Työympäristön kehittämisen lähtökohtana ovat työntekijöiden tarpeet
Petteri Heino,
12.02.2019
Kiinteistöt

Näillä askelilla luodaan tulevaisuuden työympäristö

Caverionin pääkonttori muutti vuoden 2019 alussa modernisoituihin tiloihin Vantaan Vapaalaan. Entistä älykkäämmän työympäristön suunnittelu toteutettiin työympäristöstrategiamme mukaisesti. Työympäristöstrategia onkin avain tulevaisuuden työympäristön luonnissa.

Työskentelytapamme ovat muuttuneet. Työväestömme kasvaa ja vanhenee. Teknologia ja digitaaliset ratkaisut kehittyvät huimaa vauhtia. Nämä trendit ja monet muut tekijät toimivat muutosajureina myös työympäristöjen kehittymisessä.

Työympäristöiltä nimittäin vaaditaan nykyään huomattavasti entistä enemmän: onhan työympäristö elintärkeä osa työhyvinvointia ja työtehoa. Lisäksi työympäristö on tärkeä kilpailutekijä työntekijöiden pitämisessä ja uusien työntekijöiden rekrytoinnissa.

Mikäli siis haluat säilyttää ja palkata parhaita osaajia jatkossakin, on syytä miettiä, olisiko työympäristössäsi kehittämisen varaa?

Työympäristön kehittämisen lähtökohtana ovat työntekijöiden tarpeet

Aloitimme oman työympäristön kehittämisen projektimme yli vuotta ennen suunniteltua pääkonttorin muuttoa. Projekti käynnistettiin kartoituksella, jossa selvitettiin nykytilannetta ja kehitystarpeita. Halusimme parantaa työntekijöidemme arkea ja saada tieto liikkumaan tehokkaammin eri ihmisten ja yksiköiden välillä.

Optimaalinen työympäristö suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Kyse ei ole vain tiloista, vaan myös yhteisten pelisääntöjen määrittämisestä. Caverionin työntekijät – eli tuttavallisesti caverit – osallistuivatkin vuoden aikana erilaisiin haastatteluihin, työpajoihin ja keskustelukanaviin. Näin selvitimme, millainen työympäristö meitä parhaiten palvelee.

Kerättyjen tietojen pohjalta luotiin yhteinen Cavereiden pelikirja, jotta oppisimme, miten uudistetuissa tiloissa työskennellään. Kulttuurinmuutos ja uusien tapojen oppiminen jatkuu pitkään muuton jälkeenkin.

Uudesta työympäristöstämme löytyy erilaisia työskentelyalueita, jotka tukevat erilaisia työtehtäviä ja -tilanteita. Työrauhan takaavat ns. hiljaiset huoneet, jotka mahdollistavat keskittymistä vaativan työskentelyn ilman häiriötekijöitä. Erikokoiset keskustelevan työn tekemisen paikat puolestaan soveltuvat spontaanien kohtaamisten, puheluiden ja keskusteluiden lisäksi myös ennalta sovittujen palaverien paikoiksi.

Teknologia palvelemaan tilojen käyttäjiä

Vaikka Vapaalan pääkonttorin keskiössä ovat ihmiset, käytimme myös runsaasti teknologiaa parantaaksemme työympäristöä.

Kännykässä toimiva varausjärjestelmä näyttää kaikkien tilojen tilanteen, joten vapaan tilaan löytäminen ja varaaminen sujuu helposti. Helppokäyttöinen järjestelmä rohkaisee hyödyntämään uusia tiloja eri kerroksissa, mikä osaltaan edistää ihmisten ja ajatusten kohtaamista.

Työtiloihin, neuvotteluhuoneisiin, työpisteisiin ja jopa ruokalaan sijoitetut anturit keräävät tietoa niiden käytöstä – näin voidaan jatkossa analysoida tilojen käyttöä aidon datan pohjalta. Mikäli tila on varattu, mutta seisoo tyhjillään, se vapautuu asetetun ajan päästä muiden käyttöön.

Teknologia palvelee myös vierailijoita. Sen avulla luodaan immersiivinen kokemus, joka huomaamatta johdattelee Caverionin laajan palvelutarjooman maailmaan.

Onnistunut muutos vaatii selkeän työympäristöstrategian

Työympäristön kehitystä johdetaan työympäristöstrategian avulla. Työympäristöstrategia ponnistaa liiketoimintastrategiasta ja siinä määritellään työympäristölle asetetut visiot, tavoitteet, toimenpiteet työympäristön kehittämiseen ja keinot työkulttuurin jatkuvaan optimointiin.

Työympäristön kehittäminen palvelee liiketoimintastrategiaa. Paremman työympäristön avulla saavutetaan strategiassa asetettuja tavoitteita, kuten tilankäytön optimointi, työtehon parantaminen, energiasäästöt ja luonnollisesti houkuttelevampi työantajamielikuva.

Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii kuitenkin päämäärätietoista projektijohtoa, laadukkaita sidosryhmäkumppaneita, työntekijöiden herkkää kuuntelua ja johdon tukea muutosten läpiviennissä. Yksin sitä on mahdotonta toteuttaa. Niinpä tarjoamme ammattitaitoamme työympäristön kehittämisessä ja kerromme aiheesta lisää tulevissa blogeissa.

Jos kaipaat ideoita, konkretiaa ja parhaita käytänteitä työympäristön kehittämiseen, ollaan yhteyksissä.

Petteri Heino
Petteri Heino

Myyntijohtaja

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt