Energiakatselmuksella alkuun energiatehokkuuden edistämisessä

Energiakatselmukset

Laadukkaasti toteutetun energiakatselmuksen tuloksena saadaan kattava kuva katselmuskohteen energiatehokkuutta parantavista keinoista, energiankulutukseen vaikuttavista teknisistä ominaisuuksista ja energiankulutuksen jakautumisesta. Katselmukset toimivat hyvänä pohjatietona kohteiden energiatehokkuuden parantamiselle.


Meillä on pitkä kokemus erityyppisten kiinteistöjen ja teollisuuskohteiden energiakatselmuksista ja -analyyseistä. Katselmuksissa pystymme hyödyntämään myös laajaa kokemustamme energiatehokkuustoimenpiteiden käytännön toteutuksista.

Suuren yrityksen energiakatselmus

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Energiakatselmus kattaa koko yrityksen energiakäytön, ja katselmukseen sisällytetään otos kohdekatselmuksista. Katselmuksen suorittajalta vaaditaan Energiaviraston myöntämä pätevyys. Asiantuntijoissamme on useita henkilöitä, joilla on tarvittava pätevyys suuren yrityksen energiakatselmuksen suorittamiseen.

Lue lisää palvelustamme


Caverion Energy Audit 

Caverionin kehittämä katselmusmalli, joka täyttää energiatehokkuuslain vaatimukset suuren yrityksen energiakatselmukseen sisällytettävistä kohdekatselmuksista. Katselmusmalli soveltuu myös tilanteisiin, jolloin pelkkien säästöehdotusten lisäksi halutaan tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta ja teknisistä ominaisuuksista.

Hankeselvitys

Hankeselvityksen tarkoituksena on keskittyä energiatehokkuuden parantamiseen. Selvityksessä käydään kattavasti läpi tekniset järjestelmät, kuten muissakin katselmusmalleissa, mutta hankeselvityksen tuloksien raportoinnissa keskitytään energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Hankeselvitys on kustannustehokas tapa, kun halutaan selvittää pelkästään toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Motiva-katselmukset ja -analyysit

Motiva-malliset katselmukset ja analyysit ovat Motivan määrittelemiä katselmusmalleja. Katselmukset ovat raportoinniltaan laajoja ja soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa kohteesta on tarve saada laajasti tietoa energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä raporttimuodossa. Julkinen sektori sekä pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada Business Finlandin myöntämän tuen Motiva-katselmuksille. Katselmuksen vastuuhenkilöltä vaaditaan Motivan myöntämä pätevyys. Asiantuntijoissamme on useita henkilöitä, joilla on tarvittava pätevyys Motiva-energiakatselmuksen ja -analyysien tekemiselle.

Energiatodistukset

Voimassa olevaa energiatodistusta vaaditaan mm. rakennuslupaa hakiessa ja myynnin sekä vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöityneet energiatodistusten laatijat. Asiantuntijoissamme on useita henkilöitä, joilla on vaadittava pätevyys myös energiatodistusten laadintaan.


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä 

Lauri Niskakangas
puh. 040 648 3088
lauri.niskakangas@caverion.com

Referenssejä