Juho Tuomisalo,
13.10.2021
Teollisuus

Kunnossapitojärjestelmän laitehierarkian 3 hyötyä – ja kuinka ne saavutetaan

Mikä on teollisuuslaitoksen laitehierarkian merkitys kunnossapidossa? Onko laitteita vaikea löytää hierarkiasta? Vai puuttuuko hierarkia kokonaan? Tämä blogi käsittelee hyvän laitehierarkian kolmea suurinta hyötyä ja antaa vinkit toimivan hierarkian rakentamiseen.

Hyvä laitehierarkia vastaa tehtaan laitekantaa

Hyvän kunnossapitojärjestelmän laitehierarkian käyttäminen on vaivatonta ja se sisältää kaiken kunnossapidolle tärkeän informaation.

Laitehierarkia muodostuu toimintopaikoista (alla olevan kuvan tunnuksen lopussa -P) ja laitepaikoista (-L) joilla on yksilölliset tunnukset. Usein tunnus on hierarkkinen, jolloin alemman tason tunnus periytyy ylemmältä tasolta jollakin lisäyksellä. Toimintopaikat ovat kiinteitä prosessisijaintiin sidottuja objekteja ja laitepaikat ovat yksittäisiä, ns. fyysisiä laitteita. Alla oleva kuva osoittaa, kuinka looginen hierarkiapolku kulkee laitetasolle voimalaitoksissa usein käytössä olevan KKS-koodauksen (Kraftwerk-Kennzeichensystem) mukaan. Riittää, kun tiedät laitetunnuksen, niin löydät laitteen hierarkiasta.

Laitehierarkian 3 hyötyä

1. Helpottaa kunnossapitojärjestelmän käyttöä ja töiden kohdistamista

Oikein rakennettu laitehierarkia on teollisuuslaitoksen jokapäiväisen tekemisen tuki: löydät kaikki tarvittavat laitteet nopeasti ja helposti hierarkiasta loogisen polun alta. Tarkan hierarkian ansiosta voit kohdistaa kunnossapitotyöt ja töiden kirjaukset laitteille ja vikahistoriakin kertyy oikeaan paikkaan laitetasolle. Vikahistoriaa voi myöhemmin hyödyntää esimerkiksi oikeiden huoltotoimenpiteiden määrittelyssä.

2. Saat tarkkaa tietoa laitteiden kunnossapidon kustannuksista

Voit seurata ja analysoida laitekohtaisia kustannuksia. Niistä saat käsityksen ennakkohuoltojen vaikuttavuudesta ja korvausinvestointien tarpeellisuudesta. Laitteen isotkaan ennakkohuoltokustannukset eivät aina näy korkeana luotettavuutena.

Alla olevassa kuvassa näkyy, kuinka erään laitteen kuukausittainen luotettavuus on vain noin 30 prosenttia, vaikka laitteen ennakkohuoltokustannukset ovat vuodessa n. 9 000 euroa.

On huollettu väärää kohdetta, tai käytössä on ollut tehoton tai väärin mitoitettu menetelmä. Laitteen ennakkohuolto-ohjelma tulisi päivittää vikavaikutus- tai juurisyyanalyysin tuloksiin pohjautuen. Laite voi myös olla elinkaarensa päässä, jolloin vaadittaisiin investointi laitteen uusimiseksi.

3. Laitteiden kriittisyydet, tekniset- ja varaosatiedot ovat saatavilla

Laitehierarkian ollessa kunnossa laitekortille kertyy tärkeää tietoa, joka helpottaa jokapäiväistä kunnossapitotoimintaa. Tietoihin kirjataan esimerkiksi:

  • laitekohtainen kriittisyysluokka: auttaa mm. kunnossapitotöiden priorisoinnissa ja huoltojen kohdistuksissa
  • laitteiden tekniset tiedot ja laitepiirustukset: helpottavat varaosatilauksia
  • varaosalinkitys: laitteen varastossa olevat varaosat ja niiden lukumäärä.

Kun kaikki tiedot löytyvät luotettavasti samasta paikasta, päivittäinen työkuorma kevenee ja kunnossapidon prosessit sujuvat kitkattomasti.

Vinkit kattavan laitehierarkian rakentamiseen

1. Useimmiten on paras rakentaa laitehierarkia tuotantoprosessin mukaan.

Kun laitehierarkia noudattaa tuotantoprosessin rakennetta, näet helposti tuotantoketjun riippuvuuden kustakin laitteesta.

2. Käytä riittävästi välitasoja selventämään laitehierarkiaa.

Sopivan tarkkuuden voit löytää esimerkiksi kunnossapitotöiden kohdistustarpeiden mukaan. Liian karkea ylätason jaottelu ei mahdollista työtilausten kohdistamista laitteelle. Lisäksi vian paikantaminen on vaikeaa, jos laitehierarkia ei ole tarpeeksi tarkasti jaoteltu. Liian tarkka laitehierarkia puolestaan voi johtaa tiedon vanhentumiseen, jos et säännöllisesti päivitä esimerkiksi usein vaihtuvan laitteen teknisiä tietoja.

3. Käytä kattavan laitehierarkian määrittelyssä ja rakentamisessa apuna erilaisia prosessi- ja PI-kaavioita sekä prosessiasiantuntijoita.

Kattavan laitehierarkian avulla ohjaat päivittäistä toimintaa tehokkaasti, saat luotettavaa tietoa kunnossapitotoiminnan vaikuttavuudesta ja kerätyn tiedon avulla tunnistat kehityskohteet.

Olemme mielellämme apunasi laitehierarkian kehityksessä!

Käytössäsi ovat Caverionin asiantuntijat suunnittelijoista asentajiin, ja tuomme jokaiseen projektiin koko laajan osaamisemme ja näkemyksemme parhaista käytänteistä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous, niin selvitämme mielellämme, miten voisimme edistää laitoksesi toimintaa.

Katso myös