Modernin kiinteistön talotekniikka on hyvin monimutkainen kokonaisuus
Ville Vainola,
12.06.2019
Kiinteistöt

Mikä on kiinteistösi talotekniikan nykykunto?

Modernin kiinteistön talotekniikka on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Kuten mikä tahansa muukin tekninen laite tai järjestelmä, talotekniikan optimaalinen toimivuus vaatii säännöllisiä ylläpitotoimenpiteitä.

Ajan saatossa laitteet voivat vikaantua tai talotekniikan toiminta ei muutoin enää vastaa kiinteistön aidon käytön tarpeita. Esimerkiksi tiettyjä tiloja lämmitetään tai valaistaan täydellä teholla, vaikka niiden käyttö on vähentynyt, tai väliaikaisesti käsin tehtävät asetusarvomuutokset unohtuvat päälle toistaiseksi.

Usein ongelmia korjataan vasta, kun tilojen käyttäjät niistä raportoivat eteenpäin. Tiloissa on esimerkiksi liian kylmä tai kuuma. Valitettavan usein ongelmat eivät edes näy käyttäjille asti, vaan ne esimerkiksi nostavat energiakustannuksia.

Ongelmat voidaan havaita ja poistaa tekemällä talotekninen analyysi, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi kiinteistön taloteknisten järjestelmien toimivuus.

Mitä taloteknisessä analyysissä tapahtuu?

Taloteknisessä analyysissä rakennusautomaation asiantuntija käy läpi kiinteistön talotekniikan toimintaa automaatiojärjestelmän avulla. Järjestelmän toimintaa peilataan automaatiosuunnitelmiin ja siitä etsitään mahdollisia vikoja, puutteita ja kehityskohteita. Tavoitteena on optimoida taloteknisten järjestelmien energiatehokas käyttö kiinteistön käyttötarkoitus huomioiden.

Olennainen osa analyysiä on kohdekäynti. Kohdekäynnin aikana varmistetaan, että kiinteistön olosuhteet ovat tarpeenmukaiset eri tiloissa sekä haastatellaan tilojen käyttäjiä, jotta mahdolliset ongelmakohdat ja kehitysehdotukset tulevat selvitettyä ja kirjattua. Kohdekäynnin aikana tehdään myös havaintoja kiinteistön energiatehokkuuden parantamisesta nykyisiä järjestelmiä kehittämällä.

Mitä hyötyä taloteknisestä analyysistä on?

Analyysin loppuraportissa tehdään ehdotukset toimenpiteistä. Tyypillisesti rakennusautomaation optimoinnilla päästään jopa 20 prosentin säästöihin energiankulutuksessa. Usein samalla voidaan ratkaista automaatiojärjestelmän epäoptimaalisesta toiminnasta johtuvia olosuhdeongelmia, joten tiloissa on jatkossa miellyttävämpi työskennellä.

Analyysin voi tehdä niin vanhaan kiinteistöön kuin vastavalmistuneeseenkin kiinteistöön. Usein rakennusvaiheessa ei ole mahdollista testata rakennusautomaatiota täydellä kuormalla. Niinpä uusissa kiinteistöissä kolmannen osapuolen suorittama analyysi auttaa varmistamaan, että kiinteistö on aidosti käyttövalmis ja toimii optimaalisesti. Mahdolliset korjauksetkin menevät silloin yleensä takuuseen.

Toistaiseksi emme sellaista kiinteistöä vielä ole löytäneet, jossa talotekninen analyysi ei olisi mitään ongelmia paljastanut.

Tutustu tarkemmin talotekniseen analyysiin ja pyydä tarjous sen tekemisestä. Jos sinulle herää kysymyksiä aiheesta, vastaan niihin mielelläni.

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt