365 tulosta haulla ""

Hae
Sisältötyypin mukaan
Rakennustutkimukset ja mittaukset

Rakennustutkimukset ja mittaukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset Caverion tarjoaa monipuoliset ja nykyaikaiset työkalut ja mittauslaitteet selvitystyötä varten. Ammattitaitomme kattaa kehittyneimmät menetelmät, joilla rakenteita voidaan tutkia jopa niitä rikkomatta ja näin saada arvokasta tietoa korjaushankkeen suunnitteluun.  Rakennetutkimuksilla ja mittauksilla voidaan taklata haasteita, varautua yllätyksiin ja lopulta säästää rakentamisen kustannuksissa sekä aikatauluissa. Tarjoamme kehittyneet menetelmät ja laitteet, joiden asiantuntija antaa aina myös arvion kohteesta. Meiltä saat enemmän kuin vain tutkimuksen. Tarjoamme mm. seuraavia palveluita Ennakkokatselmukset Rakenneavaukset ja niiden paikkaukset Vetolujuuskokeet, pinnoitettavuus, betonirakenteiden tutkimukset Pinta-alojen tarkastusmittaukset, ajantasaispiirustukset Rakennedetaljikuvien laadinta Rakenteiden rakennusfysikaalinen tarkastelu Olosuhdemittaukset lyhytaikaisina tai seurantamittauksina (lämpötila, kosteus, paine-erot, hiilidioksidipitoisuus) Vaaituspalvelut, korkoasemien selvitykset Vaativissa rakenteita rikkomattomissa selvityksissä mahdollisuus hyödyntää mm. betonin 3d-ultraäänitutkimusta, tutka-aaltotutkimusta,  lämpökamerakuvausta sekä tarvittaessa myös röntgenkuvauslaitteistoa tai putkistojen kuvauskalustoa Tutka-aaltotutkimuksen avulla voimme minimoida poraamisen betonin sisällä oleviin komponentteihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset massiiviset betonirakenteet, lattiat, seinät, julkisivuelementit, kansirakenteet, välipohjalaatat, pilarit, palkit. Caverionin suorittama betonirakenteen tutka-aaltotutkimuksen avulla vältetään poraamasta vesijohtoihin, sähköjohtoihin tai kohtiin, joihin voi syntyä rakenteellinen vaurio. Palvelumme takaa rakentamiseen ja korjaamiseen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä riskienhallintaa.  Tutka-aaltotutkimuksen avulla minimoidaan poraaminen betonin sisällä oleviin komponentteihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset massiiviset betonirakenteet, lattiat, seinät, julkisivuelementit, kansirakenteet, välipohjalaatat, pilarit, palkit, perustukset ja parvekkeet. Usein tutka-aaltotutkimusta käytetään erilaisiin selvityksiin, rakenneanalyyseihin, tai apuna näytteenottopisteiden merkintään. Tutkimuksen avulla vältetään osumat teräksiin, tarvittaessa näytteenottokohdista jää kuitenkin asiakkaalle dokumentti. Laitteisto antaa reaaliaikaisen näkymän betonirakenteeseen. Tiedostot tallentuvat jälkianalysointeja varten. Skannatusta alueesta muodostuu näyttölaitteella tai tietokoneella katseltavia 2D- ja 3D-kuvia, joita voidaan tarkastella kaikissa eri leikkaustasoissa.   Mihin tutka-aaltotutkimus soveltuu? Palvelumme soveltuu muun muassa magneettisten ja ei-magneettisten metallien, muoviputkien (tyhjätilojen) sekä sähköjohtojen tunnistamiseen ja paikallistamiseen kuivien betonirakenteiden (myös kivirakenteet ja asfalttikerrokset) sisältä. Käyttämämme laite on tarkoitettu rautametallisten esineiden (betoniraudat, jännepunokset) ja ei-rautametallisten esineiden (kupari, rst ja alumiini) paikallistamiseen. Analysoitavissa ovat eri komponenttien määrät, sijainti, dimensiot ja etäisyydet. Tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi määritellä läpiviennit ilman osumia pääteräksiin, punoksiin, vesiputkiin tai sähköjohtimiin. Tarjoamme apua erilaisiin rakenneavauksiin ja joissain tapauksissa kalliit tai riskialttiit rakenneavaukset ovat vältettävissä. Tutka-aalto tunkeutuu myös pinnoitteiden ja irtonaisten rakennekerrosten läpi. Tutka-aaltotutkimuksen kohteita esimerkiksi massiiviset betonirakenteet lattiat seinät julkisivuelementit kansirakenteet välipohjalaatat pilarit palkit perustukset parvekkeet Tutka-aaltotutkimuksen edut Tarjoaa visuaalisen 3D-mallin rakenteesta Rakenneselvitykset ainetta rikkomattomasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti Paikantaa eri komponentit rakenteista Antaa luotettavaa tietoa rakenteen turvariskeistä Soveltuu suurillekin aloille Ilmatiiveystutkimus eli ilmatiiveysmittaus paljastaa mahdolliset ulkovaipan vaurioriskit ja energiavuodot. Tiiviissä rakennuksessa sisäilma on hyvälaatuinen, eikä vedontunnetta esiinny. Kosteus ei pääse tunkeutumaan tai kondensoitumaan rakenteisiin. Mitä on ilmatiiveysmittaus? Ilmatiiveysmittaus  on tärkeä rakennusten laadunvalvonnan ja -varmistuksen mittari. Ilmatiiveysmittaus on painekoe, jolla mitataan rakennuksen  ilmavuotoluku eli ilmatiiveys . Saatu ilmavuotoluku on tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiveydellä on suora vaikutus rakennuksen energiakulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Tiiviissä rakennuksessa sisäilma on hyvälaatuinen, eikä vedontunnetta esiinny. Kosteus ei pääse tunkeutumaan tai kondensoitumaan katto-, seinä- tai lattiarakenteisiin, mikä voisi aiheuttaa kosteus- ja homevaurion. Rakennusvaipassa olevat  ilmavuotokohdat  aiheuttavat hallitsematonta ilmavirtausta rakenteen sisällä. Ilmavuodot jäähdyttävät rakenteita ja aiheuttavat kosteuden tiivistymisriskin rakenteisiin. Vuotavat rakenteet lisäävät energiankulutusta, jotka vaikuttavat lämmityskuluihin. Mikäli rakenteissa on jo vaurioita, saattavat hallitsemattomat ilmavirtaukset rakenteiden kautta tuoda hajuja ja muita epäpuhtauksia sisäilmaan. Ilmatiiveystutkimukset eli ilmatiiveysmittaukset soveltuvat niin uusiin kuin vanhoihin kiinteistöihin sekä osana kuntotutkimushankkeita että korjaustyön laadunvarmistusta. Tarjoamme mm. seuraavia palveluita Ilmavuotojen paikannus tilojen alipaineistuksen, lämpökuvauksen ja ilmavirtausmittausten avulla Vuotoreittien selvittäminen merkkiainekokeilla (kuivasavu, kaasut) Rakennuksen ilmavuotoluvun mittaukset  Rakennusten ilmavuotoluvun määritys suoritetaan standardin EN 13829 mukaisesti. Samassa yhteydessä voidaan myös kartoittaa rakenteiden vuotoilmakohdat ja -reitit. Vuotoilmareittien kartoittamisessa käytetään apuna lämpökameraa ja/tai merkkisavua. Tiivistyskorjauksien laadunvalvontaa teemme rikkiheksafluoridia ja typpi-vetyseosta apuna käyttäen. Ilmatiiveystutkimukset ovat myös räätälöitävissä täysin asiakkaan tarpeen mukaisesti niin laajuuden kuin raportoinnin osalta. Mittaukset suorittaa aina ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on käytössä nykyaikainen mittaus- ja tutkimuskalusto. Ilmatiiveysmittauksen edut Sisäilman laadun parantuminen Energiankulutuksen pieneneminen Asumismukavuuden parantuminen Väestönsuojatarkastus sisältää väestönsuojan varusteiden ja laitteistojen tarkastuksen. Lisäksi väestönsuojille tulee suorittaa tiiveyskoe 10 vuoden välein. Väestönsuojan käyttöönottovalmiuden arvioinnissa tarkastetaan laajemmin myös suojan rakenteita, rakenteellisia vaurioita ja olosuhteita, mahdollisia vesivuotoja tai kosteusvaurioita sekä esimerkiksi pakotunnelin toiminta ja kunto. Väestönsuojien rakentamista, ylläpitoa ja toimintakunnon varmistamista määrittävät Suomessa mm. pelastuslaki sekä valtioneuvoston että sisäministeriön asetukset. Pähkinänkuoressa väestönsuojan laitteistot tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Käytännössä kuitenkin suuri osa väestönsuojan laitteista vaatii vuosittaisen testauksen ja huoltoa säännöllisin väliajoin. Väestönsuojan ylläpito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Taloyhtiössä väestönsuojien asianmukainen tarkastus on hallituksen vastuulla. Väestönsuojan tarkastaminen ja tiiveyskoe Caverionin  väestönsuojatarkastus  sisältää väestönsuojan varusteiden ja laitteistojen tarkastuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston tarkastusta, lämmitys- ja sähkölaitteiden tarkastusta siinä missä jäteastioiden ja ensiaputarvikkeiden riittoisuuden tarkastamistakin. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. Väestönsuojille tulee suorittaa  tiiveyskoe  10 vuoden välein, ja tarkastuksessa pöytäkirjaan merkitään edellisen tiiveyskokeen suorittamisen ajankohta. Mikäli tiiveyskoe on suorittamatta, se voidaan suorittaa esimerkiksi väestönsuojatarkastuksen yhteydessä. Joskus kuitenkin kokeen suorittaminen vaatii esimerkiksi väestönsuojatilojen ovea auki pitävien rakenteiden purkamista tai rauhanajan käyttöön tehtyjen ilmanvaihtokanavien tulppaamista, jolloin tiiveyskoe on hyvä suorittaa ennakkovalmistelujen jälkeen erillisenä ajankohtana. Sisäasiainministeriön asetus  väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta löytyy Finlex-verkkosivuilta .  Väestönsuojan käyttöönottovalmius Väestönsuojatarkastus painottuu varusteisiin ja laitteistoihin.  Väestönsuojan käyttöönottovalmiuden arvioinnissa  tarkastetaan laajemmin myös suojan rakenteita, rakenteellisia vaurioita ja olosuhteita, mahdollisia vesivuotoja tai kosteusvaurioita sekä esimerkiksi pakotunnelin toiminta ja kunto. Myös  72 tunnin käyttöönottovalmius  selvitetään tarkastuksen yhteydessä laajemmin, eli miten paljon henkilötyötä ja mahdollisia työkaluja tai esimerkiksi putkiasentajaa tarvitaan käyttöönoton yhteydessä. Tarkastuspöytäkirja pelastusviranomaisille Caverion on puolueeton ja riippumaton tarkastuslaitos. Kaikista tarkastustoimeksiannoistamme laaditaan raportti ja/tai pöytäkirja. Laajemmissa kokonaisuuksissa, esimerkiksi monella toimipaikalla toimivan yrityksen tarkastuksista laadimme erillisen yhteenvedon ja esittelyn. Väestönsuojan tarkastus voidaan suorittaa  kiinteistön kuntoarvion  yhteydessä.  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tarvitsemastasi tarkastuspalvelusta. Asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan tarkastusten tarpeen ja laajuuden. Väestönsuojiin liittyvä lainsäädäntö ja asetukset Pelastuslaki (379/2011 12 §)  Asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 20 §)   Laki pelastustoimen laitteista (10/2007 §1) Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista 409/2011 Lisätietoa väestönsuojan kunnossapidosta ja käytöstä löydät  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n nettisivuilta Ultraäänitutkimus antaa parhaat edellytykset vaurioiden selvittämiseen rakenteita avaamatta ja rikkomatta. Caverionin ultraäänitutkimukset suoritetaan Suomessa harvinaisella MIRA-ultraäänilaitteella. Ota yhteyttä! Betonirakenteiden 3D-ultraäänitutkimus sopii kaikenlaisten betoni- ja kivirakenteiden tarkasteluun, joiden vahvuus on 50-2500 mm. Meiltä vaurioselvitys, selkeä raportti ja toimenpide-ehdotukset.  Betonirakenteiden sisässä sijaitsevia vaurioita ja betoniteräksiä voi olla vaikea havaita ja etenkin haasteellista paikantaa.  Suuren edun tähän tarjoaa ultraäänitutkimus, joka antaa parhaat edellytykset vaurioiden selvittämiseen rakenteita avaamatta ja rikkomatta.  Tutkimusten avulla suoritetaan helposti myös laadunvalvontaa uudisrakennuskohteiden betonivaluissa ja näin ollen varmistetaan rakenteen kestävyys ja turvallisuus. Caverionin ultraäänitutkimukset suoritetaan Suomessa harvinaisella  MIRA-ultraäänilaitteella . Ultraäänitutkimuksen avulla voidaan paikantaa niin teräksiä, putkia kuin kaapeleitakin, saada tietoa näiden mitoista ja tartunnasta betoniin sekä halkeamien laajuuksista, rakenteen tyhjätiloista, kosteusvaurioista ja rakenteiden paksuuksista. Betonirakenteiden 3D-ultraäänitutkimus sopii kaikenlaisten betoni- ja kivirakenteiden tarkasteluun, joiden vahvuus on 50-2500 mm. Palvelussa mallinnetaan mitattavasta rakenteesta 3D-kuva, jossa määritellään rakenteen yksityiskohdat, betoniteräkset ja heikkousvyöhykkeet. Tulokset tarjoavat luotettavan ja kustannustehokkaan pohjan rakenteiden kunnon ja käyttöiän arvioille niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa. Palvelun edut Tarjoaa kattavan vaurioselvityksen ilman rakenteiden avaamista Paikantaa putket, teräkset ja kaapelit betonissa kustannustehokkaasti Havainnollistaa mahdollisen betonin ja terästen tartunnan rakenteessa Mahdollistaa rakenteen eliniän turvallisen jatkamisen Antaa luotettavaa tietoa rakenteen turvariskeistä Palvelukokonaisuus vastaa energiatehokkuuden haasteisiin ja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteisiin kiinteistökannassa. Energiatehokkuussuunnitelma on tarkoitettu kiinteistön päätöksenteon tueksi kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämämme palvelukokonaisuus vastaa energiatehokkuuden haasteisiin ja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteisiin kiinteistökannassa.  Ensimmäinen osa kattaa hankeryhmän työpajojen järjestämisen ja sisällöt.  Toisessa osassa tarkastellaan kiinteistöjen kuntoa sekä energiatehokkuuspotentiaalia ja säästömahdollisuuksia.  Kolmannessa suunnitellaan konkreettiset toimenpiteet tuleville vuosille. Vaihe 1: Kiinteistökannan energiatehokkuus -työpajat Valmiiksi suunnitellut työpajakokonaisuudet rytmittävät hankeryhmän työtä ja vievät hankkeen aikataulussaan maaliin. Mallissamme työpajoja on 5 kpl, joiden väli aikataulullisesti on noin 1-1,5 kk, eli aikaa hankkeelle olisi syytä varata noin 0,5-1 vuosi. Esimerkki työpajoista: Työpaja-hanke alkaa yhteisellä palaverilla tilaajan kanssa, jossa käydään läpi tavoitteet, joihin tilaaja on sitoutunut, sekä muut tarpeet ja tavoitteet. Työpajasisällöistä tehdään yksilöllinen suunnitelma, joka hyväksytetään ennen ensimmäistä kokoontumista. Työpajat voidaan toteuttaa myös etänä tai hybridikokouksena, jossa osa osallistujista on etänä ja osa kasvokkain. Esimerkkejä työpajojen sisällöistä: Nykytila-analyysi –työpajassa tarkastellaan kiinteistöjen nykytilaa sekä esimerkiksi kulutusprofiilia suhteessa vertailuaineistoon. Lisäksi keskustellaan kiinteistöjen strategisista näkymistä ja tulevaisuuden käytöstä. Toimintasuunnitelmavaiheessa nykytilan perusteella jalostettu energiatehokkuuspotentiaali viedään konkreettiseen toimintasuunnitelmaan siten, että se kytkeytyy sekä strategisiin näkymiin että budjetointiin. Tavoitteena on suunnitelman laatiminen seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. Vaihe 2: Kiinteistöjen kunto ja elinkaari-PTS Kiinteistöjen kunnon ja tulevien korjausten, sekä energiatehokkuuspotentiaalin selvittämiseksi tarjoamme kustannustehokasta kokonaisratkaisua. Hanke koostuu kuntotarkastusosuudesta ja energiainvestointiselvityksestä. Kuntokatselmus  laaditaan soveltaen KH-ohjekortin asuinkiinteistön kuntoarvio; suoritusohje RT-103003 nimikkeistöä ja periaatteita soveltaen. Raportissa esitetään seuraavat korjaus / uusimisajankohdat eri rakennusosille ja käydään läpi uusimistarpeet sisältäen rakenteiden ja LVIS-järjestelmien osa-alueet. Energiainvestointiselvityksessä  esitetään rakennusosakohtaisesti energiansäästömahdollisuus sekä takaisinmaksuajat. Lisäksi tarkastellaan uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönoton kannattavuutta kohteessa. Laskenta sisältää myös rakennuksen käytön hiilijalanjäljen laskennan, jossa selvitetään syntyneet hiilidioksidipäästöt perustuen kiinteistösähkön- ja lämmönkulutukseen sekä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksen päästöihin. Vaihe 3: Energiatehokkuussuunnitelma Kiinteistöjen kuntotiedon ja energiatehokkuuspotentiaalin sekä kiinteistöjen strategisten näkymien jalostaminen suunnitelmaksi. Seuraavien kolmen vuoden osalta suunnitelma on yksityiskohtaisempi, mutta laajemmassa mittakaavassa suunnitelma ulottuu 10 vuoden päähän. Kokonaisuuden hallitsemiseksi tehdään tarvittaessa tarkentavia selvityksiä, ja lisäksi voimme yhdistää vaiheeseen esimerkiksi teknisen nykyarvon laskennan päätöksenteon tueksi. Ota yhteyttä Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin Lue lisää

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari

Kiinteistöjen kuntoarviot ja elinkaari Kiinteistön elinkaari alkaa sen valmistumisesta ja päättyy sen purkamiseen. Kiinteistön kuntoa arvioimalla ja korjauksia optimoimalla elinkaarta voidaan parhaassa tapauksessa venyttää huomattavasti ja pitää tuottavuus halutulla tasolla.  Tutkittua tietoa korjaustarpeen arviointiin Kuntotutkimus tai kuntotarkastus antaa luotettavan tiedon kiinteistön kunnosta korjaushankkeiden oikeaan ajoittamiseen. Kun kiinteistön takuutarkastus on ajankohtainen, saat meiltä asiantuntevaa apua takuutöiden arviointiin. Yli sata  asiantuntijaamme palvelevat asiakkaitamme ympäri Suomen. Laadukkaiden tutkimusten lisäksi saat aina asiantuntevia neuvoja ja kumppanin, joka kantaa kanssasi vastuuta kiinteistösi hyvinvoinnista. Putkiston kuntotutkimus auttaa oikean saneeraustavan ja ajankohdan valinnassa sekä ennaltaehkäisee vesivahinkoja. Lämpöjohdot Jäähdytysputket Vesijohdot Viemärit Salaojat Teollisuusputkistot (prosessiputket) Sammutusvesiputkistot, sprinkleriputkistot Putkiston kuntotutkimuksen avulla  selvitetään putkistojen kunto ja jäljellä olevan käyttöikä . Putkiston kuntotutkimuksen avulla voidaan ennakoida tulevat korjaukset sekä välttää yllättävät vuodot, putkirikot ja turhat käyttökatkokset sekä niiden aiheuttamat asumishaitat vahinkoasunnossa ja sen vuodon vaikutusalueella. Se antaa myös tarpeellista tietoa mahdollisen putkiremontin aikataulun suunnitteluun, kustannusten ennakointiin, korjauksen laajuuteen sekä PTS-suunnitteluun. Caverionin putkiston kuntotutkimus kattaa vesijohtojen, viemäreiden ja salaoja-, lämmitys- sekä jäähdytysjärjestelmien putkistot. Perinteisten putkiremontin korjausmenetelmien lisäksi selvitämme putkistojen jäljellä olevaa käyttöikää ja tulevien putkiremonttien korjaustapavaihtoehtoja sekä niiden toteutusajankohtia. Yleisimmät tutkimusmenetelmämme ovat röntgenkuvaus ja putkien sisäpuolinen videokuvaus. Niillä pyritään selvittämään putkistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kunto. Käytössämme olevat tutkimusvälineet ja -laitteet edustavat alan viimeisintä teknologiaa ja välineistö on käytettävissä koko maassa. Olemme myös aktiivisesti mukana uusien ja vanhojen tutkimusmenetelmien kehittämisessä. Kuntotutkimukset toteuttavat ammattitaitoiset asiantuntijamme. He selvittävät puolueettomasti putkistojen kunnon, mahdolliset vuotoriskit, korjaustarpeet, suositeltavat uusimisajankohdat ja antavat kustannusarvion korjaustoimista. Kuntotutkimusta johtavat FISE-pätevöityneet LVV - järjestelmiin erikoistunut lämpö-, vesi-, viemärilaitteistojen kuntotutkijat. Caverion on ollut mukana uuden, vuoden 2013, LVV-kuntotutkimusoppaan päivityksessä, joka julkaistiin osana Hometalkoot -ohjelmaa. Caverion on  IF Vakuutusyhtiön  Turvapartneri putkistojen kuntotutkimuksissa. Putkiston kuntotutkimuksen edut Putkistojen kunnon arvio ja tutkimus sekä riskien tunnistus Mahdollistaa oikea-aikaiset teknisesti oikeat korjaustoimet Auttaa ennaltaehkäisemään vuotoja, putkirikkoja ja käyttökatkoksia Mahdollistaa korjaustoimenpiteiden kustannusten ennakointia (LTS) Lyhyen tähtäimen suunnitelma ja (PTS) pitkän tähtäimen suunnitelma, edesauttaa hyvää kiinteistön huoltoa ja ylläpitoa Standardit ja ohjeet LVV-kuntotutkimusopas 2013, SuLVI LVV-kuntotutkijan FISE-pätevyys (www.fise.fi) Julkisivun- ja parvekkeiden kuntotutkimus kannattaa toteuttaa riittävän ajoissa.  Betonirakentamisen vuosikymmeninä rakentamisen laatuun ei aina ole kiinnitetty riittävää huomiota ja materiaaleissa sekä niiden käyttötavoissa on ollut puutteellisuuksia. Myöskään materiaalien käyttäytymistä ankarissa ilmasto-olosuhteissamme ole aina tunnettu riittävästi. Erityisesti elementtitekniikalla rakennettujen kiinteistöjen julkisivuissa ja parvekkeissa esiintyy usein ikääntymisestä tai heikosta laadusta johtuvia vaurioita. Nämä vauriot ovat usein piileviä ja niiden todellisen kunnon voi selvittää luotettavasti ainoastaan laadukkaan kuntotutkimuksen avulla. Caverionin julkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimuspalvelut kattavat kaikenlaisten julkisivujen tutkimukset vanhoista kalkkirappauksista nykyajan lämpörappauksiin. Käytössämme on nykyaikaiset liikkuva tutkimuskalusto,  Betonirakenteiden kuntotutkija FISE-  pätevyyksiä omaava ammattitaitoinen henkilöstö ja oma tutkimuslaboratorio. Kuntotutkimukset toteutetaan Suomen Betoniyhdistyksen kuntotutkimusoppaita mukaillen. Rakenteiden säännöllinen tarkastaminen ja huolto on kestävyyden tae. Puutteellinen vedeneristys aiheuttaa rapautumista ja johtaa terästen ruostumiseen. Vaurioiden huomiotta jättäminen pahentaa tilannetta jatkuvasti. Toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä viivyttelemättä. Julkisivun kuntotutkimukset ja parvekkeiden kuntotutkimukset kannattaa tehdä jo ennen kuin näkyviä vaurioita on ilmaantunut. Tällöin suuret korjaukset on usein mahdollista välttää tai toteuttaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Kuntotutkimusten perusteella voidaan puuttua mahdollisten vaurioiden syihin ja voidaan valita oikea korjaustapa.. Mikäli vaurioita on näkyvissä , on kuntotutkimuksella jo kiire. Kuntotutkimuksen tilaaminen on aiheellista, jos: betoni lohkeilee ja rapautuu, tai pinnoissa on halkeamia maali- tai laattapinta irtoilee alustastaan, parvekkeiden alapinta hilseilee, näkyvissä on ruosteisia teräksiä tai ruskeita laikkuja merkkinä ruostumisesta rakenteet vuotavat vettä eristeisiin tai sisätiloihin Caverion julkisivu ja parvekkeiden kuntotutkimuksen näytteenotto on aina kattava ja tutkimusaikataulu ripeä.  Julkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimusten edut Julkisivusaneerauksen oikea ajoittaminen Korjauskustannusten hallinta Auttaa oikea korjaustavan valinnassa Rakenteiden turvallisuusriskit hallitaan Kiinteistön arvo kohoaa Standardit ja ohjeet By42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019 By 44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus 1998 Kuntotarkastus ja kuntoarvio on työkalu kiinteistön tekniseen ja taloudelliseen ylläpitoon. Puolueeton ja riippumaton kuntoarvio helpottaa päätöksentekoa. Kuntoarvio sisältää myös kiinteistölle tarkastuksen perusteella laaditun pitkän tähtäimen suunnitelman, eli PTS:n. Kuntoarvio on parhaassa tapauksessa ennakoiva toimenpide, jossa selvitetään mitä tulevia korjaustarpeita PTS-suunnitelmaan on kirjattava ja budjetoitava seuraavina kymmenenä vuotena. Usein kuntoarvion taustalla on kiinteistön käyttäjien omia havaintoja ongelmista, vaurioista tai vuodoista. Toisaalta taustalla voi olla myös kiinteistön elinkaaren vaihe: juuri nyt saatetaan lähestyä niitä aikoja, jolloin kiinteistön peruskorjauksen hankesuunnittelu pitäisi käynnistää. Kuntoarvio auttaa selvittämään nämä korjaustarpeet ja niihin liittyvät korjausmenetelmät etukäteen, jolloin voidaan välttyä turhilta ja kalliilta yllätyksiltä. Rakennuksen kunnon selvitys on paras aloittaa yleisellä kuntoarviolla ja edetä sen jälkeen tarkempiin tutkimuksiin tarvittaessa, jos ongelmia havaitaan. Näin tehdään vain tarpeellisia tutkimuksia ja kustannukset pysyvät kurissa. Saat käyttöösi tiedot, joiden pohjalta näet kiinteistösi korjaus- ja huoltotarpeet pitkälle tulevaisuuteen. RT-kortiston suoritusohjeen mukainen arvio Kuntoarvio laaditaan RT-kortiston suoritusohjeiden mukaisesti rakenne-, LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijoidemme yhteistyönä. Tarkastusta johtaa aina kokenut kuntoarvioitsija. Kiinteistön kuntoarvio eli kuntotarkastus on rakenteita rikkomattomiin menetelmiin perustuva tutkimus. Siinä ei mennä niin syvälle kiinteistön rakenteisiin ja ominaisuuksiin kuin laajemmassa kuntotutkimuksessa. Kuntotarkastuksen yhteydessä selviää kuitenkin rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien kunto pääpiirteittäin ja myös se, onko mahdollisesti tarvetta lisätutkimuksille ja missä laajuudessa. Kuntotarkastus on selkeä tuote ja siihen löytyy suoritusohjeet (RT 18-10672). Laaja kuntotutkimus maksaa yleensä moninkertaisesti kuntoarviota enemmän. Kiinteistön kuntoarvion pohjaksi saatetaan toteuttaa asukkaille tai tilojen käyttäjille suunnattu käyttäjäkysely. Caverion on luonut yhtenäisen arviointiprosessin, jolla varmistetaan palvelun korkea laatu, johdonmukaisuus ja kehittäminen. Kuntoarvio PTS kunnossapitosuunnitelman laatimiseksi Kiinteistön kuntoarvioraportissa esitetään ehdotus kunnossapitosuunnitelmasta kymmenen vuoden ajanjaksolle (taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS). Raportti sisältää listan välittömästi korjausta vaativista kohteista, aikataulutuksen tulevaisuuden huolto- ja korjaustoimenpiteistä sekä tulevista tarkastuksista kustannusarvioineen sekä antaa ohjeita energiankulutuksen pienentämiseen. Tarvittaessa myös energiatalouden selvitys tai kosteuskartoitus Caverionin kuntoarvioon voidaan liittää erilaisia lisäpalveluita. Tyypillisimmin lisäpalvelut liittyvät energiankulutukseen tai kosteuskartoituksiin. Kuntoarvio voi esimerkiksi sisältää laajennetun energiatalouden selvityksen, jossa esitetään lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksissa havaitut poikkeamat ja verrataan kulutuslukemia julkaisuista saatuihin tilastotietoihin sekä aiempaan kulutukseen. Selvityksessä esitetään energiataloutta parantavat toimenpiteet kustannusarvioineen ja säästövaikutuksineen. Lisäksi voimme laskea käytönaikaisen hiilijalanjäljen ja vertailla sitä muihin vastaavan ikäisiin kiinteistöihin. Peruskuntoarvio kattaa koko kiinteistön, ja tilat katselmoidaan otantana. Kuntoarvio voidaan suorittaa lisäksi kiinteistön tai rakennuksen osaan tai tilaan kuten kylpyhuoneisiin. Tällöin on kyse esimerkiksi  märkätilojen kuntoarviosta., joka voidaan suorittaa myös peruskuntoarvion yhteydessä. Kuntoarvio voidaan päivittää vuosittain kevyemmällä ja edullisemmalla kiinteistön määräaikaistarkastuksella. Kuntoarvion suositeltu päivitysväli on viisi vuotta. Kiinteistön kuntoarvion edut Riskien, kunnon ja korjaustarpeiden selvitys Kiinteistön elinkaaren pidentäminen oikea-aikaisilla kunnossapitotoimenpiteillä Taustatietoa päätöksentekoon ja budjetointiin Kustannussäästöt oikea-aikaisilla toimenpiteillä ”ei liian aikaisin mutta ei myöskään liian myöhään” Energiatehokkuuden kohentaminen Lakisääteinen energiatodistus kertoo kiinteistön energiatehokkuudesta. Kiinteistön energiatodistus säästää kustannuksissa. Ota yhteyttä! Rakennusten energiankäyttö on ollut kuuma puheenaihe Pohjois-Euroopassa jo vuosia, sillä juuri kiinteistöt ovat yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen tuottajista. Kiinteistön lakisääteinen energiatodistus säästää loppupeleissä kustannuksia. Hyvän energiatehokkuuden saavuttaminen vaatii energiapohjaisten ratkaisujen oikeanlaista hallintaa. Lisäksi kiinteistön energiankäytön jatkuva seuranta on tarpeellista, jotta energiankulutusta ja siitä koituvia korkeita energiakustannuksia voidaan vähentää. Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ja energiatodistus itsessään auttavat myös ylläpitämään kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä. Suomessa laki edellyttää, että rakennuksen omistajan on hankittava kiinteistön energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin, kuvaten energiatehokkuutta seitsenportaisella asteikolla, A-G, kuten kodinkoneissa. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita energiatodistuksen vaatimus ei koske, mutta lain kattavuus lisääntyy asteittain. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Laajennettu energiatalouden (myös: energiataloudellinen) selvitys  puolestaan on kiinteistön kuntoarvion yhteydessä tilattava lisäpalvelu, jossa esitetään lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksissa havaitut poikkeamat ja verrataan kulutuslukemia tilastotietoihin sekä aiempaan kulutukseen. Selvityksessä esitetään energiataloutta parantavat toimenpiteet kustannusarvioineen ja säästövaikutuksineen. Asunto-osakeyhtiöille on myönnetty yleisiä korjausavustuksia kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin. Ennen kuntoarvion tilaamista on syytä selvittää voimassa olevat avustusehdot kuntien viranomaisilta. Yleensä avustukset edellyttävät laajennetun energiatalouden selvityksen laatimista kuntoarvion yhteydessä. Laajennettu energiatalouden selvitys laaditaan RT-kortiston ohjeen mukaisesti. Kiinteistön energiatodistuksen ja energiakatselmuksen edut Energiankäyttökulujen pienentyminen Energiankäytön optimointi Säästöt lämmitys-, vesi- ja sähköenergiakuluissa Energiankulutuksen todistaminen selkeällä dokumentilla Caverion tarjoaa sinulle kaikki uimahallien ja kylpylöiden kunnon ja turvallisuuden selvittämiseen tarvittavat tutkimus- ja tarkastuspalvelut sekä erikoisosaamisen. Saat yhden katon alta yksityiskohtaisen tutkimusraportin käytännön ohjeineen ja suosituksineen yksissä kansissa. Tutkimussisältö räätälöidään aina huolellisesti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Säästät sekä rahaa että aikaa ja voit jatkaa hallisi tai kylpyläsi elinkaarta merkittävästi.  Ota yhteyttä! Uimahallit, allasosastot ja kylpylät ovat usein omistajiensa kalleimpia kohteita niin rakennus-, peruskorjaus- kuin huoltokustannuksiltaankin. Ne ovat myös sisäilmastoiltaan hyvin haastavia. Tämä asettaa monia erityisvaatimuksia muun muassa oikeille rakenneratkaisuille ja laitevalinnoille. Allasosaston kuntotutkimus edistää suunnitelmallista ylläpitoa Uimahallien ja kylpylöiden  kunnon seuranta ja ylläpito vaikuttavat  merkittävästi niiden  elinkaarikustannuksiin . Hyvin tehty kuntoarvio- ja kuntotutkimus antaa kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille tarvittavat tiedot, joiden perusteella he osaavat valita oikeat ja riittävät korjausmenetelmät peruskorjauksen sisältöön ja korjausten aikatauluihin. Kun oikeat valinnat tehdään jo peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa, voidaan välttyä mittavilta jälkikorjauksilta. Laadukkaan tutkimuksen perusteella osataan valita oikeat ja riittävät korjaustavat rakennuksen teknisen kunnon, taloudellisen suunnittelun ja toiminnallisuuden näkökulmista. Samalla kiinteistön elinkaarta voidaan jatkaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Riittävän kattavalla tutkimuksella vältytään yllätyksiltä suunnittelu- tai urakointivaiheessa sekä ennaltaehkäistään lisätyökustannusten syntyä ja aikataulujen venymistä. Uimahallit Kylpylät Maauimalat Allasosastot Merivesialtaat Akvaariot Vesipuistot Merikylpylät Vesilaitokset Laitteistojen ja rakenteiden tutkimukset yhdeltä palveluntarjoajalta Uimahallien ja kylpylöiden kunnon kattava selvittäminen ei yleensä ole mahdollista omin voimin. Ne vaativat useiden eri toimialojen osaamista ja monien eri henkilöiden työpanoksen. Caverion toteuttama kuntotutkimus on sinulle helppo, joustava ja kustannustehokas toimenpide jo peruskorjauksen selvitysvaiheesta lähtien. Kun projektin kokonaisvastuu on yhdellä toimijalla, tapahtuu sen käytännön toteutus luotettavasti ja turvallisesti. Yhden toimijan mallissa kaikki tutkimusvaiheet tukevat toisiaan ja asioita ei jää huomaamatta. Uima-altaiden ja kokonaisten kylpylöiden tutkimukset voidaan viedä läpi nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan huoltokatkojen aikana. Huoltokatkojen yhteydessä voimme toteuttaa myös vuosikorjausten koordinoinnin. Näin altaat ja kylpylä ovat jatkuvasti asiakkaidesi käytettävissä. Uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimukseen voidaan yhdistää myös hissitarkastukset ja hissikuntoarviot, paloilmaisulaitteistotarkastukset, sähkölaitteistotarkastukset ja sähkölaitteistojen kuntotutkimukset, painelaitetarkastukset sekä nosturien ja nostolaitteiden tarkastukset. Sähköjärjestelmän kuntotutkimus voidaan tehdä järjestelmäkokonaisuudelle tai vain osalle järjestelmistä, kuten esimerkiksi sähkökeskukselle. Ota yhteyttä! Sähköjärjestelmän toiminta on tärkeää Nykyajan kiinteistöt ja niitä käyttävät ihmiset ovat riippuvaisia  sähköjärjestelmän / sähköjärjestelmien  kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Ne eivät ainoastaan mahdollista tietoliikenteen nopeaa datan siirtoa, vaan ovat perusta myös toimivalle ilmanvaihdolle, sammutuslaitteistolle ja muille järjestelmille. Tämän vuoksi on olennaista, että sähköjärjestelmät voidaan pitää jatkuvasti tarpeiden mukaisessa toimintakunnossa. Tässä avuksi on Caverionin sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Sähköjärjestelmän tila selvitetään kuntotutkimuksella Sähköjärjestelmän kuntotutkimus on syytä tehdä, mikäli sähköjärjestelmissä ilmenee toimintahäiriöitä tai kun ollaan suunnittelemassa muiden taloteknisten järjestelmien tai rakenteiden laajempaa saneerausta. Tutkimus voidaan tehdä koko sähköjärjestelmäkokonaisuudelle tai vain osalle järjestelmistä, kuten esimerkiksi sähkökeskukselle. Sähkökeskusten lämpökuvauksessa ja turvallisuustarkastuksessa pelkät keskukset tarkastetaan toimivuuden ja turvallisuuden osalta.  Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen tuloksena asiakkaalle luovutetaan kirjallinen raportti, joka tukee järjestelmien oikeita huolto- ja korjauspäätöksiä. Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen asiantuntijoillamme on aina joko kuntoarvioijan, sähkölaitteistojen turvallisuus- ja/tai sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys. Sähköjärjestelmien tutkimukset suoritetaan  Sähköinfon   Sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimus  -ohjeistojen mukaisesti. Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen edut Paloturvallisuuden parantaminen Järjestelmähäiriöiden vähentäminen Korjausten aikataulutus kustannustehokkaasti Kohteet Asuinkiinteistöt Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt Julkiset rakennukset Rakennusterveyden tutkimussuunnittelupalvelullamme varmistat, että tutkimukset kohdistetaan oikeisiin asioihin ja oikealla laajuudella. Suunnittelu tehdään huolella ja asiantuntevasti riippumatta siitä, onko kyseessä sisäilmaongelman selvitys, kosteusvaurion laajuuden määrittäminen tai lähestyvä peruskorjaus. Ota yhteyttä! Jotta rakennusterveystutkimukset, kuten kosteus- ja homevaurio- sekä sisäilmatutkimukset osataan kohdistaa oikeisiin asioihin, tulee ne suunnitella huolella ja asiantuntevasti. Erilaiset rakennukset ja erilaisten rakenteiden ongelmat vaativat erilaisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Kohteeseen soveltuvien tutkimusmenetelmien valinnassa ja tutkimusten laajuuden määrittämisessä huomioitavia asioita ovat mm. tutkimuksen tavoitteet, rakennuksen ikä, rakennustapa, käyttötarkoitus, korjaushistoria ja tilojen käyttäjien haittakokemukset. Tutkimussuunnittelun sisältö Tutkimustavoitteiden määrittely asiakkaan kanssa Lähtötilanneselvitykset, asiakirjojen hankinta Käyttäjien ja huoltohenkilöiden haastattelut ja kyselytutkimukset Alkukatselmointi kohteessa Tutkimussuunnitelman laadinta Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta Tutkimussuunnittelussa huomioidaan kuntotutkimusten ja -selvitysten lisäksi rakennuksen elinkaari, lvis -tekniset tutkimustarpeet, asbesti- ja haitta-aineet, julkisivu- ja betonirakenteiden tutkimustarve sekä mahdollinen rakennusautomaation tutkimustarve (hissit, nosto-ovet, paloilmoitusjärjestelmät yms.). Tutkimussuunnittelun edut Tutkimukset kohdistetaan oikeisiin asioihin Tutkimuslaajuus on riittävä (vältetään ns. liian laajoja selvityksiä = säästö). Hyvän tutkimussuunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tutkimusten kilpailutus mahdollistuu Automaatiotutkimuksissa tutkitaan ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja lämmityksen toiminnan ja säädöt. Kunnon selvittämiseen saattaa myös riittää arvioluonteinen perehtyminen. Ota yhteyttä! Useimmissa kiinteistöissä on lukuisia ilmastointi-, jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiä. Niiden oikeaoppisella käytöllä on valtava vaikutus koko kiinteistön energiatehokkuuteen. Tämän päivän automaatiolaitteistojen käyttöikä rakennuksessa on 15−20 vuotta. Tänä aikana järjestelmien kunto tulisi tarkastaa säännöllisin väliajoin. Järjestelmän kunnon selvittämiseen saattaa riittää arvioluonteinen perehtyminen, mutta usein myös kattavampi ja syvempi kuntotutkimus osoittautuu tarpeelliseksi. Kiwa Inspecta tarjoaa sekä rakennusautomaation arviointia että tarkempia automaation kuntotutkimuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Rakennusautomaation kuntotutkimuksissa Caverionin kokeneet asiantuntijat tutkivat ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja lämmityksen toiminnan ja säädöt. Tutkimuksissa selviää usein energiataloudellisia säätö- tai käyttövirheitä, jotka korjaamalla tutkimuksen takaisinmaksuaika on hyvin lyhyt. Rakennusautomaatiojärjestelmien kuntotutkimus tai -arvio on usein hyödyllistä tehdä ilmanvaihdon kuntotutkimuksen ja sisäilman laadun mittaamisen yhteydessä, koska automaatiolla on oleellinen merkitys taloteknisten järjestelmien toimivuuteen. Rakennusautomaation kuntotutkimuksen edut Energiankulutus vähenee Oikeat asetukset varmistuvat Käyttäjien viihtyvyys lisääntyy Sisäilman laatu paranee Kohteet Asuinkiinteistöt Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt Julkiset rakennukset Väestönsuojatarkastus sisältää väestönsuojan varusteiden ja laitteistojen tarkastuksen. Lisäksi väestönsuojille tulee suorittaa tiiveyskoe 10 vuoden välein. Väestönsuojan käyttöönottovalmiuden arvioinnissa tarkastetaan laajemmin myös suojan rakenteita, rakenteellisia vaurioita ja olosuhteita, mahdollisia vesivuotoja tai kosteusvaurioita sekä esimerkiksi pakotunnelin toiminta ja kunto. Ota yhteyttä! Väestönsuojien rakentamista, ylläpitoa ja toimintakunnon varmistamista määrittävät Suomessa mm. pelastuslaki sekä valtioneuvoston että sisäministeriön asetukset. Pähkinänkuoressa väestönsuojan laitteistot tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Käytännössä kuitenkin suuri osa väestönsuojan laitteista vaatii vuosittaisen testauksen ja huoltoa säännöllisin väliajoin. Väestönsuojan ylläpito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Taloyhtiössä väestönsuojien asianmukainen tarkastus on hallituksen vastuulla. Väestönsuojan tarkastaminen ja tiiveyskoe Caverionin  väestönsuojatarkastus  sisältää väestönsuojan varusteiden ja laitteistojen tarkastuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston tarkastusta, lämmitys- ja sähkölaitteiden tarkastusta siinä missä jäteastioiden ja ensiaputarvikkeiden riittoisuuden tarkastamistakin. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. Väestönsuojille tulee suorittaa  tiiveyskoe  10 vuoden välein, ja tarkastuksessa pöytäkirjaan merkitään edellisen tiiveyskokeen suorittamisen ajankohta. Mikäli tiiveyskoe on suorittamatta, se voidaan suorittaa esimerkiksi väestönsuojatarkastuksen yhteydessä. Joskus kuitenkin kokeen suorittaminen vaatii esimerkiksi väestönsuojatilojen ovea auki pitävien rakenteiden purkamista tai rauhanajan käyttöön tehtyjen ilmanvaihtokanavien tulppaamista, jolloin tiiveyskoe on hyvä suorittaa ennakkovalmistelujen jälkeen erillisenä ajankohtana. Sisäasiainministeriön asetus  väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta löytyy Finlex-verkkosivuilta .  Väestönsuojan käyttöönottovalmius Väestönsuojatarkastus painottuu varusteisiin ja laitteistoihin.  Väestönsuojan käyttöönottovalmiuden arvioinnissa  tarkastetaan laajemmin myös suojan rakenteita, rakenteellisia vaurioita ja olosuhteita, mahdollisia vesivuotoja tai kosteusvaurioita sekä esimerkiksi pakotunnelin toiminta ja kunto. Myös  72 tunnin käyttöönottovalmius  selvitetään tarkastuksen yhteydessä laajemmin, eli miten paljon henkilötyötä ja mahdollisia työkaluja tai esimerkiksi putkiasentajaa tarvitaan käyttöönoton yhteydessä. Tarkastuspöytäkirja pelastusviranomaisille Caverion on puolueeton ja riippumaton tarkastuslaitos. Kaikista tarkastustoimeksiannoistamme laaditaan raportti ja/tai pöytäkirja. Laajemmissa kokonaisuuksissa, esimerkiksi monella toimipaikalla toimivan yrityksen tarkastuksista laadimme erillisen yhteenvedon ja esittelyn. Väestönsuojan tarkastus voidaan suorittaa kiinteistön kuntoarvion yhteydessä.  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tarvitsemastasi tarkastuspalvelusta. Asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan tarkastusten tarpeen ja laajuuden. Väestönsuojiin liittyvä lainsäädäntö ja asetukset Pelastuslaki (379/2011 12 §)  Asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 20 §)   Laki pelastustoimen laitteista (10/2007 §1) Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista 409/2011 Lisätietoa väestönsuojan kunnossapidosta ja käytöstä löydät  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n nettisivuilta .  Asiantuntevat drone-tarkastukset Caverionilta. Dronen avulla saamme kustannustehokkaasti ja turvallisesti kuvattua tarkastettavasta kohteesta osia, jotka muutoin ovat vaikeapääsyisiä. Ota yhteyttä! Drone-tarkastukset asiantuntevasti  Käyttämällä kauko-ohjattavaa dronea tarkastuksiin, voimme minimoida raskaiden työvälineiden, esimerkiksi henkilönostimien, käytön. Näin tuotamme tarkastustietoa entistä turvallisemmin ja kustannustehokkaammin. Dronen avulla saamme kuvattua tarkastettavasta kohteesta osia, jotka muutoin ovat vaikeapääsyisiä. Näin saadaan visuaalinen ja tarkka kokonaiskuva rakenteesta. Turvallinen tapa suorittaa tarkastus Teemme kohteessa lennättämisestä turvallisuusselvityksen ja hankimme mahdollisesti tarvittavat lentoluvat. Turvallisuuden varmistamiseksi laadimme kohteeseen tutustuessamme varsinaisen lentosuunnitelman.  Tutkimusraportin sisältö Tarkastuksen aikana otamme kohteesta suuren määrän kuvia, joiden avulla luodaan tarkastusraportti. Raportti sisältää kuvat mahdollisista poikkeama- tai ongelmakohdista sekä johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset. Drone-tarkastukseen soveltuvat kohteet Siltarakenteet Kiinteistöjen julkisivut ja vesikatot Mastot, tornit, piiput, vesitornit Majakat, merimerkit Kaukolämpö- ja sähköverkostot Kohteet, joiden visuaalinen tarkastaminen on vaikeaa, kallista tai vaarallista Korjaussuunnittelukohteet Maastokuvaukset Tuulivoimalat Drone-tarkastuksen edut Turvallisemmat tarkastukset Minimoidaan henkilönostinten käyttö Kustannustehokkaat rakenteiden tarkastukset Infrarakenne-, taitorakenne- ja erikoisrakennetutkimus vaatii asiantuntevaa osaamista. Taitorakenteiden erikoisrakennetutkimuksilla selvitetään mm. majakoiden, patojen, paikoitustasojen, satamarakenteiden ja siltarakenteiden kunto. Ota yhteyttä! Siltojen lisäksi taitorakenteisiin luetaan erityinen joukko yhteiskunnan toiminnoille välttämätöntä infrastruktuuria. Näitä ovat niin merenkululle elintärkeät satamarakenteet, majakat ja merimerkit, vesivoiman tuottoon liittyvät padot ja kanavat kuin liikenteen vaatimat tunnelit ja paikoitustasot. Caverionin asiantuntemuksella tehtävin säännöllisin taitorakennetarkastuksin ja tutkimuksin varmistetaan taitorakenteiden toimivuus ja turvallisuus. Käytössämme on maamme modernein huipputeknologia kuvantamismenetelmineen - tarvittaessa vaikka sukeltajan käsissä. Erikoisrakennetutkimus esimerkiksi seuraaville kohteille: satamarakenne majakka ja merimerkit vesivoiman tuottoon liittyvät padot ja kanavat  liikenteen vaatimat tunnelit ja paikoitustasot Taitorakenteiden erikoisrakennetutkimusten edut Taitorakenteen jatkuvan toimintakunnon varmistaminen Modernein teknologia ja tutkimuskalusto Kokenut ja koulutettu erikoisasiantuntija Caverionin koulutetut pätevöityneet ammattilaiset tekevät uudiskohteeseen perusteellisen ennakkotarkastuksen ennen vuositarkastusta ja laativat taloyhtiölle selkeän raportin kohteen puutteista ja vioista. Ota yhteyttä! Asuntokauppalaki velvoittaa myyjän eli perustajarakennuttajan järjestämään uudessa asunto-osakeyhtiössä  vuositarkastuskokouksen  12–15 kuukauden kuluttua kiinteistön käyttöönottohyväksynnästä. Myyjän on ilmoitettava vuositarkastuksen ajankohdasta osakkaalle, asuntoyhteisölle ja vakuuden antajalle vähintään kuukausi etukäteen. Vuositarkastuskokouksessa merkitään pöytäkirjaan kaikki asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa osakkaiden ja yhtiön toimesta havaitut virheet. Asunto-osakeyhtiössä reklamointioikeus jakautuu kunnossapitovastuun mukaisesti. Taloyhtiöllä on vastuu rakenteista ja järjestelmistä sekä yhteisistä tiloista. Taloyhtiö tai osakas ei voi enää vuositarkastusmenettelyn jälkeen esittää vaatimuksia virheistä, jotka olisi tullut havaita tarkastuksessa. Vuositarkastuksen toimittaminen on uuden asuntoyhtiön hallituksen ja isännöitsijän haasteellisimpia ja tärkeimpiä tehtäviä, johon on suhtauduttava vakavasti. Ulkopuolisen asiantuntijan toimesta  keskitytään olennaiseen  ja vältetään erimielisyyksiä aiheuttavat perusteettomat reklamaatiot kalliine riitoineen. Caverionin asiantuntijat suorittavat kiinteistöön perusteellisen ennakkotarkastuksen ja ovat taloyhtiön, hallituksen ja isännöitsijän tukena mukana vuositarkastuskokouksessa. Taloyhtiön hallitus voi vakuuden vapauttamisen perusteita harkittaessa käyttää päätöksen tukena Caverionin laatimaa loppuraporttia. Raportista selviää mm. Kiinteistön rakenteiden ja LVIS-järjestelmien epävarmuustekijät Suunnitelmien mukaisten ja toteutettujen rakenteiden väliset eroavaisuudet sekä poikkeamista johtuvat rakenteelliset ja toiminnalliset riskit ja potentiaaliset vauriotekijät Yhteenveto asukaskyselyn tuloksista Taloyhtiön vastuista erotetut urakoitsijan takuuvastuun piiriin kuuluvat virheet ja puutteet valokuvin havainnollistettuina Lisäselvitysten tai jatkotutkimusten tarvearvio Ennakkotarkastuksen edut Asiantuntijakokemus yhtiön isännöitsijän ja hallituksen tukena Keskittyminen tärkeisiin ja olennaisiin yksityiskohtiin Kalliiksi tulevien riitatilanteiden välttäminen Selkeälukuinen raportti havaituista vioista ja puutteista vuositarkastuskokoukseen Kiinteistön määräaikaistarkastus on säännöllinen, vuosittain tehtävä katselmus kiinteistön tai rakennuksen kunnosta. Se auttaa havaitsemaan kohteet, jotka vaativat kuntoarvion tai tarkemman kuntotutkimuksen. Ota yhteyttä! Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää sen, mitä rakennuksen kunnossapitovelvoite tarkoittaa ja mitä seuraamuksia voi seurata jos kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään. Tällöin mm. kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.  Asiantuntijan tekemä luotettava katselmus Kiinteistön omistajalla ei välttämättä löydy asiantuntemusta havainnoimaan kiinteistön rakenteissa esiintyviä ongelmia. Kiinteistön määräaikaistarkastuksella luodaan yleiskatsaus kiinteistön julkisivuun, rakenteisiin, sisäilmaan, teknisten laitteiden kuntoon ammattilaisen silmin ja asiantuntijuutta hyödyntäen.   Kattava raportti tarkastuksen tuloksista Tarkastuksen tuloksista raportoimme selkeällä ja kattavalla raportilla, joka selvittää havaitut korjaustarpeet sekä suositeltavat lisätutkimukset. Raportoimme määräaikaistarkastuksen havainnot rakennusosa- ja järjestelmäkohteittain (esim. perustukset, alapohja, runkorakenteet, julkisivu, vesikatto, järjestelmät) käyttäen RT-11061-ohjekortin kuntoluokkia 1-5 sekä kuvia ja selitetekstejä.  Säännöllinen tarkastus kertoo kiinteistön kunnossa tapahtuneista muutoksista Valitettavan usein kiinteistön säännöllinen katselmus on jäänyt vastuuttamatta ja kunnossapitovelvoitteen mukainen tarkastus jää sen vuoksi suorittamatta. Caverionilta löytyy ammattitaitoa ja osaamista sekä digitaalinen työkalu palvelun toteuttamiseen käytännössä valtakunnallisesti.  Määräaikaistarkastus auttaa huomaamaan olennaisen Määräaikaistarkastuksen perusteella asiakas saa yleiskuvan kiinteistön tilanteesta ja käsityksen siitä, millaisia toimenpiteitä tai kuntotutkimuksia kiinteistössä tulisi teettää. Asiantuntijoidemme avulla vältytään tarpeettomilta tutkimuksilta ja selvityksiltä. Tarkastuksen perusteella ja säännöllisellä seurannalla varmistetaan, että tutkimukset kohdistetaan oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. Tarkastukseen liittyvät standardit ja määräykset Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 §166 Rakennuksen kunnossapito  Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 §183 Tarkastusoikeus  Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 300/2015  Työturvallisuuslaki 738/2002 §32 Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys  Caverion tarjoaa rakennusten kantavien rakenteiden kuntokartoituksia. Palvelumme avulla tiedät rakennuksen rungon todellisen nykykunnon ja mahdollisten vaurioiden laajuuden. Tutkimme laajarunkohallien puu- ja teräsrakenteet asiantuntevasti. Ota yhteyttä! Rakennuksen eliniän aikana voi syntyä erityyppisiä vaurioita käytöstä, muuttuneista kuormituksista, ympäristörasituksesta tai suunnitteluvirheistä johtuen. Suurten rakennusten kantavien rakenteiden kunto jää usein kartoittamatta, vaikka rakennukset ovat käytössä jopa vuosikymmeniä. Kantavien rakenteiden kuntokartoitus on lakisääteistä laajarunkotarkastusta kevyempi ja se tarjoaa mahdollisuuden rungon tutkimukseen myös niille rakennuksille, jotka eivät kuulu lain piiriin.  Rakennuksen rungon kuntokartoituksen avulla saadaan selville rakenteiden todellinen nykykunto ja mahdollisten vaurioiden laajuus.  Kartoituksen perusteella annamme mahdolliset jatkotoimenpidesuositukset ja korjaustapaohjeet, jotka toimivat korjaussuunnittelun lähtötietona alkuperäissuunnitelmien ja muiden jo tehtyjen selvitysten kanssa. Havaintoihin ja mittauksiin perustuva kuntokartoitus Kantavien rakenteiden kuntokartoitus suoritetaan mahdollisuuksien mukaan henkilönostimen avulla. Tällöin rakenteiden kunto voidaan tarkastaa silmämääräisesti ja mittaamalla kantavien rakenteiden kriittiset alueet lähietäisyydeltä. Pelkästään maajalasta tarkastellen piilevät vauriot jäävät usein huomaamatta. Kuntokartoitus on luotettava. Se suoritetaan RIL 246-2008 (Puu- ja teräsrakenteisten hallien kuntotarkastus) ja RIL 269-2015 (Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje) ohjeita soveltaen. Rakenteiden kuntokartoituksen hyödyt Rakennuksen elinkaaren pidentäminen. Rakennuksen riskien, kunnon ja käyttöturvallisuuden tunnistaminen. Mahdollisten vaurioiden korjaaminen ja huoltaminen ajoissa. Kustannussäästöjen syntyminen oikea-aikaisilla toimenpiteillä. Tyypilliset käyttökohteet teollisuuden tuotanto- ja varastorakennukset maatalousrakennukset kaupan alan kiinteistöt vesitornit kulkusillat ja -tasot liikunta- ja virkistystoiminnan rakennukset, kuten urheiluhallit ja konserttisalit   Elinkaarilaskelma tarjoaa parhaat ratkaisut kiinteistön pitkäjänteiseen ylläpitoon ja huoltoon. Se huomioi kiinteistön järjestelmien investointi- ja käyttökustannukset sekä ympäristövaikutukset kiinteistön koko elinkaaren ajalta. Ota yhteyttä! Rakennuksen elinkaari voi olla jopa satoja vuosia pitkä. Tuona aikana rakennukset ja niiden laitteistot tulee tarkastaa useita kertoja, minkä vuoksi elinkaarilaskelma on kiinteistönomistajille erittäin hyödyllinen. Caverion toteuttaa elinkaarilaskelmia uusille ja vanhoille kiinteistöille. Elinkaarilaskelmissa tarkastellaan kiinteistöjen LVIS-järjestelmiä sekä rakenteita. Havaintojen pohjalta asiakkaalle laaditaan johdonmukainen raportti. Raportti esittelee vaihtoehtoiset ratkaisut, joista kyetään valitsemaan yksilölliset sekä kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut pitkäjänteiseen ylläpitoon ja huoltoon. Elinkaarilaskelmissa huomioidaan järjestelmien investointi- ja käyttökustannukset sekä ympäristövaikutukset kiinteistön koko elinkaaren ajalta. Tämä tarjoaa tärkeitä näkökulmia päätöksenteon pohjaksi. Pitkän aikavälin elinkaarilaskelma kertoo kiinteistön kustannukset energiatehokkuuden ympäristövaikutukset Elinkaarilaskelmalle soveltuvat kohteet Asuinkiinteistöt Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt Julkiset rakennukset Lämpökuvaus eli lämpökamerakuvaus on rakenteita rikkomaton tutkimusmenetelmä rakennusten laadun ja kunnon arviointiin. Lämpökameraa voidaan hyödyntää sekä uudisrakennusten laadunvalvonnassa että vanhojen rakennusten sisäilma- ja kuntotutkimuksissa. Ota yhteyttä! Lämpökuvauksella voidaan Määrittää rakennusten ulkovaipan lämpötekninen kunto ja fysikaalinen toimivuus Selvittää ilmavuoto- ja lämpövuotokohdat (eristepuutteet ja kylmäsillat) sekä pintalämpötilapoikkeamat Paikantaa tietyin edellytyksin rakenteissa piileviä kosteusvaurioita Selvittää tietyin edellytyksin talotekniikan vikoja ja puutteita Lämpökuvaus voidaan suorittaa RT 14-10850 (Rakennuksen lämpökuvaus) ohjekortin mukaisesti henkilösertifioidun lämpökuvaajan toimesta tai räätälöidä tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivaksi palvelupaketiksi. Esimerkiksi ulkovaipan ilmavuotokohtien kartoitus kannattaa tehdä tietyissä tapauksissa normaalia käyttötilannetta suuremmassa alipaineessa. Lämpökuvauksesta laadittavassa raportissa esitetään havaitut poikkeamat ja niiden korjaussuositukset. Raportin laajuus on sovittavissa tapauskohtaisesti. Rakennusten ulkovaipan lämpökuvaukset suoritetaan lämmityskaudella, jolloin ulkoilmaolosuhteiden vaatimukset täyttyvät. Lämpökuvausta voidaan käyttää myös suuntaa-antavana tutkimusmenetelmänä sisäilma- ja kuntotutkimuksissa, vaikka kuvausolosuhteet eivät olisi kaikilta osin vaatimusten mukaisia. Sähkökeskusten kuvauksia voidaan tehdä ympäri vuoden. Lämpökuvauksella saavutettavat edut Rakenteita rikkomaton monipuolinen tutkimusmenetelmä Rakenteiden ja järjestelmien energiataloudellisen toimivuuden varmistaminen. Standardit ja ohjeet Suomen rakennusmääräyskokoelma Asumisterveysohje, Asumisterveysopas ja Asumisterveysasetus Ratu 1213-S ja RT 14-10850 Rakennuksen lämpökuvaus Palvelukokonaisuus vastaa energiatehokkuuden haasteisiin ja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteisiin kiinteistökannassa. Energiatehokkuussuunnitelma on tarkoitettu kiinteistön päätöksenteon tueksi kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Ota yhteyttä! Yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämämme palvelukokonaisuus vastaa energiatehokkuuden haasteisiin ja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteisiin kiinteistökannassa.  Ensimmäinen osa kattaa hankeryhmän työpajojen järjestämisen ja sisällöt.  Toisessa osassa tarkastellaan kiinteistöjen kuntoa sekä energiatehokkuuspotentiaalia ja säästömahdollisuuksia.  Kolmannessa suunnitellaan konkreettiset toimenpiteet tuleville vuosille. Vaihe 1: Kiinteistökannan energiatehokkuus -työpajat Valmiiksi suunnitellut työpajakokonaisuudet rytmittävät hankeryhmän työtä ja vievät hankkeen aikataulussaan maaliin. Mallissamme työpajoja on 5 kpl, joiden väli aikataulullisesti on noin 1-1,5 kk, eli aikaa hankkeelle olisi syytä varata noin 0,5-1 vuosi. Esimerkki työpajoista: Työpaja-hanke alkaa yhteisellä palaverilla tilaajan kanssa, jossa käydään läpi tavoitteet, joihin tilaaja on sitoutunut, sekä muut tarpeet ja tavoitteet. Työpajasisällöistä tehdään yksilöllinen suunnitelma, joka hyväksytetään ennen ensimmäistä kokoontumista. Työpajat voidaan toteuttaa myös etänä tai hybridikokouksena, jossa osa osallistujista on etänä ja osa kasvokkain. Esimerkkejä työpajojen sisällöistä: Nykytila-analyysi –työpajassa tarkastellaan kiinteistöjen nykytilaa sekä esimerkiksi kulutusprofiilia suhteessa vertailuaineistoon. Lisäksi keskustellaan kiinteistöjen strategisista näkymistä ja tulevaisuuden käytöstä. Toimintasuunnitelmavaiheessa nykytilan perusteella jalostettu energiatehokkuuspotentiaali viedään konkreettiseen toimintasuunnitelmaan siten, että se kytkeytyy sekä strategisiin näkymiin että budjetointiin. Tavoitteena on suunnitelman laatiminen seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. Vaihe 2: Kiinteistöjen kunto ja elinkaari-PTS Kiinteistöjen kunnon ja tulevien korjausten, sekä energiatehokkuuspotentiaalin selvittämiseksi tarjoamme kustannustehokasta kokonaisratkaisua. Hanke koostuu kuntotarkastusosuudesta ja energiainvestointiselvityksestä. Kuntokatselmus  laaditaan soveltaen KH-ohjekortin asuinkiinteistön kuntoarvio; suoritusohje RT-103003 nimikkeistöä ja periaatteita soveltaen. Raportissa esitetään seuraavat korjaus / uusimisajankohdat eri rakennusosille ja käydään läpi uusimistarpeet sisältäen rakenteiden ja LVIS-järjestelmien osa-alueet. Energiainvestointiselvityksessä  esitetään rakennusosakohtaisesti energiansäästömahdollisuus sekä takaisinmaksuajat. Lisäksi tarkastellaan uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönoton kannattavuutta kohteessa. Laskenta sisältää myös rakennuksen käytön hiilijalanjäljen laskennan, jossa selvitetään syntyneet hiilidioksidipäästöt perustuen kiinteistösähkön- ja lämmönkulutukseen sekä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksen päästöihin. Vaihe 3: Energiatehokkuussuunnitelma Kiinteistöjen kuntotiedon ja energiatehokkuuspotentiaalin sekä kiinteistöjen strategisten näkymien jalostaminen suunnitelmaksi. Seuraavien kolmen vuoden osalta suunnitelma on yksityiskohtaisempi, mutta laajemmassa mittakaavassa suunnitelma ulottuu 10 vuoden päähän. Kokonaisuuden hallitsemiseksi tehdään tarvittaessa tarkentavia selvityksiä, ja lisäksi voimme yhdistää vaiheeseen esimerkiksi teknisen nykyarvon laskennan päätöksenteon tueksi. Kosteus- ja homevauriotutkimuksella saadaan selville kiinteistössä olevat ongelmat, mahdolliset sisäilmariskit sekä lähtötiedot korjaussuunnittelua varten. Vaurion laajuuden arvioimiseksi tehdään rakennetekninen arvio. Jopa yli puolet rakennuksistamme kärsii eriasteisista  kosteusvaurioista , ja  homeongelmaa  on tavattu joka neljännessä tapauksessa. Kun vesi tunkeutuu paikkaan, josta se ei kuivu tai tuuletu pois, ovat homekasvun edellytykset olemassa.   Kerrostaloissa vaurioita esiintyy eniten kosteissa tiloissa, etenkin 1950- ja 1970 -lukujen asunnoissa. Julkisista rakennuksista lähes puolessa on tavattu kosteusvaurioita. Riskit liittyvät erilaisiin rakentamistapoihin, kuten tasakatot, puuttuvat salaojat, maanpinnan väärät kallistukset ja rakenteiden tai alapohjan riittämätön tuuletus - vain muutamia mainitaksemme. Kosteus- ja homevauriotutkimuksen menetelmät ja raportti Tutkimus suunnitellaan palvelemaan teidän tarpeitanne ja käyttötarkoitusta. Kuntotutkimuksesta syntyy raportti, jossa on esitetty lähtötilanne, tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Tarvittaessa siihen voidaan sisällyttää esimerkiksi korjauskustannusarviot. Kosteus- ja homevauriotutkimuksella saadaan selville kohteessa olevat ongelmat, mahdolliset sisäilmariskit sekä lähtötiedot korjaussuunnittelua varten. Kuntotutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ovat mm: Lähtötilannekartoitus, tutkimussuunnitelma Aistinvaraiset tarkastelut Riskianalyysit ja rakennusfysikaaliset tarkastelut Rakenneavaukset, rakenneselvitykset Näytteenotto Ilma- ja lämpövuotojen paikannukset Kosteus- ja olosuhdemittaukset Puolueeton sisäilmatutkimus Pätevällä ja luotettavalla henkilökunnallamme on tarvittava kokemus ja resurssit tutkimusten suorittamiseen. Vaurioiden laajuuden arvioimiseksi rakenteista voidaan ottaa materiaalinäytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Mikäli kosteus- ja homevaurioita ei ole nähtävissä, mutta homeongelmaa epäillään, voidaan kohteeseen tehdä sisäilmatutkimus. Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelun sisäilmatutkimuksesta kiinteistö- ja rakennetutkimuksiin, korjaussuunnitteluun ja valvontaan. Katkeamattomalla palveluketjulla varmistetaan usein sujuvin lopputulos. Kosteus- ja homevauriotutkimuksen edut Kuntotutkimuksien kustannukset korjaushankkeissa ovat marginaaliset suhteessa korjauskustannuksiin. Ilman asianmukaista kuntotutkimusta korjaushakkeeseen aloittaminen on riskialtista ja vaarana on mahdollisten sisäilmaongelmien jatkuminen tai jopa pahentuminen. Kosteusvaurion rakenteellisten syiden selvittäminen Selkeät toimenpide-ehdotukset Asumisterveyden ja -viihtyvyyden parantuminen Mahdolliset riskit korjaustyön epäonnistumisesta pienenevät Hyvä sisäilman laadun takaaminen Apu rakennuksen elinkaaren hallinnassa  Caverionin suorittaman kuntoarvion avulla saadaan selville märkätilojen nykykunto, mahdolliset kosteusvaurioriskit, tilan jäljellä oleva tekninen käyttöikä sekä korjaustarpeen kiireellisyys ja kustannusarvio.  Märkätiloilla on oma käyttöikänsä, kohteesta riippuen 15-25 vuotta. Ajoissa asiantuntijalla teetetty arvio tilojen kunnosta on viisasta kiinteistönpitoa,  ennakoimalla   vältetään kosteusvaurioriskit ajoissa . Vahingon jo tapahduttua voi korjauskustannus olla moninkertainen. Tulevat korjaustarpeet saadaan myös ajoitettua viisaasti muiden mahdollisten korjauksien yhteyteen. Caverionin suorittaman  kuntoarvion  avulla saadaan selville märkätilojen nykykunto, mahdolliset kosteusvaurioriskit, tilan jäljellä oleva tekninen käyttöikä sekä korjaustarpeen kiireellisyys ja kustannusarvio. Caverionin laaja-alainen asiantuntemus ja kokemus auttavat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kuntoarvio takuuajan päättyessä Palvelu soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa urakoitsijan kymmenvuotisvastuu on päättymässä, märkätilojen ikä alkaa olla 10-20 vuotta, tai kun eri-ikäisinä eri tavoin remontoitujen pesutilojen kunto ei ole tiedossa. Mahdollisen putkistosaneerauksen lähestyessä arvio märkätilojen kunnosta helpottaa valintaa saneeraustapojen välillä. Märkätilojen kuntoarvio tehdään rakenteita rikkomatta perusteellisin silmämääräisin ja aistihavainnoin sekä kosteusindikaattorein. Lisäksi kerätään tiedot märkätilojen vedeneristeistä ja tehdyistä vedeneristystarkastuksista. Taloyhtiön märkätilojen kuntoarvioraportista selviää yhteenveto tiloista kuntoluokittain, korjaustarve ja korjauskustannukset. Samoin esitetään huoneistokohtaisesti mm. aistinvaraiset havainnot (pintarakenteiden kunto, LVV-kalusteet/laitteet, ilmanvaihto), kopolaatat, pintakosteuskartoitus ja huoneistoa koskevat korjauskustannukset/suositukset. Märkätilojen kuntoarviolla saatavat edut Takuukorjausten tarpeen selvittäminen Kosteusvaurioriskien ehkäiseminen Kustannussäästöt linjasaneerauksen yhteydessä Putkiston riskikartoituksella selvitetään putkiston olosuhteet, kunto ja mahdolliset putkiston osat, joissa Legionella-bakteeri voi päästä lisääntymään. Riskiarvion perusteella voidaan valita toimenpiteet, joilla bakteerikasvun mahdollisuus saadaan minimoitua. Ota yhteyttä! Legionella-bakteeri esiintyy yleisesti vedessä ja se voi esiintyä myös kiinteistöjen käyttövesiverkostossa. Optimaalinen lämpötila Legionella-bekteerin lisääntymiselle on 20-45 °C. Legionella-bakteerin aiheuttama legionelloosi voi aiheuttaa vakavia hengitystieinfektioita, keuhkokuumetta sekä Pontiac-kuumetta eikä siihen ole rokotetta. Legionelloosia hoidetaan antibiooteilla. Lagionella-bakteeri ei tartu juomavedestä vaan aerosoleista eli vesiverkostossa oleva bakteeri tarttuu vesihöyrystä hengityksen mukana esimerkiksi suihku- tai kylpylätiloissa. Bakteeri lisääntyy käyttövesiverkoston putkistoissa materialista riippumatta sekä pääte-elimissä eli sekoittajissa (hanoissa) pesukoneissa, WC-laitteissa, ilmankostuttimissa tai uima-altaissa. EU:n juomavesidirektiivi ja Legionella On arvioitu, että Legionella-bakteeria olisi jopa kolmasosassa kiinteistöistä Suomessa. Siihen nähden sairastumistapauksia, joita on noin 30 kpl vuodessa, on onneksi vähän. Osin tämä johtuu vähäisestä Legionella-bakteerin testaamisesta. EU:n juomavesidirektiiviä on päivitetty WHO:n suosituksesta ja siinä on nyt huomioitu myös Legionella-riski. Direktiivissä on määritelty Legionellan pitoisuuden raja-arvoksi 1000 pmy/l. Legionella-bakteerin riskikartoitus on tehtävä jokaiseen kiinteistöön viimeistään vuonna 2029. Legionella-riski putkistoissa ja lämpötiloissa Ympäristöministeriön asetuksen mukaan lämpimän käyttöveden tulee kiinteistössä olla 55-65 °C, joka on huomattavasti yli Legionellan lisääntymiselle optimaalisen 45 asteen. Riskipaikkoja ovat kuitenkin vanhat lämmönluovuttimet (rättipatterit, lattialämmitykset), jotka ovat käyttövesiverkostossa. Myös rakennusvaiheen ristiinkytkennät sekä putkiston staattiset tilat eli ”sokeat linjat” lisäävät Legionellan riskiä putkistossa koska vesi ei pääse kiertämään ja lämpötila pääsee muodostumaan Legionellalle suotuisaksi kasvuympäristöksi.   Putkiston kartoituksella selvitetään riskit Legionella-bakteeri on vedessä luontaisesti esiintyvä bakteeri ja riski siihen, että bakteeria on myös käyttövesiputkistoissa, on huomattava. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia, että riski Legionella-bakteerin lisääntymiselle juoma- ja käyttövesiputkistoissa on mahdollisimman pieni. Perustyökaluna toimii putkiston riskikartoitus, jossa selvitetään putkiston olosuhteet, kunto ja mahdolliset putkiston osat, joissa bakteeri voi päästä lisääntymään. Riskikartoituksen perusteella voidaan valita toimenpiteet, joilla bakteerikasvun mahdollisuus saadaan pienenemään. Tarvittaessa käyttövedestä voidaan myös ottaa Legionalla-bakteerinäytteet, mutta oleellista on siis olosuhteiden ja lämpötilojen hallinta. Toimenpiteet, joilla ehkäistään Legionella-bakteerin kasvua veden lämpötilan säätö ja tarkkailu putkistojen suunnittelu staattiset tilat ja niiden poisto/sulkeminen käyttövesikiertoisten lämmönluovuttimien poisto ja eristäminen, muuttaminen lämmitysvesikiertoisiksi putkimerkinnät, dokumentaatio ja valvonta materiaalikelpoisuus, CE-merkinnät vedenpuhdistusmenetelmät: klooridioksidi ja kuparihopea-ionisaatio Riskiarviointi putkistojen korjaussuunnitelussa Erinomainen hetki kartoittaa Legionella-riski putkistoissa on tehdä se käyttövesiputkiston kuntoarvion yhteydessä. Riskiarviossa Caverionin asiantuntija tutustuu kiinteistön lähtötietoihin ja piirustuksiin. Kiinteistökierroksella tarkastetaan kohde ja lähtötietojen paikkansapitävyys. Näiden perusteella asiantuntijamme muodostavat kokonaiskäsityksen riskeistä sekä antavat raportin toimenpide-ehdotuksineen, jossa riskit ovat arvioitu asteikolla 1-3. Riskiarviolla kiinteistön omistaja täyttää EU:n direktiivin vaatimukset riskikartoituksesta ja varmistavat kiinteistön käyttäjien ja asukkaiden käyttöveden turvallisen käytön. Raportin avulla saat selkeät toimenpide-ehdotukset Legionella-riksin minimoimiseksi. Suoritamme Legionella-bakteerin riskiarviointeja taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous! Ota yhteyttä Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin Lue lisää