kaksi teknikkoa konepajassa
Juho Tuomisalo,
03.02.2021
Teollisuus

Miten varmistat jatkuvan parantamisen teollisuuden kunnossapidossa – ja miksi sitä ei saa unohtaa

Perinteikkään konepajan tuotannon käytettävyys ja luotettavuus oli laskenut hälyttävän alas. Pajalla oli tehty ennakoivan kunnossapidon kehitysprojekti neljä vuotta aiemmin, mutta sen jälkeen kunnossapidon kehitys ja kunnossapitojärjestelmän ylläpito oli jäänyt vähälle. Sen sijaan tuotantoa oli kehitetty ahkerasti: pari vuotta sitten oli tehty kattavat koneiden modernisoinnit. Kiireessä kunnossapitojärjestelmää ei ollut päivitetty. Vanhentunut data ohjasi toimintaa: vanhat ennakkohuollot pyörivät tehottomasti, eikä laitehierarkia tukenut eri laitteiden vikaraportointia. Kerätystä datasta ei saatu tukea tilanteen korjaamiseksi.

Mikä oli unohtunut? Se, että kunnossapitoa pitää kehittää jatkuvasti. Kehittämisessä keskeisiä ovat laadukas historiadata kehityskohteiden tunnistamiseksi ja oikein valitut kehityksen seurannan mittarit.

Määrittele, mitä haluat toiminnalla saavuttaa

Valitse jatkuvan parantamisen tavoitteet ja niiden avainmittarit. Mittareiden avulla näet, ovatko toimenpiteet oikeita ja tehokkaita. Mittarit voivat liittyä esim. laitekohtaisiin kustannuksiin, käytettävyyksiin tai luotettavuuksiin.

Pidä laitehierarkia ajan tasalla kohdistaaksesi työt laitetasolle

Ajan tasalla olevan laitehierarkian avulla kohdistat työtilaukset ja -raportit laitteille, joten kerrytät laitekohtaista kustannus- ja työhistoriaa. Laadukkaan historian avulla tunnistat kehityskohteet ja vikojen aiheuttajat.

Jos laitteella on paljon vikaantumisia korkeista ennakkohuoltokustannuksista huolimatta, ota sen huolto-ohjelma tarkasteluun. Muista ylläpitää laitteiden teknisiä tietoja, kun laitekantaa uusitaan.

Päivitä kriittisyysluokittelu säännöllisesti

Kerran tehty kriittisyysluokittelu ei pidä paikkaansa ikuisesti. Laitekanta ikääntyy ja vaihtuu. Vikaantumistavat, vikaantumistiheydet ja korjausajat muuttuvat. Toista vikavaikutusanalyysiin perustuva kriittisyysluokittelu ajoittain hyödyntämällä vikahistoriaa mm. epäkäytettävien ja epäluotettavien laitteiden tunnistamiseksi.

Vertaa tuloksia laitekriittisyyksiin. Keskity erityisesti muutokseen: jos koko tuotantoprosessille suhteessa vähemmän kriittinen laite nousee tärkeimpään A-kategoriaan, tarkasta ja päivitä sen ennakkohuollot. Toisaalta jos A-laitteen kriittisyys merkittävästi tippuu, voi laitteen ennakkohuolloissa olla optimointivaraa.

Optimoi ennakkohuolto-ohjelma ja varaosat kriittisyyksien mukaan

Uudista päivitetyn kriittisyysluokittelun pohjalta ennakkohuolto-ohjelma tarvittavilta osin. Muutoksia saattaa tulla esim. huoltokohteisiin, huoltoväleihin tai tehtäviin. Lisäksi on tärkeää, että kriittisten laitteiden varaosat ovat saatavilla. Valitse varastossa pidettävät varaosat kriittisyysluokittelua hyödyntämällä.

Juho Tuomisalo
Juho Tuomisalo
Kehitysinsinööri, Caverion Industria