Kiinteistöjen digitalisaation hyödyt ovat kiistattomat: digitaalisten ratkaisujen ja oikean kulttuurin avulla kiinteistöjä voidaan johtaa paremman tiedon perusteella
Mika Ruokonen,
22.01.2020
Kiinteistöt

Kiinteistöjen digitalisaation suuri myytti

Kiinteistöjen digitalisaation hyödyt ovat kiistattomat: digitaalisten ratkaisujen ja oikean kulttuurin avulla kiinteistöjä voidaan johtaa paremman tiedon perusteella. Näin voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä liiketoiminnalle esimerkiksi energiansäästön, operatiivisen tehokkuuden ja paremman käyttäjätyytyväisyyden kautta.

Hiljattain kiinteistöpäättäjille kohdistamassamme kyselytutkimuksessa 93 % vastaajista kertoi hyödyntäneensä digitalisaatiota kiinteistöissään. Uskallan kuitenkin väittää, että tämä luku on rohkeasti yläkanttiin. On suuri myytti, että olisimme hyödyntäneet kiinteistöjen digitalisaatiota läheskään riittävästi.

Kun kysyimme, miten digitalisaatiota on hyödynnetty, vastauksissa mainittiin esimerkiksi LED-valaistus, sähköiset huoltokirjat ja rakennusautomaatio. Vaikka näihin ratkaisuihin sisältyy digitaalisia komponentteja, niillä on hyvin vähän tekemistä digitalisaation kanssa.

Vastaukset osoittavat, että digitalisaation varjolla on myyty ja toimitettu kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Kenelläkään ei tunnu olevan selkeää kokonaiskuvaa siitä, mitä digitalisaatio on, ja miten sitä pitäisi hyödyntää.

Eipä siis ihmekään, että samassa kyselyssä vain hieman yli puolet vastaajista sanoi digitalisaation ratkaisseen haasteet, joita sillä haluttiin ratkaista.

Tauti ei parane oireita hoitamalla

Joku voisi haastaa ja kysyä, että eikö digitalisaatio etenekin askel kerrallaan kohti suurempia kokonaisuuksia? Kyllä ja ei. Ei ole realistista ratkaista kaikkia ongelmia yhdellä digitalisaatioprojektilla.

Pieleen kuitenkin mennään myös, jos ratkaistaan yksittäisiä haasteita ja hankitaan erillisiä järjestelmiä – vaikkapa kiinteistön käyttäjien olosuhteista lähettämien reklamaatioiden hallintaan – ilman käsitystä kokonaiskuvasta. Usein lopputuloksena saman kiinteistön data hajautuu kymmeneen eri järjestelmään. Yhdessä ovat reklamaatiot olosuhteista, toisessa sensoridata, kolmannessa auditoinnit, neljännessä energia.

Ilman yhtenäistä kokonaiskuvaa päädytään osaoptimointiin, jossa hoidetaan oireita eikä tautia. Esimerkiksi energiankulutus pyritään painamaan minimiin, minkä lopputuloksena olosuhteet kärsivät ja tilojen käyttäjät istuvat neukkareissa toppatakeissa. Seuraavaksi ihmetellään kiinteistön reklamaatiojärjestelmän tukkeutunutta inboksia.

Eräs tutkimukseemme vastannut tiivistikin ongelman hyvin: ”Järjestelmiä on niin paljon, ettei niitä osata käyttää.”

Onnistunut kiinteistöjen digitalisaatio vaatii strategisen, taktisen ja operatiivisen kokonaiskuvan muodostamista


Tästä kuopasta on kuitenkin mahdollista kiivetä ylös. Onnistunut digitalisaatio lähtee liikkeelle siitä, että huomioidaan sekä ylimmän johdon (strateginen), kiinteistöpäällikön (taktinen) että käyttäjien (operatiivinen) tarpeet ja niiden vaikutukset toisiinsa.

Digitalisaation suuri myytti.gif

 

  • Kiinteistöjohtajan strategisella tasolla peilataan digitalisaation mahdollisuuksia yrityksen arvoihin, vastuullisuustavoitteisiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Usein lähdetään liikkeelle raportoinnin kehittämisestä suoraviivaisemmaksi, jotta bisneskriittiset luvut eri toiminnoista näkyvät reaaliajassa.
  • Kiinteistöpäällikön ja -huollon taktisella tasolla tarpeet ovat erilaiset. Digitalisaatio auttaa tyypillisesti esimerkiksi työnohjauksessa, olosuhteiden seurannassa ja hallinnassa tai vaikkapa energiankulutuksen analysoinnissa.
  • Operatiivisella, eli käyttäjien tasolla vaaditaan jälleen erilaista lähestymistä. Analytiikan avulla varmistetaan laadukkaat olosuhteet, joista käyttäjät nauttivat. Olosuhteet voidaan myös paremmin todentaa ja tehdä näkyviksi ymmärrettävässä muodossa. Digitaalisaatio tuo myös käyttäjäystävällisiä palveluja esimerkiksi tilojen varaukseen tai palvelupyyntöjen ilmoittamiseen.

Eri tasoilla on tietysti runsaasti erilaisia mahdollisia ratkaisuja, joten tämä esimerkki toimii vain pintaraapaisuna.

Olennaista on, että kaikki kiinteistön tärkeät tiedot tuodaan yhtenäiselle alustalle, jotta sekä johto, kiinteistöpäälliköt, huolto että käyttäjät voivat tarkastella dataa – kukin itselleen olennaisesta näkökulmasta.

Tässä auttaa esimerkiksi uusi Caverion SmartView -palvelumme, joka kokoaa kaiken kiinteistön kriittisen datan samaan paikkaan. Kun data on yhdessä paikassa, kiinteistöihin liittyvä päätöksenteko on helppoa sekä raportointi kaikille kiinteistön sidosryhmille onnistuu roolipohjaisesti.

Digitalisaatio vaatii ajatusmallin muutosta


Palataan lopuksi vielä hetkeksi kyselyymme. Neljä viidestä vastaajasta suunnitteli hyödyntävänsä digitalisaatiota jatkossa enemmän. Mahtava homma!

Suosittelen kiinnittämään rohkeasti huomiota tapaan, jolla kilpailutat digitalisaatioratkaisujen toimittajaa. Jos haluat hyötyä digitalisaatiosta, osta työsuoritteiden sijaan lopputulosta. Haasta toimittajasi miettimään, miten digitaalisten ratkaisujen ja uusien toimintamallien avulla voidaan luoda laadukkaita olosuhteita ja säästöjä ylimääräisen mittareiden lukemisen ja laitteiden taputtelun sijaan.

Älä mieti mitä se maksaa, vaan mieti mitä arvoa siitä on.
Olenko mielestäsi aivan hakoteillä? Jos näin, minua saa ja pitääkin haastaa. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Mika Ruokonen
Mika Ruokonen
Asiakkuus- ja kehitysjohtaja
Tiivistimme raporttiin tutkimuksen keskeisimmät löydökset siitä, miten suomalaisissa kiinteistöissä…

Tiivistimme raporttiin tutkimuksen keskeisimmät löydökset siitä, miten suomalaisissa kiinteistöissä hyödynnetään digitalisaatiota.

Lataa tutkimusraportti

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt