12.06.2024 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.6.2024 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta, toimielinten palkitsemisraportin ja päivitetyn palkitsemispolitiikan hyväksymisestä sekä hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Edelleen yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 26.6.2024 mennessä.

Osingonjako

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen. Mikael Aro ja Hans Petter Hjellestad valittiin uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmer hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että (i) hallituksen puheenjohtajaksi valittavalle jäsenelle maksetaan palkkiota 60.000 euroa vuodessa (joka maksetaan samansuuruisissa erissä kuukausittain toimikauden ajan), ja että (ii) hallituksen varsinaiselle jäsenelle ja varajäsenelle ei makseta palkkiota.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy tulee lisäksi toimimaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudelta 2024. Edellä mainituista Ernst & Young Oy:lle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 12.6.2024 välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan Mikael Aron hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Mikael Aro (tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja) ja Hans Petter Hjellestad (tarkastusvaliokunnan jäsen).

Hallituksen henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Hans Petter Hjellestad (henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja) ja Mikael Aro (henkilöstövaliokunnan jäsen).

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Yhteydenotot: Elina Kaura, Lakiasiainjohtaja, p. +358 40 722 3334, elina.kaura@caverion.com Noora Koikkalainen, Sijoittajasuhdejohtaja, p. +358 50 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: