05.03.2024 Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: Caverion Oyj ja Assemblin Group AB yhdistyvät ja muodostavat Pohjois-Euroopan johtavan konsernin teknisissä palveluissa ja asentamisessa – Muutoksia Caverionin johtoryhmässä

Triton Fund V (“Triton”) rahaston muodostavia yhtiöitä hallinnoiva ja epäsuorasti Crayfish BidCo Oy:n määräysvaltaa käyttävä Triton Investment Advisers LLP on tänään julkistanut aikomuksensa yhdistää sijoituksiinsa kuuluvat Assemblin Group AB (“Assemblin”) ja Caverion Oyj (“Caverion”). Uuden konsernin nimeksi tulee Assemblin Caverion Group. Crayfish BidCo Oy omistaa noin 94,39 % Caverionin ulkona olevista osakkeista ja äänistä (pois lukien Caverionin hallussa olevat omat osakkeet).  

Uusi konserni yhdistää molempien yhtiöiden vahvuudet ja osaamisen, tarjoten entistä kattavamman palveluvalikoiman ja kestäviä teknisiä ratkaisuja entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Yhdistynyt Assemblin Caverion Group toimii kymmenessä maassa ja sen liikevaihto nousee noin 3,8 miljardiin euroon (43,5 miljardiin ruotsin kruunuun). Konsernilla on noin 21 900 ammattilaista, ja Assemblin Caverion Groupista tulee markkinoiden edelläkävijä, joka tarjoaa laajimmat palvelut ja huippuluokan ratkaisut rakennetun ympäristön koko elinkaarelle. Yhdistyminen toteutetaan sisäisillä rakennejärjestelyillä, joiden myötä Tritonin omistus Assemblinissa ja Caverionissa yhdistetään samaan holding-rakenteeseen. Yhdistyminen ei vaikuta Caverionin välittömään omistusrakenteeseen tai sen omistukseen tytäryhtiöissään. Caverionin asema itsenäisenä yhtiönä säilyy ennallaan.

Uusi konserni tulee panostamaan sitoutuneeseen henkilöstöönsä kaikissa Assemblin Caverion Groupin toimintamaissa. Tavoitteena on profiloitua alan markkinajohtajaksi sekä kiinnostavimmaksi työnantajaksi muun muassa kiinteistötekniikan ja asiantuntijapalveluiden ammattilaisten keskuudessa. Asiakkaille Assemblin Caverion Group on entistä laaja-alaisempi luotettu kumppani, jonka tuottamat ratkaisut ja palvelut vastaavat markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin sekä kestävästä kehityksestä nouseviin tarpeisiin.

Uuden konsernin johdon muodostavat molempien yhtiöiden johtajat. Assemblinin toimitusjohtaja Mats Johanssonista tulee Assemblin Caverion Groupin toimitusjohtaja. Caverionin toimitusjohtajasta Jacob Götzschestä tulee uuden yhtiön päätoiminen hallituksen puheenjohtaja. Assemblin ja Caverion jatkavat toimimista omilla paikallisilla brändeillään. Caverionin johtoryhmään tulee tiettyjä muutoksia, joista kerrotaan tarkemmin kappaleessa “Muutoksia Caverionin konsernin johtoryhmään”.

Assemblin Caverion Groupin uutta johtoa edustavat Jacob Götzsche ja Mats Johansson toteavat: “Assemblin ja Caverion ovat osoittaneet sitoutumista markkinoiden johtavaan tekniseen osaamiseen, erinomaiseen asiakaspalveluun sekä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Yhdistämällä kaksi vahvaa ja ihmiskeskeistä kulttuuria luomme yhtiön, jolla on ainutlaatuista osaamista, yhteiset vahvuudet ja yhdessä jaettu visio.”

Assemblin Caverion Group hyötyy markkinoiden kehityksestä erityisesti liittyen Euroopan ikääntyvään kiinteistökantaan sekä rakennusten, infrastruktuurin sekä teollisuuden energiatehokkuuden, kestävän kehityksen ja automaation kasvaviin vaatimuksiin.  

Uudesta konsernista tulee markkinajohtaja Ruotsin, Suomen ja Norjan markkinoilla. Yhdistettynä Caverionin asemaan pohjoisessa manner-Euroopassa, Assemblin Caverion Groupilla on hyvät edellytykset kasvulle niin orgaanisesti kuin jatkamalla strategisia yritysostoja kaikilla markkinoillaan.

Hans Petter Hjellestad, Caverionin hallituksen jäsen ja Tritonin Investment Advisory Professional, sanoo: “Olemme innostuneita näiden kahden yhtiön toisiaan täydentävien liiketoimintojen yhdistämisestä uudeksi konserniksi, rakentuen palvelualan sijoituksiamme ohjanneille periaatteille. Yhdistyminen on luonteva askel, sillä Assemblinilla ja Caverionilla on samanlaiset vahvat kulttuurit ja arvot sekä toisiaan täydentävät palvelut, osaaminen ja näkemys. Rakennamme operatiivisen osaamisen ja toimialatuntemuksen varaan ohjatessamme yhtiöitä kohti tulevaisuuteen katsovaa liiketoimintaa.”

Uuden konsernin pääkonttori on Ruotsissa.

Yhdistyminen on saanut tarvittavat viranomaisluvat ja yhdistymisen arvioidaan toteutuvan huhtikuun 2024 aikana. Caverionin välitön omistusrakenne säilyy ennallaan, eikä yhdistyminen näin ollen vaikuta käynnissä olevaan vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn. Tritonin ja Caverionissa määräysvaltaa käyttävän Crayfish BidCo Oy:n tarkoituksena on poistaa Caverionin osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista. Pörssilistalta poistamisen arvioidaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.

Muutoksia Caverionin konsernin johtoryhmässä

Yhdistymisen ja pörssilistalta poistumisen johdosta Caverionin johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Talousjohtaja Mikko Kettunen jättää tehtävänsä 30.4.2024. Kansainvälisistä asiakkaista ja kaupallisesta kehityksestä vastannut johtaja Reinhard Poglitsch jää pois nykyisestä tehtävästään 5.3.2024 ja jatkaa toimitusjohtaja Jacob Götzschen neuvonantajana 30.4.2024 saakka. Samassa yhteydessä Teollisuudesta vastannut johtaja Elina Engman on jättänyt tehtävänsä, ja Suomesta ja Baltiasta vastaava johtaja Ville Tamminen on nimitetty toistaiseksi Teollisuudesta vastaavaksi johtajaksi.  

Caverionin ja johtoryhmän puolesta kiitän Mikkoa, Reinhardia ja Elinaa heidän arvokkaasta panoksestaan yhtiön positiiviseen kehitykseen ja Caverionin menestyksekkääseen kestävän kasvun strategian toteuttamiseen. Toivotan heille kaikille menestystä jatkoon”, Caverionin toimitusjohtaja Jacob Götzsche sanoo.  

   

CAVERION OYJ 

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

Tietoa Caverionista  

Caverion on älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2023 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli noin 15 000 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Yhtiön liikevaihto 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa. www.caverion.fi

 

Tietoa Assemblinistä 

Assemblin on täyden palvelun talotekniikan asennus- ja palveluyhtiö, jolla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Suunnittelemme, asennamme ja ylläpidämme ilma-, vesi- ja energiajärjestelmiä. Assemblinin visiona on luoda älykkäitä ja kestäviä järjestelmiä, jotka tekevät rakennuksista toimivia ja joissa ihmiset viihtyvät. Tämä toteutuu tiiviillä yhteistyöllä, jota tukee vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa. Sitoutuneita työntekijöitä on noin 7,000 yli sadassa toimipisteessä Pohjoismaissa. www.assemblin.com

 

Tietoa Tritonista

Triton on omistajiensa vuonna 1997 perustama johtava eurooppalainen pääomasijoittaja, joka on keskittynyt keskisuurten yritysten markkinaan. Tritonin pääpaino on yrityksissä, jotka toimivat liiketoiminnan palveluissa, teollisuuden tekniikassa, terveydenhuollossa ja kulutustuotteissa. Tritonin palveluksessa on yli 200 ammattilaista 11 toimipisteessä. www.triton-partners.com 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Jacob Götzsche, toimitusjohtaja Yhteys: Noora Koikkalainen, Markkinointi-, viestintä-, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, noora.koikkalainen@caverion.com, puh. 050 562 6552
Tilaa tiedotteet: