Energiakatselmus on lähtölaukaus energiatehokkuuden parantamiseen

Energiakatselmus on tärkeä ensiaskel, kun haluat merkittävästi parantaa kiinteistöjesi…

Energiakatselmus on tärkeä ensiaskel, kun haluat merkittävästi parantaa kiinteistöjesi energiatehokkuutta. Laadukkaasta energiakatselmuksesta saat kattavan kuvan energiatehokkuutta parantavista keinoista, energiankulutukseen vaikuttavista teknisistä ominaisuuksista ja kulutuksen jakautumisesta.

 

Voit arvioida asiantuntijamme kanssa juuri omaan tilanteeseesi sopivan energiakatselmusmallin. Vuonna 2023 teemme monille yrityksille ajankohtaisia, energiatehokkuuslain vaatimia suuryrityksen energiakatselmuksia.

Hyödynnämme katselmuksissa kokemustamme erityyppisten kiinteistöjen ja teollisuuskohteiden energiakatselmuksista ja -analyyseistä sekä energiatehokkuustoimenpiteiden käytännön toteutuksista.

Ota yhteyttä

Simo Kokko
Simo Kokko
Päällikkö, Energia- ja vastuullisuuspalvelut
Caverion Suomi Oy
 
 

Suuren yrityksen energiakatselmus on hyvä sijoitus energiatehokkuuteen

Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, jotka vievät kiinteistöjäsi kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. Energiakatselmus kattaa koko yrityksen energiakäytön ja katselmukseen sisällytetään otos kohdekatselmuksista.

Katselmus on tehtävä neljän vuoden välein, jos yrityksesi:

  • henkilöstömäärä on yli 250 tai
  • vuosiliikevaihto on yli 50 milj. € ja tase yli 43 milj. €.

Katselmuksen suorittavat asiantuntijamme, joilla on tarvittavat pätevyydet katselmuksen tekemiseen. Energiakatselmuksessa saat suunnitelman, jolla yrityksesi energiatehokkuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi.

Energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan leikata n. 20–50 prosenttia kiinteistösi hiilijalanjäljestä. Loppu on kiinni esimerkiksi hankittavan energian päästöistä. Olemme myös auttaneet asiakkaitamme kiinnittämään huomiota hankitun energian ympäristövaikutuksiin.

Tutustu tärkeimpiin oppeihin vuoden 2019 katselmuksista

 
Caverion Energy Audit Caverionin kehittämä energiakatselmusmalli, joka täyttää energiatehokkuuslain…

Caverion Energy Audit

Caverionin kehittämä energiakatselmusmalli, joka täyttää energiatehokkuuslain vaatimukset suuren yrityksen energiakatselmukseen sisällytettävistä kohdekatselmuksista. Malli soveltuu myös tilanteisiin, jolloin pelkkien säästöehdotusten lisäksi halutaan tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta ja teknisistä ominaisuuksista.

Energiatehokkuuden hankeselvitys Hankeselvitys on kustannustehokas tapa selvittää, miten…

Energiatehokkuuden hankeselvitys

Hankeselvitys on kustannustehokas tapa selvittää, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa. Selvitys käy kattavasti läpi tekniset järjestelmät, kuten muissakin katselmusmalleissa, mutta tulosten raportoinnissa keskitytään energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Motiva-katselmukset ja -analyysit Motivan määrittelemät katselmusmallit soveltuvat parhaiten…

Motiva-katselmukset ja -analyysit

Motivan määrittelemät katselmusmallit soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa halutaan saada laajasti tietoa kohteen energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä raporttimuodossa. Asiantuntijoillamme on Motivan myöntämä pätevyys energiakatselmuksen ja -analyysien tekemiselle. Julkinen sektori sekä pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada Business Finlandin myöntämän tuen Motiva-katselmuksille. 

 

 

Lämmitystapavertailu auttaa löytämään optimaalisen lämmitysratkaisun

Lämmitystapavertailussa kartoitetaan nykyisen lämmitysjärjestelmän kunto ja vaihtotarve. Lämmitystavan päivityksellä voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö. Tyypillinen lämmitystapavertailu tehdään kaukolämpölämmitteiseen kiinteistöön, jonne vaihtoehtoisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi lämpöpumput. Lämmitystapavertailun avulla pystytään tekemään linjaus kiinteistön lämmitystavasta ja tarvittavista muutoksista.

Lämmitystapavertailussa verrataan nykyisen lämmitystavan vuosikustannuksia vaihtoehtoisen lämmitystavan kustannuksiin. Jos vaihtoehtoisessa lämmitystavassa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, voi vuotuinen energiasäästö olla huomattava. Vaihtoehtoisille lämmitystavoille määritetään myös budjetissa investointikustannus. Tällöin pystytään arvioimaan takaisinmaksuaika, joka huomioi energiahinnan nousut ja mahdolliset huoltokulut.

 

Energiatodistus avaa ovet myyntiin ja rakentamiseen

Tarjoamme energiatodistukset yrityksille ja isoille kiinteistönomistajille. Useilla asiantuntijoillamme on vaadittava pätevyys energiatodistusten laadintaan. Voimassa oleva energiatodistus vaaditaan muun muassa rakennuslupaa haettaessa ja myynnin sekä vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistuksen voivat laatia vain pätevöityneet energiatodistusten laatijat.

Aloita kiinteistösi energiatehokkuuden parantaminen

Meiltä saat energiatehokkuuden vahvistamiseen täyden tuen aina suunnittelusta toteutukseen. Ota yhteyttä ja tehdään kiinteistöistäsi energiatehokkaita!

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Lue lisää