Smart Readiness Indicator kertoo kiinteistön älykkyyden tason
Ville Vainola,
07.02.2022
Kiinteistöt

Smart Readiness Indicator selvittää kiinteistösi älykkyysosamäärän

Mistä Smart Readiness Indicatorissa oikein on kyse? SRI on EU:n kehittämä laskentamenetelmä, jonka tarkoitus on mitata kiinteistöjemme älykkyyden tasoa luotettavasti.

Mikä Smart Readiness Indicator on ja miksi se on olemassa?

Pohjimmiltaan Smart Readiness Indicatorin eli SRI:n tarkoitus on auttaa muuttamaan rakennukset vähähiilisiksi älykkään teknologian keinoin. SRI on kehitetty EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin vuonna 2018 voimaan tulleiden muutosten myötä.

Käytännössä SRI on mittari, jonka avulla voidaan arvioida kiinteistöjen älykkyyden nykytilaa ja valmiuksia älykkääseen toimintaan. Indikaattorin avulla rakennusten älyvalmiutta voidaan mitata yhtenevällä menetelmällä. Niinpä tuloksia voidaan vertailla rakennusten kesken.

Korkea älyvalmius varmistaa esimerkiksi sen, että kiinteistö muuntuu helposti käyttäjien tarpeiden mukaan, mahdollistaa kiinteistön tehokkaan huollon ja ylläpidon sekä pystyy vastaamaan sähköverkon kuormituksen vaihteluun.

Miten SRI-menetelmä käytännössä toimii?

Yleensä kiinteistön älyvalmiuden selvittää kiinteistö- tai energia-alan ammattilainen, joka tekee kierroksen kiinteistössä ja käy läpi sen tekniset järjestelmät. Tätä prosessia kutsutaan usein SRI-laskennaksi.

Laskennassa arvioinnin kohteena ovat kiinteistöjen teknisten järjestelmien kyky toimia energiatehokkaasti, mukautua kiinteistön käyttäjien tarpeisiin ja toteuttaa energian kysyntäjoustoa. Lopputuloksen laskennasta saadaan prosenttiluku, joka kertoo kiinteistön älyvalmiuden tilan.

Esimerkiksi melko uusi, hyvän rakennustavan mukainen ei-asuinkiinteistö tyypillisesti saavuttaa laskennassa noin 50–60 % tuloksen. Kiinteistöt, joissa älyvalmius on erinomaisella tasolla, saavuttavat puolestaan noin 70–90 % tuloksen. Sata prosenttia tavoittavat kiinteistöt ovat erittäin älyvalmiita. Huippuälykkäässä kiinteistössä voi olla esimerkiksi omaa energiantuotantoa ja -varastointia.

Mitä hyötyä Smart Readiness Indicatorista on?

SRI:n avulla kiinteistönomistaja saa luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon kiinteistöjensä älykkyyden tasosta. Mittaaminen ei kuitenkaan kannata vain mittaamisen ilosta. SRI-laskennan tuloksia tulisi hyödyntää tiekarttana kiinteistön älykkyyden kehittämisessä.

Me Caverionilla olemmekin kehittäneet SRI-menetelmän pohjalta laajemman konsultaatiomallin, jossa paitsi selvitämme kiinteistön älykkyyden nykytilan, myös tunnistamme sen tärkeimmät kehityskohteet ja annamme priorisoidut toimenpide-ehdotukset, joilla kiinteistön älyvalmiutta voidaan parantaa. Meiltä myös löytyy tekninen osaaminen toteuttaa löydetyt kehitystarpeet. Lue lisää Caverionin SRI-konsultaatiosta täältä.

Mikäli haluat nähdä käytännön esimerkkejä SRI-laskennassa löydetyistä kehityskohteista ja muutenkin syventyä SRI-menetelmään tarkemmin, kannattaa lukea ilmainen oppaamme Smart Readiness Indicatorista. Voit ladata oppaan täältä.

Ja mikäli haluat mennä suoraan asiaan ja keskustella SRI-konsultaation toteuttamisesta omassa kiinteistössäsi, ota minuun yhteyttä!

 
Lue SRI-oppaamme

Lue SRI-oppaamme

Lue oppaasta kaikki Smart Readiness Indicatorista ja ala selvittämään kiinteistösi älykkyyden tasoa.

Lataa maksuton opas

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt