14.05.2020 Artikkeli

Kunnossapidon älyratkaisuilla miljoonasäästöihin teollisuuslaitoksilla

 

IoT-ratkaisut ovat jo vuosia olleet osa teollisuuden kunnossapitoa. Erilaiset ratkaisut ovat kehittyneet ja uusia syntyy koko ajan eri teollisuuden aloille. Parhaimmillaan IoT-ratkaisuilla tuotetaan ajantasaista tilannekuvaa laitoksilta ja sitä kautta parannetaan kunnossapidon tehokkuutta, ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta. Samalla säästetään kustannuksia ja energiaa sekä parannetaan turvallisuutta. Teollisuuslaitos on siis älykkäiden ratkaisujen avulla mahdollista saada käymään ongelmitta, mutta mitä se tarkoittaa ja miten se onnistuu?

"Eri teollisuudenalojen tuotantolaitoksissa on erilaiset kunnonvalvonnan tarpeet. Perinteiset lämmön ja paineen kaltaisten perussuureiden ja öljyn mittaukset sekä värähtelyvalvonta ovat hyvin yleismaailmallisia ja soveltuvat useimpiin teollisuuslaitoksiin, mutta jokaisella teollisuudenalalla on myös omat kiinnostuksenaiheensa. Esimerkiksi vesivoimassa seuraamme turbiinin kavitointiongelmia ja turbiinin murtolenkkeihin kohdistuvia voimia omilla antureillaan, kun taas vaikkapa kemian ja petrokemian puolella sähkösaattojen kunnonvalvonta nousee suureen arvoon", kertoo kehityspäällikkö Mika Marttila, joka vastaa Caverion Intelligence -tuoteperheen digitaalisista ratkaisuista.

Erilaisten tarpeiden vuoksi mahdollisimman joustava, mobiili- ja laitoskohtaisesti räätälöitävä palvelukonsepti on useimmiten tehokkain. Hyvä järjestelmä käyttää monipuolista lähtötietoa erilaisista antureista, prosesseista ja kameroista laite- ja tehdaskohtaisesti hyödyntäen tekoälyä datan ja prosessien analysointiin ja hyödynnettävän tiedon tuottamiseen. Optimaalisesti järjestelmää tukee kunnonvalvonnan keskus, jossa asiantuntijat seuraavat, analysoivat ja raportoivat järjestelmän tuottamaa tietoa sekä kartoittavat uusia ratkaisuja kunnonvalvontaan.

Sellutehtaalla kriittisen laitteen konerikon ennakointi esti hallitsemattoman seisakin

Eräällä sellutehtaalla vältettiin pesurissa yllättävä konerikko, joka olisi keskeyttänyt tuotannon ja aiheuttanut mittavan, usean päivän huoltoseisokin. Sellumassan pesurit ovat massiivisia, sellunvalmistukselle ja lopputuotteen laadulle kriittisiä laitteita. 

Tehtaan huoltoseisokissa havaittiin tarkastuksissa alkavia ratkeamia rumpupesurin hitsaussaumoissa. Ne eivät vaatineet välittömiä toimenpiteitä, mutta niiden kuntoa täytyi seurata, jotta mahdolliset alkavat vikaantumiset pystyttäisiin ennakoimaan varhaisessa vaiheessa. Rumpupesurin yllättävä rikkoutuminen keskeyttäisi tuotannon ja aiheuttaisi useiden päivien huoltoseisokin ja siitä seuraavat tuotantotappiot.”Asensimme pesurin vapaapään laakerille kannettavan Caverion Intelligence IoT -mittasalkun, jolla seurattiin värähtelytasoja ja niiden mahdollisia poikkeamia. Kolmen kuukauden jälkeen virtuaalisessa etävalvomossa havaittiin äkillisiä poikkeamia, jotka viittasivat hitsaussaumojen ratkeamiseen”, kertoo Marttila. 

Yhdessä paikallisen kunnossapidon kanssa pesuria tutkittiin tarkemmin ultraäänimittalaitteella, ja ratkeamat paikallistettiin. Pesuri ajettiin hallitusti alas, tutkittiin sisältä ja tehtiin tarvittavat korjaustoimenpiteet laitteen saattamiseksi täyteen toimintakuntoon. Korjauksen jälkeen mitta-arvot palasivat ennalleen, eikä poikkeamia enää havaittu. 

Hyvän suunnittelun ja ennakoinnin ansiosta asiakas oli säästänyt miljoona euroa.

Caverion Intelligence -palvelukonsepti räätälöidään aina teollisuuskohteen tarpeisiin, jota voidaan päivittää tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti. Caverion Intelligence ratkaisuissa hyödynnetään vahvasti tekoälyä ja oppivia malleja, jotka tuovat prosessien ja laitosten seurantaan laajaa kattavuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta - parantaen käyttövarmuutta ja tuotantotehokkuutta.

Lue Lue lisää Caverion Intelligence -ratkaisuista teollisuuden ennakoivaan kunnossapitoon 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Mika Marttila, puh. +358 50 516 8028

Tilaa tiedotteet: