01.07.2024 Pörssitiedote

Crayfish BidCo Oy on saanut omistusoikeuden Caverion Oyj:n vähemmistöosakkeisiin ja Caverionin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta

 

Crayfish BidCo Oy ("Crayfish") on asettanut vakuuden, jonka Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välimiesoikeus on hyväksynyt Caverion Oyj:n ("Caverion") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä. Crayfish on siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Caverionin liikkeeseen laskettuihin ja ulkona oleviin osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja vähemmistöosakkeiden omistusoikeuden siirtymisen seurauksena lunastusmenettelyn osapuolina olevilla Caverionin vähemmistöosakkeenomistajilla on oikeus saada ainoastaan lunastushinta ja sille kertyvä korko.

 

Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on 13.3.2024 Caverionin hakemuksesta päättänyt, että Caverionin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun Crayfish on saanut osakeyhtiölain mukaisessa vireillä olevassa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Caverionin liikkeeseen laskettuihin ja ulkona oleviin osakkeisiin. Caverionin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta tänään Nasdaq Helsingin julkistaman erillisen tiedotteen mukaisesti.

 

Jakelu:

 

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

TIETOA CAVERIONISTA

 

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

SIJOITTAJA- JA MEDIAKYSELYT Lisätietoja antaa: Caverion Noora Koikkalainen, Markkinointi-, viestintä-, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja +358 50 562 6552 noora.koikkalainen@caverion.com Triton Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton +46 709 483 810 hazen.wp@triton-partners.com
Tilaa tiedotteet: