Ympäristöstrategia osaksi kiinteistöjen ylläpitoa

Ympäristövastuullisuus on yhä enenevissä määrin lain vaatimaa, mutta usein myös merkittävä kilpailuetu. Tärkeä liiketoiminnan osa, jotta pääsemme yhteistyöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Mikäli yritykseltänne puuttuu vielä konkreettiset tavoitteet, autamme näiden määrittämisessä ja mahdollisten toimenpiteiden tunnistamisessa ympäristöstrategianne pohjaksi.


Ymparistostrategia

Kiinteistöjen ympäristötehokkuuden tarkastelussa on hyvä lähteä liikkeelle nykytilan selvityksestä. Ympäristökatselmus antaa kattavan kuvan kiinteistön tai kiinteistösalkun nykytilasta ympäristötehokkuuden näkökulmasta. Sen jälkeen kun nykytila on selvillä, asetetaan tavoitteet ja työstetään toimenpideohjelma asiakkaan sekä asiakkaan sidosryhmien kanssa yhteistyöllä.


Ympäristöstrategiassa määritetään tavoitteet esimerkiksi kierrätykselle, energiankulutukselle ja -hankinnalle, kylmäaineiden käytölle, kiinteistön ylläpidon CO2-päästöille, vastuulliselle hankinnalle sekä toiminnan raportoinnille.

Ympäristöstrategian määrittely

Kiinteistön ympäristökatselmus

 

Kiinteiston ymparistokatselmus

Tavoitteiden ja toimenpideohjelman määrittely

Selvityksen tulokset

Yhteistyö eri sidosryhmien kesken

Jatkotoimenpiteet

Tavoitteena on luoda pitkän aikavälin strategia asiakkaan ympäristötehokkuuden parantamiseksi


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä


Asiantuntija

Anna Huostila

puh. 040 621 3627

anna.huostila@caverion.com

Nykytilan arviointi ja tavoitteet

Referenssejä