Mikko Myyryläinen,
20.10.2021
Kiinteistöt

Taklaamme kiinteistöjen päästöt yksi ratkaisu kerrallaan

Caverionin asiantuntijat kehittävät parhaillaan multianturia, jonka on tarkoitus lisätä ilmanvaihdon energiatehokkuutta ja parantaa tilojen olosuhteita reaaliaikaisesti. Euroopan patenttivirasto myönsi multianturille patentin tammikuussa 2021. Lue blogista, mistä anturin kehitystyö lähti liikkeelle ja millaista teknologiaa se tulee pitämään sisällään.

Multianturi tarkoittaa nimensä mukaisesti anturia, joka mittaa samanaikaisesti useampaa suuretta: esimerkiksi lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta yhdistettynä tilassa olevien ihmisten määrän laskentaan. Caverionin patentoidun multianturin takana ovat keksijät Jukka Lehtinen, Mikko Myyryläinen ja Ari Hentunen. Useampaa suuretta mittaava anturi ei itsessään ole uusi keksintö, mutta nyt patentoitu multianturi tulee sisältämään tekniikkaa, jota ei vielä ole käytetty ilmanvaihdon ja energiankulutuksen hallintaan.

Työn alla uusi mittaustapa ilmanvaihdon ohjaamiseen

Usein ilmanvaihtoa säädellään ilman hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Ennen kuin hiilidioksidianturi reagoi kohonneeseen hiilidioksidipitoisuuteen ja lähettää ilmanvaihtoon tehostuskäskyn, voi tilan käyttäjistä kuitenkin jo tuntua tukalalta.

Tilanne on tuttu esimerkiksi neuvotteluhuoneissa. Kun tilaan pamahtaa kerralla iso palaveriporukka, moni riisuu jo pikkutakkia ennen kuin ilmanvaihto tehostuu sopivalle tasolle. Multianturin kehittäjät lähtivätkin miettimään, mikä teknologia voisi mahdollistaa tilan ilmanvaihdon kasvattamisen ilman hiilidioksidipitoisuuden mittaamista.

Sisätiloissa hiilidioksidia tuotamme tietenkin me ihmiset. Siksi uuden multianturin olisikin tarkoitus laskea tilaa käyttävien ihmisten määrä ja säätää ilmanvaihto heti porukalle sopivaksi. Käyttäjämäärän lisäksi multianturi mittaa esimerkiksi tilan lämpötilaa tai valoisuutta ja säätää ne sen hetkiselle käyttäjämäärälle sopivaksi.

Miten tilan käyttäjämäärää sitten lasketaan luotettavasti ja reaaliaikaisesti? Keksijät kaavailevat multianturissa käytettäväksi teknologiaksi autojen peruutustutkasta tuttua keilaavaa ultraääntä. Sen avulla pystytään mittaamaan tilassa olevien ihmisten määrä sekä kuljetaanko tilasta ulos vai sisään ja säätämään ilmanvaihtoa reaaliaikaisesti.

Multianturia tarvitaan tiloissa, joiden käyttäjämäärät vaihtelevat paljon

Multianturille olisi käyttöä vaikka heti. Etenkin esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja avokonttorien kaltaisissa tiloissa, jossa tiloja käyttävät ihmiset siirtyilevät paljon, voi multianturi tehdä merkittävän vaikutuksen olosuhteisiin. Kun vaikkapa koulussa parinkymmenen oppilaan luokka palaa välitunnilta sisään, multianturin ansiosta kenenkään silmät eivät ehdi alkaa lupata tunnin aikana ainakaan tunkkaisen ilman takia.

Kun tilat eivät ole käytössä, saadaan ilmanvaihto ajettua alaskin yhtä nopeasti. Etenkin korona-aikana on syntynyt järkyttävä määrä hukattua energiaa ja rahaa, kun ilmanvaihto on jäänyt tyhjissä kiinteistöissä päälle täydellä teholla. Reaaliaikaisella ilmanvaihdon säätelyllä onkin merkittävä vaikutus kiinteistön elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen.

Yksi multianturin kehitystyön tavoitteista on myös vähentää kiinteistöissä tarvittavien automaatiopisteiden määrää. Kun automaatiopisteet voidaan paketoida samaan anturiin, asennustyön ja kaapeloinnin määrä vähenee. Tiloista tulee myös muuntojoustavampia, kun seinien sisällä on vähemmän tavaraa hankaloittamassa muutosten tekoa.

Miten kehitystyö etenee?

Euroopan patenttivirasto myönsi caverionilaisten multianturille patentin alkuvuodesta 2021. Olemme käynnistäneet anturipilottihankkeen yhteistyökumppanimme Produalin sekä Aalto-yliopiston kanssa. Kun multianturi on saatu käyttöön, olemme taas yhden ratkaisun lähempänä hiilineutraaleja kiinteistöjä.

Mikko Myyryläinen
Mikko Myyryläinen
Johtava asiantuntija, talotekniikka, Caverion Suomi
 
 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt