Tieto ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin

Miten avoin alustateknologia voi tehostaa kiinteistönhallintaa?

Kiinteistöistä voidaan kerätä valtava määrä dataa. Kun eri teknisten järjestelmien data yhdistetään yhdelle alustalle, saadaan kiinteistön toiminnasta kattava kokonaiskuva, joka hyödyttää niin huoltoa, kiinteistön käyttäjiä kuin omistajiakin.

Toimivan ja aidosti hyödyllisen alustateknologian suunnittelu lähtee käyttäjien ehdoista. Kiinteistötekniikassa alustalla tarkoitetaan järjestelmää, joka kerää kiinteistön tiedot yhteen ja tarjoaa tietoa erilaisten sovellusten käyttöön.

Caverionin kiinteistöhallintajärjestelmän kehitystyö alkoikin tutustumisella asiakkaidemme ja omien asiantuntijoidemme tarpeisiin ja toiveisiin. Kierroksella selvitimme, miten digitalisaation avulla näitä tarpeita voitaisiin toteuttaa. Tunnistetut teknologiatarpeet määrittelivät suuntaviivat, joiden pohjalta alustaa ja sen päälle rakentuvia ratkaisuja lähdettiin kehittämään.

Alustan kehityksen alkutaipaleella rakensimme kyvykkyydet kerätä dataa kiinteistöistä ja tunnistimme tärkeimmät tiedonlähteet. Esimerkiksi nykyisellään hajanaiset tiedot asiakkaan energianhallintajärjestelmästä, etävalvonnasta ja tiketöintijärjestelmästä voidaan koota yhteiseen pilveen analysoitavaksi. Datan koostaminen yhteen mahdollistaa sen pohjalta räätälöitävät sovellukset ja muiden toimintojen kehittämisen.

Esimerkiksi teknistä huoltoa ja kiinteistön johtoa kiinnostavat hyvinkin erilaiset asiat kiinteistön toiminnassa, joten he todennäköisesti tarvitsevat erilaisia ratkaisuja. Ratkaisut kuitenkin vaativat yhtä lailla kiinteistöstä saatavaa tietoa, joten ne voidaan rakentaa saman alustan päälle – kunhan alusta on skaalautuva ja avoin.

Tieto ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin

Kiinteistöstä kerätty data ei itsessään tee autuaaksi, vaan se vaatii jalostamista. Analytiikan avulla pystytään kuitenkin seuraamaan esimerkiksi neuvotteluhuoneiden ilmanlaatua ja lähettämään liian korkeista luvuista hälytys suoraan huoltoon. Kokonaisvaltainen kiinteistönhallinnan työkalu tarjoaakin paljon hyödyllistä tietoa kiinteistöstä sekä myös yhteisen viestintäkanavan kiinteistön käyttäjien ja huollon välillä.

Jos vaikka työhuoneesta palaa lamppu, voi työkalun kautta raportoida asiasta palautekanavan kautta. Sieltä palaute menee suoraan tikettitietokantaan ja edelleen hoidettavaksi. Toimivassa kiinteistönhallinnassa hyödynnetäänkin näppäriä ja moderneja kanavia, jotta asiakastyytyväisyys voidaan varmistaa ja samalla mitata sen tasoa.

Asiakkaat voivat nähdä kiinteistönhallinnan työkalusta myös esimerkiksi kiinteistössä meneillään olevat remontit. Ilmoitus voidaan ajastaa näkymään yleisellä infokanavalla vaikka hissiremontin ajan, ja remontin päättyessä ilmoitus poistuu itsekseen. Asiakasportaalin toteutuksessa kehitetään edelleen parhaita käytäntöjä. Kehityksessä voidaan myös hyödyntää startupien kehittämiä innovaatioita, jotka integroidaan kokonaisjärjestelmään.

Tulevaisuuden trendit: räätälöitävyys ja analytiikka

Kun kiinteistönhallinnan työkalun perustoiminnot ovat kunnossa, voidaan räätälöitävyyttä kehittää pidemmälle. Työkalu voi näyttää erilaista dataa konfiguroitujen roolien – kuten esimerkiksi huoltopäällikkö, kiinteistön omistaja – mukaan: kiinteistön omistajalle taloutta ja vastuullisuutta indikoivaa dataa ja kiinteistön managerille taas sen suorituskykyyn liittyvää dataa, kuten ilmanlaadun tason ja siivouksen tilan.

Toinen tärkeä kehityskohde on tilankäytön analytiikka, sillä keinoäly mahdollistaa sen hyödyntämisen kustannustehokkaasti ja järkevästi. Talotekniikan toimintoja, kuten ilmanvaihtoa, voidaan optimoida tarkemmin, kun tilojen todellinen käyttöaste on tiedossa. Analytiikassa ollaankin menossa vahvasti ihmisten tilojen käytön seurantaan: onko jossain huoneessa ylipäätään käyty, kannattaako sitä siivota?

Digitalisaation momentum on nyt todella käsillä. Olemassa oleva teknologia tukee alustataloutta vahvasti: pilvipalvelut mahdollistavat käytön mistä vain ja palvelut skaalautuvat helposti erilaisiin tarpeisiin. Kuningasajatus alustateknologiassa on kuitenkin avoimuus ja ekosysteemiin liittyminen – suljetut järjestelmät ovat mennyttä aikaa. Kiinteistöstä kerätyn datan tulee hyödyttää kaikkia sen käyttäjiä.

Lue lisää Caverionin kiinteistönhallintajärjestelmästä.

Mikäli alustan ja tai sen päälle rakentuvat sovellusten teknologia kiinnostaa, vastailen mielelläni kysymyksiin. Yhteyttä toki voi ottaa myös myyntitiimiimme.

Tapio Lajunen
Tapio Lajunen
Liiketoimintajohtaja, teknologia ja konseptit
 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt