Lämmitystapaselvityksen avulla uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämmitysratkaisu

Caverion SmartClima

Selvityksen avulla tilalle tai rinnalle uusia lämmitysratkaisuja 

Lämmitystapaselvityksessä tarkastellaan ensisijaisesti nykyisen lämmitysjärjestelmän kunto sekä vaihtotarve. Selvityksessä kartoitetaan nykyisen lämmitystavan tilalle tai vaihtoehtoisesti rinnalle esimerkiksi uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämmitysratkaisu. Näin ollen lämmitystapaselvitystä voidaan kutsua myös lämmitystapavertailuksi.

Selvitystyössä kuunnellaan aina asiakkaan toiveita, jotka huomioidaan vaihtoehtojen varioinnissa. Lämmitystapaselvityksessä vertaillan nykyistä lämmitystapaa tilanteesta riippuen yhdestä kolmeen vaihtoehtoiseen ratkaisuun. Tyypillinen lämmitysselvitys tehdään kaukolämpölämmitteiseen kiinteistöön, jonne vaihtoehtoisia ratkaisuja voi olla esimerkiksi lämpöpumppuratkaisuvariaatiot.

Nykyisen lämmitystavan päivityksellä huomattavia energiasäästöjä

Lämmitystapaselvityksessä määritetään nykyisen lämmitystavan vuosikustannukset sekä vertaillaan kustannuksia vaihtoehtoisen lämmitystavan vuosikustannuksiin. Mikäli vaihtoehtoisessa lämmitystavassa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, voi vuotuinen energiasäästö olla huomattava nykyiseen verrattaessa. 

Lämmitystapaselvityksessä määritetään vaihtoehtoisille lämmitystavoille myös budjetäärinen investointikustannus, jolloin pystytään varioimaan vaihtoehtoisten lämmitystapojen takaisinmaksuaika energiahinnan nousu ja mahdolliset huoltokulut huomioituna. Lämmitystapaselvityksen avulla pystytään tekemään linjaus kiinteistön lämmitystavasta ja tarvittavista muutoksista.

Caverion SmartClima

Caverionin kehittämässä SmartClima-järjestelmässä lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto ja valaistus yhdistyvät samaan moduuliin. Kattoon ripustettava säteilijämoduuli taas kytketään kiinteistön lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin.

Lue lisää SmartClima - lämmitys- ja jäähdytyssäteilijästä


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä

Anna-Stiina Luoma
puh. 050 572 7793
anna-stiina.luoma@caverion.com

Antero Vauhkonen
puh. 050 539 3479 
antero.vauhkonen@caverion.com

 

Referenssit