Ympäristökatselmus paljastaa kiinteistön nykytilan

Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat erittäin tärkeä osa liiketoimintaa, jotta pääsemme yhteistyöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ympäristötehokkuuden tarkastelussa on hyvä lähteä liikkeelle selvittämällä ensin yrityksen nykytila, jonka pohjalta on helppo rakentaa pitkän aikavälin suunnitelma ja toteuttaa erilaisia toimenpiteitä.

Ymparistokatselmus

Ympäristökatselmus antaa kattavan kuvan kiinteistön nykytilasta ympäristötehokkuuden näkökulmasta. Katselmuksen tulosten perusteella tehdään yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset, joilla ympäristövastuullisuutta voi parantaa ja kehittää. Katselmus toteutetaan kiinteistö- tai kiinteistösalkkukohtaisesti.

Ympäristökatselmuksessa huomioidaan, mm.

  • Energiankulutus ja energiatehokkuus

  • Uusiutuva energia

  • Jätehuolto

  • Kylmäaineiden käyttö

  • Hiilijalanjälki

  • Toimintamallit

  • Vastuullisuuden raportointitapa

  • Ympäristöpolitiikka

  • Energian alkuperä

  • Riskit

Messukeskuksen tavoitteena on olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029

Tärkeä askel tärkeän tavoitteen saavuttamisessa on selvittää nykytilanne. Messukeskukselle määritettiin kesän 2019 aikana kiinteistön käytönaikainen hiilijalanjälki. Hiilijalanjälkilaskennalla pyrittiin selvittämään lähtötaso Messukeskuksen ylläpidon CO2-päästöille. Hiilijalanjäljessä huomioitiin muun muassa energiankäytön ja jätehuollon vaikutus kiinteistön ylläpidon hiilitaseeseen.

Toteuttamamme ympäristökatselmus antoi kattavan kuvan Messukeskuksen toiminnan CO2-päästöistä. Päästöinventaarion tulosten avulla on helppo hahmottaa merkittävät CO2-päästöjen aiheuttajat. Kun merkittävät päästölähteet on tiedossa, on helpompi keskittyä päästöjen vähentämisen kannalta olennaisiin ja merkittäviin toimenpiteisiin.

Lue koko asiakastarina

Messukeskuksen markkinointijohtaja ja kiinteistöyksikön päällikkö keskustelevat keinoista päästä tähän tavoitteeseen myös podcastissamme.

Kuuntele jakso


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä


Asiantuntija

Anna Huostila

puh. 040 621 3627

anna.huostila@caverion.com

Nykytilan arviointi ja tavoitteet

Hiilijalanjäljen laskenta


Kiinteistön seurantatietojen perusteella voidaan laskea kiinteistön hiilijalanjälki. Se lasketaan kiinteistön ylläpidon näkökulmasta, jolloin se sisältää mm. kiinteistössä käytetyn sekä tuotetun energian, tuotettujen jätteiden ja käytettyjen kylmäaineiden. 

Jokainen kiinteistö on erilainen, ja laskennassa huomioimmekin kaikki hiilijalanjäljen kannalta oleellisimmat CO2-päästöjä tuottavat kiinteistökohtaiset tekijät. Laskenta voidaan tehdä kiinteistöille ja kiinteistösalkuille.


Referenssejä