28.04.2021 Pörssitiedote

Muutos Caverionin johtoryhmässä: Uno Lundberg nimitetty Caverionin Ruotsin divisioonan johtoon

Uno Lundberg (s. 1962, KTK) on nimitetty Caverionin Ruotsin divisioonan johtoon 1.8.2021 alkaen. Uno on tärkeässä asemassa Ruotsin divisioonan johtamisessa kannattavaan kasvuun vuosien Kuntoon-vaiheen jälkeen. Hänellä on kattava kontaktiverkosto ja laaja kokemus useilta Caverionille ja sen asiakkaille ratkaisevilta alueilta, kuten syvällinen tuntemus älykkäistä teknologioista, kestävän kehityksen mukaisesta tarjoomasta ja pitkäaikaisista palvelusopimuksista asiakkaiden kanssa rakennetun ympäristön alueella.

Unolla on laaja, 25-vuotinen tausta useista toimitus- ja talousjohtajan tehtävistä. Hän tulee Caverionille hätä- ja pelastuspalveluyhtiö Falckilta, jossa hän on toiminut Falck Emergencyn Skandinavian toimitusjohtajana. Ennen tätä Uno on työskennellyt Bravida Ruotsi AB:n National Services -divisioonassa, Schneider-Electricin EcoBuildings-divisioonassa Ruotsissa sekä G4S Ruotsin palveluksessa. Uno Lundberg raportoi Mats Paulssonille ja kuuluu myös konsernin johtoryhmään.

Juha Mennander, joka on ollut Caverionin Ruotsin divisioonan johdossa kesäkuusta 2018 lähtien sekä konsernin Market Operations -toiminnon vetäjänä tätä ennen, jatkaa Caverionilla uusien haasteiden parissa tuettuaan Unoa perehdytysvaiheessa sujuvan siirtymän varmistamiseksi.

"Vuosien Kuntoon-vaiheen jälkeen Ruotsin divisioona tavoittelee nyt kannattavaa kasvua. Unon kyky johtaa liiketoiminnan kehitystä kannattavan kasvun luomiseksi lähellä asiakasta on erityisen arvokasta divisioonalle strategiamme kasvuvaiheessa. Juha on johtanut Ruotsin divisioonamme käännettä menestyksekkäästi viime vuosina, mikä on vaatinut kovia toimenpiteitä ja toimintojen uudelleenjärjestelyä. Ruotsi on tämän tuloksena tullut kannattavammaksi ja asiakastyytyväisyytemme on myös kasvanut merkittävästi. Kiitän Juhaa hänen erinomaisesta johtajuudestaan ja odotan innolla työskentelyä Unon ja Juhan kanssa heidän uusissa rooleissaan", Caverion Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja Mats Paulsson sanoo.

Uno Lundbergin CV ja valokuva ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: http://www.caverion.fi/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma.

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Mats Paulsson, väliaikainen toimitusjohtaja, ulkoisen viestinnän yhteydet Milena Hæggströmin kautta Milena Hæggström, johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: