Suurten yritysten energiakatselmus on hyvä sijoitus energiatehokkuuteen

Caverionin energia-asiantuntijoiden tekemä energiakatselmus luo suunnitelman yrityksesi energiatehokkuuden parantamiseksi sekä toimenpidelistan selkeiden kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Asiantunteva palvelumme täyttää vuoden 2015 alusta voimaan tulleen Energiatehokkuuslain* vaatimukset.

Yrityksen energiakatselmus ja kohdekatselmus

Energiatehokkuuslaki velvoittaa kahdenlaisiin katselmuksiin: 

Yrityksen energiakatselmuksessa
 katselmoidaan yrityksen kokonaisenergiankulutus. Yrityksen energiakatselmuksen tekijällä pitää olla katselmuksen tekemiseen vaadittava Energiaviraston myöntämä pätevyys.

Tarkemmassa kohdekatselmuksessa katselmoidaan vaatimusten mukaisesti osuus yrityksen energiankulutuksesta. Katselmus kohdistetaan tarkemmin osaan energiankulutusta, kuten kiinteistöihin. Tavoitteena on antaa yksityiskohtaista tietoa energiaa säästävistä toimenpiteistä ja nykypäivän talotekniikan mahdollisuuksista.

Tukea energiatehokkuuden kehittämiseen

  • Katselmukset toteuttavat pätevyyden omaavat energia-asiantuntijat
  • Selkeät kehitysehdotukset kiinteistöjen energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden parantamiseksi sekä toimenpiteiden hallittu toteutus
  • Yrityksen energiastrategiat, ETJ+ ja ISO 50001-konsultointi
  • Energianhallintapalvelut

*Energiatehokkuuslaki velvoittaa

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa tekemään pakollisen yrityksen energiakatselmuksen ja vaadittavat kohdekatselmukset neljän vuoden välein. Ensimmäisten katselmusten määräaika oli 5.12.2015 mennessä. 

Laki koskee toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, jotka täyttävät yhdenkin seuraavista ehdoista:

  • työntekijämäärä on yli 250 henkilöä
  • liikevaihto yli 50 milj. euroa ja tase yli 43 milj. euroa.

Lisätietoja katselmuksista löydät Energiaviraston sivuilta.

 


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä 

Anna-Stiina Luoma
puh. 050 572 7793
anna-stiina.luoma@caverion.com

Antero Vauhkonen

puh. 050 539 3479 
antero.vauhkonen@caverion.com

Ville Posti
puh. 040 182 8044 
ville.posti@caverion.com

Referenssejä