Keskiaikainen Turun linna sai modernin ilmanvaihdon juhlatiloihin

 
Kuvassa viilennys ikoni

Viilennys
IV-koneiden modernisointi lisäsi juhlatilojen käyttömukavuutta erityisesti kesäkuukausina

Energia-ikoni

Energiansäästöä
Uudistus tuo myös selvää energiansäästöä juhlatilojen osalta

Kuvassa rakennustyöntekijä

Historialliset erityispiirteet 
toivat lisähaastavuutta korjaus- ja muutostöiden toteuttamiselle.

 Turun linna kuuluu Suomen merkittävimpien rakennusmonumenttien joukkoon. Tämä toi jo itsessään haastavuutta korjaus- ja muutostöille esimerkiksi suojaustoimien osalta. IV-konehuoneet ja eri tilojen väliset kulkuyhteydet ovat ahtaat, joten työt olivat myös logistisesti ja haalausteknisesti erityisen haastavia.

Rakennuttajapäällikkö Sami Brück, Senaatti-kiinteistöt

 

Tavoitteet

  • Yli 700-vuotias Turun linna on ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen kohde. Museokäytössä oleva linna kuuluu Suomen tunnetuimpiin nähtävyyksiin. Tiloissa järjestetään näyttelyjä ja muita tapahtumia. Lähiympäristöineen se muodostaa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön. Linna pihoineen on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla. Kohde on myös muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
  • Turun linnan juhlakerroksen ilmanvaihtokoneet tarvitsivat uudistamista. IV-koneet olivat tulossa elinkaarensa päähän ja niistä puuttuivat lämmön talteenotto- ja jäähdytysominaisuudet.
Kuvassa uusittu iv-koneisto
Kuvassa linnan juhlatila

Ratkaisut

  • Toteutimme Turun linnassa juhlatilojen ilmanvaihdon modernisointihankkeen. Kolmea juhlasalia palvelevat IV-koneet uusittiin. Purku- ja rakennustyöt koskivat kolmea erillistä IV-konehuonetta ja niiden viereisiä tiloja sekä teknisiä järjestelmiä.
  • IV-koneiden modernisointi lisäsi juhlatilojen käyttömukavuutta. Viilennysominaisuudet ovat hyödyllisiä erityisesti kesäkuukausina, joina tilat lämpenivät aiemmin liikaa. Uudistus tuo myös selvää energiansäästöä juhlatilojen osalta lämmön talteenotto-ominaisuuksien myötä.
  • Kohteen historialliset erityispiirteet toivat lisähaastavuutta korjaus- ja muutostöiden toteuttamiselle.
 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Katso myös