Keskittämällä kiinteistötekniset palvelut saadaan tilaajan resurssit tuottavampaan työhön
Jani Kurkimaa,
17.01.2018
Teollisuus

Teollisuuden kiinteistöteknisten palveluiden keskittäminen tuo kustannussäästöjä

Teollisuuden kiinteistötekniikan palveluita hankitaan enimmäkseen pieninä erinä. Tällöin mukana on paljon erillisiä toimittajia ja väistämättä vähintään yhtä monta erilaista toimintamallia. Helposti päädytään tilanteeseen, jossa kokonaiskuvan hahmottaminen ja kustannusten seuranta on lähes mahdotonta, ja siksi ulkoistetut palvelut vievät usein täysin huomaamatta tilaajalta ylimääräisiä resursseja. 

Keskittämällä kiinteistötekniset palvelut saadaan tilaajan resurssit tuottavampaan työhön, kiinteistön elinkaaren kokonaiskuva parempaan hallintaan sekä tietenkin säästöjä viivan alle.

Kiinteistötekniikan kunnossapidon todelliset kustannukset näkyviin

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset arvioidaan yleensä paljon pienemmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Se ei ole ihmekään, sillä jos toimijoita on paljon, tulee myös erillisiä laskuja ja raportteja paljon ja niiden kohdentaminen voi olla haastavaa. Tämä tekee myös kokonaiskustannusten hahmottamisesta ja hallinnasta hankalaa. Kun kiinteistötekniset palvelut keskitetään yhdelle toimijalle, paranevat raportointi- ja seurantamahdollisuudet ja samalla myös kiinteistötekniikan kustannusten läpinäkyvyys.

Resurssisäästöjä kumppanuusajattelusta

On vain ja ainoastaan luonnollista, että liiketoiminnan fokus on ydintoiminnoissa, jotka tuovat yritykselle kassavirtaa. Samalla logiikalla voisi kuitenkin kysyä: miksi käyttää omia resursseja johonkin, jonka toinen toimija voisi hoitaa tehokkaammin?

Monimutkaisen paketin hallinta vie ylimääräisiä resursseja ja pahimmillaan kokonaiskuva voi olla mahdotonta hahmottaa. Kumppanuusajatteluun siirtymällä on mahdollista paitsi saada parempi kokonaiskuva, myös vapauttaa omia resursseja teollisuuden kunnossapidosta ja hankintatoimesta.

Kokonaisvastuulla parempi seuranta

Yksittäisiä toimijoita ei voi vastuuttaa tekemään enempää kuin sopimuksessa seisoo, eikä kaikille toimijoille yhteneväisiä tavoitteita ole käytännössä edes mahdollista määrittää. Siksi hajautetut kiinteistötekniset palvelut ovat teollisuudessa aina riski: vaarana ovat resurssien epäoptimaalinen hyödyntäminen, epätarkoituksenmukainen raportointi, puutteellinen kokonaisnäkemys ja elinkaaren hallinta.

Keskittämällä kiinteistötekniikan palvelukokonaisuus saadaan läpinäkyväksi paitsi raportoinnissa, myös käytännössä. Yksi rajapinta takaa sen, että kokonaisvastuu on yhdellä ainoalla toimijalla, joka pystyy myös pitämään asiakkaan ajan tasalla sekä nykytilasta että tulevaisuudesta.

Ennakointia ja elinkaaren hallintaa

Kiinteistöteknisten palveluiden keskittäminen tuo lisäarvoa myös laajentamalla koko kiinteistön elinkaaren hallintaa. Valtava yhteensopimattomista osista koostuva palapeli ei anna mahdollisuutta katsoa kovinkaan pitkälle tulevaisuuteen, mutta keskittämällä kokonaisuutta pystytään ennakoimaan ja hallitsemaan: tehtyjä toimenpiteitä pystytään seuraamaan ja tulevia tarpeita ennakoimaan tehokkaasti, ja näin saadaan hyvä kokonaiskuva sekä nykytilanteesta että tulevaisuuden huolto- ja hankintatarpeista.

Jani Kurkimaa
Myyntijohtaja