Energianhallinta ja energiajohtaminen säästää kustannuksia ja luontoa

Energianhallinta

Yritysten energianhallinta ja -johtaminen ovat keskeinen osa yritysten vastuullisuutta, ja oikein johdettuna energianhallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä vähentää ilmastokuormitusta. Meillä on pitkä kokemus erityisesti suurten kiinteistökokonaisuuksien energianhallinnasta ja energiajohtamisesta. Usein energianhallinnasta käytetään myös termiä energiamanageeraus.


Energianhallintapalvelumme noudattaa jatkuvan parantamisen mallia ja on yhteensopiva muun muassa ISO50001-standardin ja ETJ+:n kanssa. Huomioimme asiakaskohtaiset tarpeet ja sidosryhmät sekä ennakoimme toimintaympäristön muutokset energianhallinnassa. Hyvä yhteistyö asiakkaan ja eri sidosryhmien välillä on tärkeä osa palvelua.

Kokonaisvaltaista energianhallintaa johtamisesta ylläpitoon

Palvelumme kattavat koko ketjun energiastrategiasta aina asennuksiin ja ylläpitoon.  Energianhallinnan kokonaisuus koostuu jatkuvista, säännöllisesti toteutettavista ja kertaluonteisista palveluista.

Keskeisimmät energianhallintapalvelun osa-alueet

Energiastrategioiden laatiminen ja päivitykset
Määritetään esimerkiksi, miten organisaation asettamat tavoitteet energiankäytöstä ja sen tehostamisesta saavutetaan sekä miten tavoitteita mitataan. Autamme laatimaan energiastrategian, joka tukee yrityksenne päätehtävää ja jota noudattamalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä vähennetään ympäristökuormitusta. Tutustu myös ympäristöjohtamiseen.

Energiankulutustiedon ylläpito ja data-analyysit
Energiakulutustieto on mitattua tietoa, jonka avulla kerromme mm. miten organisaationne suoriutuu asetettuihin tavoitteisiin nähden. Energiankulutustiedon avulla reagoimme kulutuspoikkeamiin ja data-analyysien avulla kohdistamme panoksia potentiaalisien säästötoimenpiteiden löytämiseksi.

Energiakatselmukset ja -analyysit
Katselmusten tuloksena saadaan kattava kuva kiinteistön nykytilasta ja sen energiatehokkuutta parantavista keinoista, energiankulutukseen vaikuttavista teknisistä ominaisuuksista ja energiankulutuksen jakautumisesta. Katselmukset toimivat hyvänä pohjatietona kohteiden energiatehokkuuden parantamiselle. 

24/7 kiinteistövalvomo ja etähallintapalvelut
Kiinteistövalvomo ja etähallintapalvelut muodostavat kokonaisuuden, joka osana energianhallintaa tarjoaa asiakkaalle loistavan tiedolla johtamisen työkalun. Asiantuntijamme hallitsevat kiinteistösi toimintoja 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Energiahankkeet
Energiahankkeen tarkoituksena on parantaa olemassa olevan kiinteistön energiatehokkuutta ja sen myötä vähentää kiinteistössä syntyvää ympäristökuormitusta sekä pienentää sen energiakustannuksia. Energiahanke myös yleensä pienentää osaltaan kiinteistön korjausvelkaa.

Raportointi ja Caverion SmartView -portaali
Caverion SmartView on digitaalinen alusta, joka kokoaa kaiken tiedon kiinteistöstäsi yhteen visuaaliseen ja rooliperusteiseen näkymään. Se on käytettävissä 24/7 tietokoneella ja mobiililaitteilla. Se lisää hallintaa ja tehokkuuttaa kiinteistöjohtamiseen ja managerointiin. 

Asiakkaan suusta: KEVA saavutti ympäristöstrategian tavoitteet 2 vuotta tavoiteltua aiemmin

Keva säästi ensimmäisen vuoden aikana yli 550 000 euroa vähentämällä kiinteistöjensä energian- ja vedenkulutusta tarkalla etäseurannalla ja laiteuusinnoilla. Kevan kiinteistöjen ympäristöstrategian tavoitteet saavutettiin vuoden 2018 lopussa, kaksi vuotta tavoiteltua aiemmin.

Lue lisää


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä 

Lauri Niskakangas
puh. 040 648 3088
lauri.niskakangas@caverion.com

Referenssejä