Juho Tuomisalo,
05.10.2021
Teollisuus

Kuinka rakennat oikein mitoitetun teollisuuden ennakkohuolto-ohjelman?

Teollisuuden ennakkohuolto-ohjelmien tyypilliset ongelmat löytyvät kahdesta ääripäästä: ohjelma on joko liian suppea tai tarpeettoman laaja. Molemmat tapaukset lisäävät korjaavaa kunnossapitoa tärkeiden ennakkohuoltojen puuttuessa tai hukkuessa massaan. Jälkimmäisessä tapauksessa resurssitkaan eivät riitä parhaan tuloksen saavuttamiseen.

Miten siis parhaiten optimoit kustannustehokkaan ennakkohuolto-ohjelman? Lue alta kolme vinkkiä ja poimi talteen tarkastuslista ohjelmaa varten tarvittavista tiedoista.

1. Valmistajan ohjeet ja viranomaisvaatimukset syyniin

Laitteen ennakkohuoltojen määritykseen saat apua laitevalmistajan ja -toimittajan ohjeista. Varsinkin takuuaikana ohjeista tulee pitää kiinni. Valmistajan määrittelemät huollot ovat usein erittäin kattavia, joten takuuajan loputtua onkin hyvä kriittisesti arvioida laitteelle tehtävät huoltotoimenpiteet kerääntyneen kokemustiedon ja vikahistorian pohjalta. Lisäksi osalle laitteista on määritetty viranomaistarkastukset, jotka tulee suorittaa määräajoin.

2. Kriittisyysluokittelusta tukea

Vikavaikutusanalyysiin perustuva kriittisyysluokittelu auttaa kohdentamaan resurssit ja toimenpiteet laitekriittisyyksien mukaan. Analyysi paljastaa laitteiden vikamuodot ja niiden vaikutukset tuotannolle ja turvallisuudelle. Tunnistat ennakkohuoltoja vaativat laitteet ja oikeat menetelmät havaittujen vikamuotojen ehkäisemiseksi. Lisäksi kriittisyysluokittelu auttaa huoltovälien määrityksessä ja huoltojen reitityksessä.

3. Lisää älyä kuntoon perustuvaan kunnossapitoon

Ennakkohuoltotoimenpiteet perustuvat perinteisesti kalenteriaikaan tai käyntitunteihin. Uusimmilla IoT-aikakauden menetelmillä pystytään valjastamaan automaatiojärjestelmän signaalitiedot tukemaan myös ennakkohuoltoja. Tällöin tekoälyyn pohjautuva järjestelmä havaitsee signaalitasojen mahdolliset poikkeamat ja hälyttää kunnossapidon. Kunnossapito voi tällöin tilata osat ja tehdä ennakoivat toimenpiteet vasta, kun tarve sitä vaatii.

Mitä tietoja on hyvä kerätä laitteen ennakkohuolto-ohjelmaan?

  • laitteen tunnus ja nimi
  • ennakkohuoltotyön nimi
  • lyhyt työn kuvaus
  • huollon taajuus ja ensimmäinen suorituspäivä
  • huollon lisätiedot (käynnin aikana/seisokissa, huoltoon kuluva aika, resurssitarve)
  • tarvittaessa: viittaus tekniseen dokumenttiin ja varaosiin

Ennakkohuolto-ohjelma käytännössä

Kun yksittäisten laitteiden ennakkohuollot on luotu, voidaan samankaltaiset työt koota sopivan pituiseksi huoltoreitiksi. Reittityöt helpottavat töiden suoritusta ja raportointia. Ota reitin töitä kootessa huomioon mm. töiden ja tarvittavien välineiden samankaltaisuus sekä laitteiden sijainti laitoksella. Esimerkiksi seisokin vaativat työt kannattaa pitää erillään käynninaikaisista töistä, jotta reitti voidaan suorittaa loppuun yhdellä kertaa.

Tarkemmat työohjeet tulee luoda varsinkin monimutkaisimmista töistä, jotta ne suoritetaan aina samalla tavalla. Tarpeen vaatiessa luodaan kuvalliset työohjeet väärinymmärrysten ehkäisemiseksi.

Ennakkohuolto-ohjelma on kustannustehokas, kun resurssit pystytään viivytyksettä ohjaamaan kaikkein kriittisimpiin kohteisiin, eli ei huolleta liikaa tai liian vähän, vaan kunnossapitohenkilökunta tietää mitä tehdään ja miksi.

Ennakkohuolto-ohjelma ei ole koskaan valmis, joten sitä tulee jatkuvasti kehittää ja optimoida kerääntyneen kokemustiedon pohjalta. Kun ennakkohuolto-ohjelman rutiinit on luotu, sen pitäminen ajan tasalla sujuu kuitenkin helposti.

Katso myös