Investoinnit energiatehokkuuteen maksavat itsensä takaisin
Jukka Heino,
18.01.2019
Kiinteistöt

Lakisääteiset energiakatselmukset 2019 – suurten yritysten on jälleen tarkasteltava energiatehokkuuttaan

Vuonna 2014 voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen. Yrityksen energiakatselmus on matalan kynnyksen toimenpide, mutta sillä voi olla suuri positiivinen vaikutus energiasäästöihin.

Ensimmäistä kertaa vuonna 2015 suurille yrityksille toteutetut energiakatselmukset tulee uusia vuoden 2019 aikana. Pakollisessa energiakatselmuksessa kartoitetaan neljän vuoden välein yrityksen kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja etsitään keinoja tehostaa energiankäyttöä.

Katselmukseen sisältyvissä kohdekatselmuksissa tutkitaan tarkemmin yksittäisen kohteen, kuten vaikka liikekiinteistön tai logistiikkakeskuksen, energiatehokkuutta. Tyypillisesti katselmoitavaksi valitaan eniten energiaa kuluttava tai ominaiskulutukseltaan suuri kohde, tai jo tiedossa oleva energiankulutukseltaan haasteellinen kohde. Katselmuksessa Caverionin asiantuntija kiertää kohteen, käy talotekniikan läpi ja selvittää mihin energia kuluu. Kohdekatselmuksen perusteella annamme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia energian säästämiseksi.

Kohdekatselmuksen pohjalta todetut energiansäästötoimenpiteet ovat usein käyttöteknisiä, ja kiinteistön huoltohenkilöt pystyvät toteuttamaan ne ilman suuria lisäkustannuksia. Talotekniikan asetusarvoista voi löytyä muutostarvetta, ja energiatehokkuus paranee esimerkiksi ohjaamalla ilmanvaihtoa tarpeenmukaisesti. Katselmuksen teettäminen ei ole suuri kustannus, mutta se voi tuottaa paljon säästöjä pitkällä tähtäyksellä.

Investoinnit energiatehokkuuteen maksavat itsensä takaisin

Kaikista energiansäästötoimenpiteistä ei selvitä asetuksia säätämällä. Investointeja vaativat esimerkiksi ilmanvaihtoa tehostavat puhallinsaneeraukset tai valaistuksen vaihtaminen ledeiksi. Myös lämmitystavan muuttaminen voi tuoda tuntuvia säästöjä energiankulutuksessa. Lämmityksen energiatehokkuutta voi parantaa vaikka asentamalla ilmanvaihtoon lämmön talteenoton tai tuottamalla lämpöä lämmitysverkostoon lämpöpumpulla.

Investointi parempaan talotekniikkaan voi tuntua suurelta kululta, mutta se tuottaa pitkäkestoista hyötyä. Energiatehokkuuteen liittyvien sijoitusten sisäinen korko voi olla jopa 30 prosenttia. Energiatehokkuuteen investoiminen on lähes poikkeuksetta tuottava ratkaisu: esimerkiksi rahoitusmallissa investointi katetaan parantuneen energiatehokkuuden tuottamilla säästöillä. Sopimuskauden jälkeen yrityksellä on sekä uusittu laitteisto että edelleen kertyvät energiasäästöt.

Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen kiinnostaa yrityksiä

Edellisen katselmuskauden jälkeen yrityksissä on herätty siihen, että energiatehokkuutta voi parantaa järkevästi: taloudellisesti kannattavasti ja olosuhteita parantaen. Esimerkiksi tehokas ja oikein optimoitu ilmanvaihto voi parantaa kiinteistön ilmanlaatua tuntuvasti.

Jo nyt kiinteistöjen energiankulutuksessa näkyy siirtymä kestävämpien energianlähteiden suuntaan. Myös lämmityksessä käytetään koko ajan laajempia kokonaisuuksia sekä hybridilämmitystä ja hukkalämpö pyritään minimoimaan. Esimerkiksi jos kiinteistössä on paljon kylmätuotantoa, voidaan lauhdelämpö katolle puhaltamisen sijaan ottaa takaisin käyttöön.

Ensimmäiset lakisääteiset energiakatselmukset toteutettiin suurille yrityksille vuonna 2015. Toisen katselmuskauden jälkeen voidaan jo laajemmin arvioida, mitä muutoksia energiakatselmukset ovat saaneet aikaan yritysten toiminnassa. Muutosta kestävämpään suuntaan näkyy jo, ja positiivinen kehitys jatkuu energiakatselmuksia seuraavien toimenpiteiden myötä.

Caverionista kokonaisvaltainen kumppani energiahankkeeseen

Meillä Caverionilla on laaja kokemus sekä katselmusten teosta että energiahankkeiden toteuttamisesta niiden pohjalta. Meiltä löytyy koko talotekniikan osaaminen, ja pystymme realistisesti sanomaan mitä kannatta tehdä ja millaiset ovat kustannukset.

Asiakkaamme ei tarvitse hankkia useaa aliurakoitsijaa, koska Caverion voi auttaa kaikissa energiahankkeen vaiheissa katselmuksesta käytännön toimenpiteisiin.

Jos haluat kuulla lisää Caverionin toteuttamista suurten yritysten energiakatselmuksista, kerron mielelläni lisää. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Jukka Heino
Tiimiesimies, asiantuntijapalvelut
 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt