Tuulivoimateollisuudelle suunnatut standardoidut GWO-koulutukset

Vuosittaiset koulutukset työturvallisuuden ja pelastustilanteen tuntemuksen ylläpitämiseksi

Vuosittaiset koulutukset työturvallisuuden ja pelastustilanteen tuntemuksen ylläpitämiseksi

Sertifioidut GWO koulutukset

Global Wind Organisation kehitti 11 vuotta sitten korkeanpaikan turvallisuuskoulutusohjelman tuulivoimaloiden ympäristöön. GWO pyrkii luomaan tapaturmattomia työympäristöjä tuulivoimateollisuudessa sekä asettaa yhteiset kansainväliset standardit turvallisuuskoulutuksille ja hätätilannemenettelyille. Turvallisuus on aina etusijalla korkealla työskenneltäessä. Ajantasainen turvallisuuskoulutus on erittäin tärkeää, kun työskennellään vaikeissa olosuhteissa.

9 vuotta sertifioituna koulutuksen tarjoajana

Caverion järjestää erilaisia työturvallisuuskoulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vakiokoulutustemme lisäksi tarjoamme pyynnöstä erityiskoulutuksia. Nämä erikoiskoulutukset voi olla esimerkiksi yksin pelastautuminen navan päältä tai tekninen koulutus sekä muita korkean työympäristön koulutuksia. Sertifioitu koulutusjärjestelmämme takaa turvallisuuskoulutustemme korkean laadun kaikissa tilanteissa.

Global Wind Organisationin koulutusstandardi on yleisesti hyväksytty ja vaadittu määritelmä laadukkaalle turvallisuuskoulutukselle tuulivoimateollisuudessa. GWO:n jäsenet ovat sitoutuneet hyväksymään standardin mukaisen koulutuksen tuulivoimaloissa työskentelyyn. Inspectan GWO-sertifikaatit ja ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmäsertifikaattimme sekä ammattitaitoiset ja kokeneet kouluttajamme takaavat koulutuksen korkean tason.

Tarjolla on myös lakisääteisiä turvalaitetarkastuksia sekä lakisääteisiä henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) tarkastuksia. Lisäksi järjestämme ART (advanced rescue training) -koulutuksia tarpeen mukaan. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

 

OLEMME SIIRTYNEET KÄYTTÄMÄÄN UUTTA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄÄ!

Ilmoittautuminen tapahtuu jatkossa kätevästi suoraan alla olevan kalenterin kautta. Valitse vain sopiva koulutusajankohta kalenterista ja voit ilmoittaa kerralla yhden tai useamman henkilön. Voit ilmoittautua koko GWO Basic Safety Training koulutuskokonaisuuteen tai valitsemiisi moduuleihin.

 

Peruutusehto

Huomioithan että varauksesi on aina sitova. Ilmoitathan meille mahdollisista peruutuksista mahdollisimman pian.

Voit tehdä peruutuksen veloituksetta sähköpostin ilmoittautumislinkin kautta, mikäli koulutuksen alkuun on enemmän kuin 14 päivää. Jos peruutus tehdään myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta, veloitamme 50 % koulutusmaksusta. Jos peruutus tehdään 7 päivää ennen koulutusta tai jos peruutusilmoitusta ei tehdä, veloitamme 100 % koulutusmaksusta. Mikäli koulutukseen on vähemmän kuin 14 päivää, peruutus on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen gwo@caverion.com 

Fire Awareness

Koulutukset

Turvallisuus on tärkein prioriteetti korkealla työskenneltäessä. Caverion järjestää GWO-koulutuksia upeissa olosuhteissa sisätiloissa Oulussa ja Seinäjoella. Tarjoamme täydellisen GWO-perusturvallisuuskoulutuspaketin sisältäen korkealla työskentelyn, ensiapukoulutuksen, tulipaloihin varautumisen sekä taakan käsittelyn. Koulutustarjontaamme kuuluu myös GWO Advanced Rescue - edistyneet pelastuskoulutukset ja SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutukset, joissa olemme erikoistuneet tuulivoimaloiden parissa työskentelyyn. Turvallisuuskoulutusten lisäksi tarjoamme lakisääteisiä turvalaitteiden tarkastuksia tai täydellisen paketin määräaikaisia turvalaitteiden huoltoja.

Working at Heights - Korkealla työskentely
Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille teoreettisen ja käytännön koulutuksen avulla tarvittavat perustiedot ja -taidot, joiden avulla he osaavat käyttää turvallisia henkilösuojaimia sekä työskennellä turvallisesti korkealla ja turvallinen ja kattava perustason osaaminen korkealta pelastamiseen tuulivoimalaympäristössä, etäällä sijaitsevassa tuulivoimalassa peruskoulutuksen (Basic Safety Training, BST) korkealla työskentely moduulin mukaisesti.
BST Working at Heights (korkealla työskentely) moduulin tavoitteena on varmistaa, että:

 • Korkealla työskentelyyn liittyvät vaarat ja riskit, erityisesti tuulivoimaloissa ymmärretään ja tunnistetaan
 • Korkealla työskentelyä koskeva kansallinen lainsäädäntö ymmärretään
 • Oikeiden henkilökohtaisten suojavarusteiden (esim. valjaat, suojakypärät, köydet jne.) tunnistaminen, mukaan lukien eurooppalaiset/kansainväliset standardi merkinnät voidaan osoittaa
 • Henkilösuojainten (esim. valjaiden, köysien, putoamissuojainten ja työasemointiin tarkoitettujen välineiden) asianmukaista tarkastusta, huoltoa, säilytystä ja pukemista koskevat tiedot ja taidot voidaan osoittaa
 • Henkilösuojainten (esim. valjaiden, köysien, putoamissuojainten ja työasemointilaitteiden) oikea oppinen käyttö voidaan osoittaa. Lisäksi voidaan tunnistaa ankkurointipisteet ja tikkaiden turvallinen käyttö
 • Evakuointilaitteita osataan käyttää oikein
 • Tuulivoimalassa pelastustilanteet voidaan hoitaa oikealla tavalla käyttämällä pelastuslaitteita tehokkaasti

First Aid - Ensiapu
Ensiapumoduulin tavoitteina on varmistaa, että:

 • Ymmärretään turvallisen ensiavun antamisen tärkeys, voimassa olevien paikallisten lainsäädäntöjen sekä ERC:n ja AHA:n ohjeiden mukaisesti
 • Ihmiskehon normaalit toiminnot sekä vakavien ja lievien vammojen ja sairauksien normaalit merkit ja oireet voidaan tunnistaa sekä selittää
 • Ymmärretään oikeat hätätoimenpiteet tuulivoimala ympäristössä
 • Oikean hengenpelastavan ensiavun osaaminen voidaan osoittaa
 • Automaattisen ulkoisen defibrillaattorin (AED) oikea oppinen käyttö osataan
 • Tavanomaisen ensiavun osaaminen voidaan osoittaa
 • Ensiapuvälineitä osataan käyttää oikein mahdollisessa ensiaputilanteessa

Fire Awareness - Tulipaloihin varautuminen
Tulipaloihin varautumismoduulin tavoitteina on varmistaa että: 

 • Tulipalon kehittyminen ja leviäminen ymmärretään ja osataan selittää
 • Tuulivoimaloiden tulipalojen syyt ja niihin liittyvät vaarat tunnistetaan
 • Tuulivoimalaympäristössä tapahtuvan tulipalon merkit voidaan tunnistaa
 • Tuulivoimaympäristön varautumissuunnitelmat, mukaan lukien savun havaitseminen ja hätäpoistumismenettely ymmärretään ja osataan
 • Oikeat toimenpiteet tulipalon sattuessa, mukaan lukien palosammutuslaitteiden käyttö tuulivoimalassa osataan

Manual Handling - Taakan käsittely
Taakan käsittelymoduulin tavoitteina on varmistaa, että:

 • Ymmärretään, että työtehtävien suorittaminen turvallisesti ja järkevästi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti on tärkeää
 • Tunnistetaan työtehtävien kohdat, jotka mahdollisesti aiheuttavat lisääntyneen riskin saada lihas- ja luustovammoja
 • Taakan käsittelyn turvalliset käytännöt, mukaan lukien laitteiden oikea oppinen käsittely osataan
 • Huonojen käsin tehtävien nostojen aiheuttamien vammojen merkit ja oireet osataan tunnistaa ja niistä osataan ilmoittaa
 • Taakan käsittelyn ongelmat osataan ratkaista tuulivoimalaympäristössä
 • Taakan käsittelyn riskien vähentämiseksi osataan oikea oppisia tekniikoita

Advanced Rescue Training - Edistynyt pelastuskoulutus
Koulutukset ovat haastavampia ja antavat osallistujalle paljon syvällisemmät tiedot ja taidot mahdollisien pelastamistilanteiden varalle. ART-koulutukset ovat jaettu neljään ryhmään,

 • Hub, Spinner and Inside Blade Rescue - Navasta, spinneristä ja lavasta pelastaminen
 • Nacelle, Tower and Basement Rescue - Nasellista, tornista ja kellarista pelastaminen
 • Single Rescuer Hub, Spinner and Inside Blade - Yksin pelastaessa navasta, spinneristä ja lavasta
 • Single Rescuer Nacelle, Tower and Basement - Yksin pelastaessa nasellista, tornista ja kellarista

Olethan meihin yhteydessä lisätiedoista

WAH valjaat
 
Asiakastyytyväisyys 2022
 

Etkö löydä kalenterista sopivaa koulutusta? Ota meihin yhteyttä

 
GWO Sertifioitu koulutuksen tarjoaja 2023