Varsinainen yhtiökokous 2024

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.6.2024 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta, toimielinten palkitsemisraportin ja päivitetyn palkitsemispolitiikan hyväksymisestä sekä hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Edelleen yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta. 

Osingonjako
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen. Mikael Aro ja Hans Petter Hjellestad valittiin uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmer hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että (i) hallituksen puheenjohtajaksi valittavalle jäsenelle maksetaan palkkiota 60.000 euroa vuodessa (joka maksetaan samansuuruisissa erissä kuukausittain toimikauden ajan), ja että (ii) hallituksen varsinaiselle jäsenelle ja varajäsenelle ei makseta palkkiota.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy tulee lisäksi toimimaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudelta 2024. Edellä mainituista Ernst & Young Oy:lle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 12.6.2024 välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan Mikael Aron hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Mikael Aro (tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja) ja Hans Petter Hjellestad (tarkastusvaliokunnan jäsen).

Hallituksen henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Hans Petter Hjellestad (henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja) ja Mikael Aro (henkilöstövaliokunnan jäsen).