Energiakatselmusten teemoja olivat esimerkiksi hukkalämpö, valaistus, kiinteistön ilmanvaihdon energiatehokkuus tai jäähdytysjärjestelmän tehokkuus
Antero Vauhkonen,
03.02.2020
Kiinteistöt

Tärkeimmät opit vuoden 2019 suurten yritysten energiakatselmuksista

Suurten yritysten energiakatselmukset toteutettiin vuonna 2019 toista kertaa, joten nyt on hyvä hetki pohtia löydöksiä matkan varrelta. Ilahduttavasti yrityksistä löytyi aitoa ja vilpitöntä halua panostaa energiatehokkuuteen sekä tahtotila ottaa tarkastuksesta täysi hyöty irti.

Energia-asiantuntijamme kartoittivat vuoden 2019 aikana lukuisten suomalaisyritysten toimipaikkojen energiankulutusprofiileja ja määrittelivät energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Kun tarkastettujen yritysten toimialat vaihtelivat raskaasta teollisuudesta tietotyöhön, myös tarkastettujen kiinteistötyyppien kirjo oli valtavan laaja. Mitä yhteistä havaitsimme vuoden aikana läpikäydyistä kohteista?

Lukujen puitteissa suuryritysten katselmusten yhteenlaskettu vuotuinen säästöpotentiaali oli noin 4 M€ per vuosi ja investointien takaisinmaksuaika keskimäärin 5 vuotta. Yhteenlaskettu energiansäästö yrityksissä oli 60 GWh per vuosi ja CO2-päästövähentymä 10 250 tn per vuosi.

Lisäksi yrityksissä on tapahtunut positiivinen asennemuutos energiatehokkuuden edistämisen suhteen. Kun energiakatselmukset tulivat toteutettaviksi ensimmäistä kertaa vuonna 2015, osa yrityksistä ei ollut kovin tietoisia katselmusten käytännöistä ja tavoitteista. Nykyisin yrityksillä on runsaasti halua ja kiinnostusta panostaa energiatehokkuuteen. Myös sitoutuneisuus toimenpiteiden toteuttamiseen on kasvanut. Suuryrityksille on jopa tullut yllätyksenä, miten paljon säästöpotentiaalia kiinteistöistä löytyykään.

Lisäksi yhä useammalla yrityksellä on oma ympäristövastaavansa tai ympäristöasioita hoitava toimihenkilö. Vastuullisuus liittyy yhä tiiviimmin yritysten strategiaan, ja pakolliset energiakatselmukset antavat pontta ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kohti ympäristöystävällisempää toimintaa.

Täsmähyödyt irti energiakatselmuksesta

Toisella katselmuskierroksella yritykset ohjasivat kohdekatselmuksia spesifimpään suuntaan ja hakivat määrätietoisesti säästöjä energiankulutuksessa. Jos esimerkiksi teollisuusyritys tarkastutti vuonna 2015 koko tehtaan energiankäytön, 2019 kohdekatselmuksissa se keskittyi tiettyyn osa-alueeseen, esimerkiksi lämmön talteenoton tehostamiseen. Samanlaisia täsmätarkastuksia tehtiin aiempaa enemmän läpi kiinteistökentän.

Katselmusten teemoja olivat esimerkiksi hukkalämpö, valaistus, kiinteistön ilmanvaihdon energiatehokkuus tai jäähdytysjärjestelmän tehokkuus. Parhaimmillaan yhden kiinteistön tehostustoimenpide voitiin monistaa yrityksen muihin kiinteistöihin.

Yritykset myös valitsivat tarkastuskohteensa entistä useammin jo olemassa olevan tarpeen mukaan. Jos yrityksen kiinteistöissä esimerkiksi ilmanvaihtolaitteisto oli tulossa elinkaarensa päähän ja sen energiatehokkuus oli huono, kohdekatselmuksissa pyydettiin ammattilaisilta konkreettisia ehdotuksia laitteiston uusintatavoista. Ammattilaiset kun osaavat ehdottaa ratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuuden lisäksi myös kiinteistön olosuhteita.

Voimme leikata yleisesti 20–50 prosenttia kiinteistön hiilijalanjäljestä energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä. Loppu on kiinni hankittavan energian päästöistä. Osana suurten yritysten energiakatselmuksia olemme myös auttaneet asiakkaitamme kiinnittämään huomiota hankitun energian ympäristövaikutuksiin.

Ympäristövastuullisuudesta raportoiminen on yhä tärkeämpää yrityksille

Aiempiin vuosiin verrattuna yritykset halusivat keskittyä raportoinnissa enemmän päästöihin. Sen sijaan, että yritykset viestisivät energiatehokkuuden paranemisesta säästyneinä megawattitunteina, ne tahtoivat ennemmin ilmoittaa toimenpiteiden tulokset päästöjen pienentymisenä.

Tämä on ymmärrettävää. Kun leikattu päästömäärä rinnastetaan vaikka henkilöautolla taitettujen ajokilometrien aiheuttamiin päästöihin, kokonaisuus on paljon helpompi hahmottaa.

Kohti vuotta 2024

Seuraavan kerran lakivelvoitteiset suurten yritysten energiakatselmukset ovat vuorossa vuonna 2024. Siihen saakka ei tarvitse odottaa, vaan energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä kohdekatselmuksia voi tehdä valmiiksi jo seuraavien neljän vuoden aikana. Mitä lähemmäksi tarkastuskauden loppua mennään, sitä suurempi kysyntä ammattilaisista on. Kalkkiviivoilla voikin olla haastavaa löytää osaajaa tekemään tarkastusta omalle yritykselle.

Tekniikka jatkaa kehityskulkuaan, minkä myötä energiatehokkuusratkaisuja on entistä enemmän saatavilla tulevina vuosina. Esimerkiksi lämpöpumppujen käyttö energiatehokkuuden parantamisessa ja lämmön talteenotossa on jo kasvanut selkeästi. Me Caverionilla olemmekin tämän huomioiden kasvattaneet ratkaisutarjoamaamme CO2-energiakeskuksilla, jotka ovat erittäin monipuolinen ja moneen tarkoitukseen soveltuva lämpöpumppuratkaisu.

Jos haluat aloittaa kiinteistösi energiatehokkuuden kohentamisen, saat siihen Caverionilta täyden tuen aina suunnittelusta toteutukseen. Ota yhteyttä, niin tehdään kiinteistöstäsi energiatehokas jo ennen seuraavaa katselmuskautta.

Antero Vauhkonen
Projektipäällikkö, asiantuntijapalvelut
 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt