15.12.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista kokevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Caverion Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

 

Crayfish BidCo Oy ("Crayfish") on 28.11.2023 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistänyt Caverion Oyj:n ("Caverion") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

 

Crayfishin edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan Caverionin vähemmistöosakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on ilmoittanut Crayfishille, että Helsingin käräjäoikeus on 14.12.2023 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Kari Hopun.

 

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Crayfishin ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja se on myös saatavilla Caverionin internet-sivuilla osoitteessa https://www.caverion.fi/sijoittajat/julkaisut/ostotarjous-lunastusmenettely/lunastusmenettely/. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.

 

Jakelu:

 

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

TIETOA CAVERIONISTA

 

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

 

Liite 1: Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus koskien vähemmistöosakkeiden lunastusta

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

SIJOITTAJA- JA MEDIAKYSELYT Lisätietoja antaa: Caverion Noora Koikkalainen, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja +358 50 562 6552 noora.koikkalainen@caverion.com Triton Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton +46 709 483 810 hazen.wp@triton-partners.com
Tilaa tiedotteet: