Energiakatselmus on lähtölaukaus energiatehokkuuden parantamiseen

Erilaiset energiakatselmukset ovat tärkeitä ensiaskelia, kun haluat merkittävästi parantaa…

Erilaiset energiakatselmukset ovat tärkeitä ensiaskelia, kun haluat merkittävästi parantaa kiinteistön energiatehokkuutta. Laadukkaasta energiakatselmuksesta saat kattavan kuvan energiatehokkuutta parantavista keinoista, energiankulutukseen vaikuttavista teknisistä ominaisuuksista ja kulutuksen jakautumisesta.

 

Energia-asiantuntijamme toteuttavat tarpeeseesi sopivan katselmuksen. Voit arvioida asiantuntijamme kanssa juuri omaan tilanteeseesi sopivan energiakatselmusmallin.

Hyödynnämme katselmuksissa kokemustamme erityyppisten kiinteistöjen ja teollisuuskohteiden energiakatselmuksista ja -analyyseistä sekä energiatehokkuustoimenpiteiden käytännön toteutuksista.

Ota yhteyttä

Lauri Niskakangas
Lauri Niskakangas
Päällikkö, Energia- ja ympäristöpalvelut, Caverion Suomi
 
 

Suuren yrityksen energiakatselmus on hyvä sijoitus energiatehokkuuteen

Vastuullisuus on yhä suuremmassa roolissa yritysten strategiassa ja energiatehokkuuslaki velvoittaakin suuria yrityksiä tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. Energiakatselmus kattaa koko yrityksen energiakäytön ja katselmukseen sisällytetään otos kohdekatselmuksista.

Katselmuksen suorittavat asiantuntijamme, joilla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Energiakatselmuksessa saat suunnitelman yrityksesi energiatehokkuuden parantamiseksi sekä toimenpidelistan selkeiden kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan leikata yleisesti 20–50 prosenttia kiinteistösi hiilijalanjäljestä. Loppu on kiinni hankittavan energian päästöistä. Osana suurten yritysten energiakatselmuksia olemme myös auttaneet asiakkaitamme kiinnittämään huomiota hankitun energian ympäristövaikutuksiin.

Tutustu tärkeimpiin oppeihin vuoden 2019 katselmuksista

 
Caverion Energy Audit Caverionin kehittämä energiakatselmusmalli, joka täyttää energiatehokkuuslain…

Caverion Energy Audit

Caverionin kehittämä energiakatselmusmalli, joka täyttää energiatehokkuuslain vaatimukset suuren yrityksen energiakatselmukseen sisällytettävistä kohdekatselmuksista. Katselmusmalli soveltuu myös tilanteisiin, jolloin pelkkien säästöehdotusten lisäksi halutaan tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta ja teknisistä ominaisuuksista.

Energiatehokkuuden hankeselvitys Hankeselvitys on kustannustehokas tapa selvittää toimenpiteet…

Energiatehokkuuden hankeselvitys

Hankeselvitys on kustannustehokas tapa selvittää toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Selvityksessä käydään kattavasti läpi tekniset järjestelmät, kuten muissakin katselmusmalleissa, mutta tulosten raportoinnissa keskitytään energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Motiva-katselmukset ja -analyysit Motivan määrittelemät katselmusmallit ovat raportoinniltaan…

Motiva-katselmukset ja -analyysit

Motivan määrittelemät katselmusmallit ovat raportoinniltaan laajoja, Ne soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa halutaan saada laajasti tietoa kohteen energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä raporttimuodossa. Useilla asiantuntijoillamme on vaadittu Motivan myöntämä pätevyys energiakatselmuksen ja -analyysien tekemiselle. Julkinen sektori sekä pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada Business Finlandin myöntämän tuen Motiva-katselmuksille. 

 

 

Lämmitystapavertailu auttaa löytämään optimaalisen lämmitysratkaisun

Lämmitystapavertailussa kartoitetaan nykyisen lämmitysjärjestelmän kunto ja vaihtotarve. Lämmitystavan päivityksellä voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö. Tyypillinen lämmitystapavertailu tehdään kaukolämpölämmitteiseen kiinteistöön, jonne vaihtoehtoisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi lämpöpumput. Lämmitystapavertailun avulla pystytään tekemään linjaus kiinteistön lämmitystavasta ja tarvittavista muutoksista.

Lämmitystapavertailussa verrataan nykyisen lämmitystavan vuosikustannuksia vaihtoehtoisen lämmitystavan kustannuksiin. Mikäli vaihtoehtoisessa lämmitystavassa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, voi vuotuinen energiasäästö olla huomattava. Vaihtoehtoisille lämmitystavoille määritetään myös budjetissa investointikustannus. Tällöin pystytään arvioimaan takaisinmaksuaika energiahinnan nousu ja mahdolliset huoltokulut mukaan lukien.

 

Energiatodistus avaa ovet myyntiin ja rakentamiseen

Tarjoamme energiatodistukset yrityksille ja isoille kiinteistönomistajille. Useilla asiantuntijoillamme on vaadittava pätevyys energiatodistusten laadintaan. Voimassa oleva energiatodistus vaaditaan muun muassa rakennuslupaa haettaessa ja myynnin sekä vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöityneet energiatodistusten laatijat.

Aloita kiinteistösi energiatehokkuuden parantaminen

Meiltä saat energiatehokkuuden vahvistamiseen täyden tuen aina suunnittelusta toteutukseen. Ota yhteyttä ja tehdään kiinteistöistäsi energiatehokkaita!

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Lue lisää