Vastuullisuusraportoinnin avulla yritykset voivat osoittaa, että ne tekevät oikeita asioita yhteiskunnan, talouden ja ympäristön eteen
Anna Huostila,
17.02.2020
Kiinteistöt

Mistä aloittaa vastuullisuusraportointi?

Sijoittajille ja kuluttajille on yhä tärkeämpää tietää, vastaako yrityksen toiminta heidän arvomaailmaansa. Siksi yrityksille on eduksi viestiä toiminnastaan kattavasti ja läpinäkyvästi. Vastuullisuusraportoinnin avulla yritykset voivat osoittaa, että ne tekevät oikeita asioita yhteiskunnan, talouden ja ympäristön eteen. Mutta kuinka vastuullisuusraportoinnin kanssa päästään alkuun?

Yrityksillä on yhä enemmän vilpitöntä halua seurata oman toimintansa vastuullisuutta ja viestiä siitä, mutta raportoinnin aloittaminen voi tuntua työläältä. Minkä mittareiden suhteen vastuullisuutta on olennaista seurata? Esimerkiksi GRI-raportointi tarjoaa valtavan määrän erilaisia mittareita, joista voi olla haastavaa valita omalle yritykselle ne olennaisimmat. Entä mistä raportteihin vaadittava tieto oikein löytyy?

Käyn tässä blogissa läpi askeleet vastuullisuusraportoinnin aloittamiseen. Keskityn erityisesti ympäristöasioista raportointiin.

1. Onko yritykselläsi jo vastuullisuusstrategia?

Vastuullisuusraportointi on hyödyllisintä, kun sen avulla seurataan yrityksen vastuullisuusstrategian toteutumista. Mikäli yritykselle ei ole vielä luotu omaa vastuullisuusstrategiaa, autamme määrittämään strategian ydinosa-alueet yhdessä yrityksen tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Vastuullisuusraportoinnin tärkeimmät osa-alueet ja mittarit määrittyvät sitten strategian pohjalta. Jatkossa yrityksen toimintaa voidaan kehittää näiden mittareiden pohjalta.

Lue lisää siitä, miten ympäristövastuullisuuden strategia rakennetaan.

2. Määritä tärkeimmät mittarit

Lainsäädäntö määrittää ennalta raportointivaatimukset suurille, yleisen edun kannalta merkittäville yrityksille. Vaikka laki ei velvoittaisikaan raportointiin, olisi jokaisen yrityksen hyvä raportoida ympäristövastuullisestaan. Tärkeitä mittareita ympäristövastuullisuuden raportointiin ovat esimerkiksi jätteet, energian- ja vedenkulutus sekä hiilidioksidipäästöt.

Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä raportoidessa määritämme ensin yrityksen toiminnan osa-alueet, joiden perusteella päästöt lasketaan. Käytämme päästöjen laskennassa ja allokoinnissa yleisten standardien ohjeistuksia.

3. Hanki apua tarvittavan tiedon keräämiseen


Vastuullisuusraportointia varten tarvitaan tietoja erilaisista lähteistä, ja oikean tiedon löytäminen sekä mittaaminen saattaa osoittautua työlääksi. Esimerkiksi energiatietoja voidaan joutua keräämään eri energiayhtiöiden järjestelmistä tai etsimään kulutustietoja laskuilta, mikäli tietoja ei ole kerätty yhtenäiseen järjestelmään, josta se olisi kerralla saatavilla.

Tässä kohtaa ammattilaisen apu säästää tuntuvasti aikaa ja hermoja. Tiedonkeruun lisäksi voimme myös luoda toimintamalleja, joiden avulla raportointiin tarvittavat tiedot ovat jatkossa helposti saatavilla.

Ympäristövastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen saat tukea ympäristöjohtamisen palvelustamme.

Mitä vastuullisuusraportoinnilla saadaan aikaan?


Vastuullisuusraportointi tekee yrityksen toiminnasta läpinäkyvämpää ja auttaa viestimään vastuullisuuden kehittymisestä sidosryhmille. Oikealla tavalla toteutettuna vastuullisuusraportointi voi toimia myös kilpailu- ja markkinointietuna. Raportoinnin tärkein tehtävä on kuitenkin jalkauttaa vastuullisuus yrityksen jokapäiväiseen toimintaan.

Vastuullisuusraportoinnin yhteydessä yrityksen on esimerkiksi helppoa seurata ympäristöstrategian toteutumista sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti vastuullisemmaksi. Raporttien avulla voidaan vertailla edellisten vuosien energiankulutusta ja päästöjä keskenään, mikä motivoi tekemään hommat tulevana vuonna entistä paremmin.

Heräsikö kiinnostuksesi? Sivuiltamme saat lisätietoa vastuullisuusraportoinnista.

Mikäli haluat keskustella vastuullisuusraportoinnista tai ympäristövastuullisuudesta, ota yhteyttä Caverionin ympäristöasiantuntijoihin.

Hiilineutraali kiinteistö -opas antaa konkreettisia keinoja kiinteistöjen energiatehokkuuden…

Hiilineutraali kiinteistö -opas antaa konkreettisia keinoja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 

Lataa maksuton opas

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt