotta. Myös kiinteistön ylläpitoon liittyvät sopimusmallit ovat pohjautuneet huoltokirjan palvelukuvauksiin ja määrityksiin. Kiinteistönhuolto onkin monin paikoin ajautunut tilanteeseen, jossa pääpaino on laitteiden silmämääräisessä havainnoinnissa ja päivittäisessä tarkistuslistojen raksimisessa.

Huoltokirjamaailmasta on kuitenkin mahdollista päästä eroon – datan avulla. Tulevaisuuden tekoälyä hyödyntävä kiinteistönhuolto nojaa analytiikkaan, eli aitoon ymmärrykseen kiinteistön ja sen tekniikan kunnosta. Homma pyörii ilman ylimääräisiä tarkastuksia ja turhia ihmettelyjä.

Tekoälyn hyödyntäminen on prosessi, ei kertatoimenpide

Tekoäly kiinteistönhuollossa tarkoittaa käytännössä koneoppivia algoritmeja sekä analytiikka- ja ohjaustyökaluja, jotka mahdollistavat kiinteistödatan suuren mittakaavan analysoinnin. Hölynpölystä hyödylliseksi työkaluksi tekoäly muuttuu vasta, kun kiinteistön hallintaa tehdään kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että optimoitaisiin vain yksittäisiä järjestelmiä.


Hölynpölystä hyödylliseksi työkaluksi tekoäly muuttuu vasta, kun kiinteistön hallintaa tehdään kokonaisvaltaisesti. 


Markkinoilla on useita tekoälysovelluksia, jotka keskittyvät vain yhteen osa-alueeseen, esimerkiksi rakennuksen lämmityksen optimointiin tai sisäilmaolosuhteiden monitorointiin. Kiinteistön kokonaiskuva jää helposti huomioimatta, ja pahimmassa tapauksessa puutteellinen tieto tuudittaa vääränlaiseen hyvänolontunteeseen.

Tekoälyn hyöty ei nimittäin synny siitä, että kiinteistön olemassa olevaan ylläpitoon lisätään yksi uusi laite ja jatketaan muuten vanhan toimintamallin mukaisesti. Täyden hyödyn saaminen vaatii koko kunnossapitoketjun uudelleen arviointia: Minkälaisille toiminnallisuuksille on edelleen tarvetta? Miten resurssit kannattaa kohdentaa? Kuinka roolitukset muuttuvat?

Tekoäly havainnoi, asiantuntija ohjaa

Tekoälyä hyödyntävässä tarpeenmukaisen kiinteistönhuollon mallissa ylimääräiset päätöksentekoportaat jäävät pois ja asiantuntijoiden rooli kasvaa.


 Enää toiminta ei perustu kalenteriin ja palvelunkuvauksiin. 


Tekoäly hakee kaiken aikaa poikkeamia järjestelmistä ja huomaa asioita, joita huoltohenkilökunta ei silmämääräisesti huomaisi. Näiden havaintojen pohjalta asiantuntija voi suoraan ohjata huollon paikalle silloin, kun sitä oikeasti tarvitaan.

Enää toiminta ei siis perustu kalenteriin ja palvelunkuvauksiin, vaan kohteessa olevaan todelliseen tarpeeseen. Jokaista huomiota ei myöskään tarvitse juoksuttaa päätöksentekoportaita ylöspäin. Asiantuntija pystyy itsenäisesti priorisoimaan ja ohjaamaan ylläpidon toimenpiteitä analytiikan havaintojen perusteella.


 Kiinteistösi ansaitsee dataan perustuvaa teknistä huolenpitoa siinä missä autosikin. 


Mikset huoltaisi kiinteistöäsi yhtä huolellisesti kuin autoasi?

Tarpeeseen perustuva huolto ei suinkaan ole uusi ajatus. Esimerkiksi autosi todennäköisesti osaa ilmoittaa, kun se kaipaa öljyä tai suodatinvaihtoja. Saat myös analytiikkaan perustuvaa tietoa siitä, että jarrupalat ovat kuluneet tai eturenkaassa on liian vähän ilmaa. Kiinteistösi ansaitsee dataan perustuvaa teknistä huolenpitoa siinä missä autosikin.

Vielä 20 vuotta sitten huoltokirja oli parasta, mitä tarjolla oli. Enää emme kuitenkaan tarvitse huoltokirjan tarkistuslistoja ja kalentereita ohjaamaan ylläpitoa, sillä nykyään tarjolla on reaaliaikaista, mitattua tietoa.


 Niille, jotka rohkenevat ajatella kiinteistönhallinnan perustuksia myöten uudella tavalla, on tarjolla älykkäämpiä kiinteistöjä, kustannussäästöjä ja tehokkuutta. 


Huoltokirjamaailmasta pois siirtyminen vaati tietysti täysin uutta tapaa ajatella kiinteistönhuoltoa, eikä muutos tapahdu itsestään. Mutta niille, jotka rohkenevat ajatella kiinteistönhallinnan perustuksia myöten uudella tavalla, on tarjolla älykkäämpiä kiinteistöjä, kustannussäästöjä ja tehokkuutta.

Haluatko tietää lisää? Olemme laatineet kattavan tietopaketin tekoälystä osana kiinteistönhallintaa. Oppaassa kerromme, miten tekoälyä tulisi kiinteistöissä hyödyntää ja kuinka se vaikuttaa niin käyttäjätyytyväisyyteen kuin energiakulutukseenkin. Lataa oppaamme niin tiedät, miltä tulevaisuuden tekoälyyn perustuva kiinteistönhuolto näyttää.

 
Jukka Paloniemi
Jukka Paloniemi
Kehityspäällikkö
Tekoälyopas

Tekoälyopas

Tekoäly on rakettitiedettä, mutta sen hyödyntäminen on yllättävän vaivatonta.

Lataa maksuton opas

 

Tee näin, kun haluat päästä alkuun tekoälyn hyödyntämisessä: 


1. Aseta tavoitteet

Määrittele, mitä haluat saavuttaa ja mihin analytiikkaa ensisijaisesti hyödynnät.

2. Selvitä nykytilanne

Millaisia tietolähteitä sinulla on jo käytettävissä? Onko tarvetta lisätä esimerkiksi sensoreita yksityiskohtaisemman tiedon keräämiseksi?

3. Luo strategia

Mieti, kenen panosta asettamiesi tavoitteiden täyttämiseksi tarvitaan ja kuinka osallistaa heidät. Määrittele myös, kuinka eri tietolähteet saadaan yhdistettyä yhdelle tietoalustalle, jotta tekoäly voi analysoida tietoa. Suunnittele, kuinka toimintaa seurataan ja optimoidaan.

4. Ota käyttöön

Aika kääriä hihat ja ryhtyä parantamaan kiinteistösi toimintaa!

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt