05.07.2013 Lehdistötiedote

Tuhannen kiinteistön raja rikkoutui Caverionin kiinteistövalvomossa

Tuhannen kiinteistön raja rikkoutui Caverionin kiinteistövalvomossa

Avia Line 3 -toimistotalo Vantaalla Helsingin lentokentän läheisyydessä on tuhannes kiinteistötekniikkayhtiö Caverionin kiinteistövalvomoon liitetty kohde.

Avia Line 3 on neljän nykyaikaisen toimistorakennuksen kokonaisuuteen kuuluva kiinteistö, joka valmistui kesäkuussa. Hankkeen toteuttaja on YIT ja talotekniikan suunnittelusta, toteutuksesta ja huollosta vastaa Caverion Suomi.

Toimistotalo Avia Line 3:lle haetaan Leed Platina -tason sertifiointia. Rakennuksessa on käytetty energiaa säästäviä ratkaisuja, kuten varmistettu erinomainen tiiviys, led-valaistus, aurinkopaneelit sekä LuxCool-talotekniikkaelementit, jotka yhdistävät sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen, valaistuksen ohjauksen ja automaation.

Caverionin kiinteistövalvomosta voidaan seurata ja analysoida etäyhteydellä kiinteistön teknisten laitteiden toimintaa ja olosuhteita ja varmistua siitä, että kaikki järjestelmät toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kiinteistövalvomon seurantatiedon avulla pystytään tehostamaan kiinteistöjen energianhallintaa. Kiinteistön ylläpitokustannuksiin syntyy säästöjä, koska etäkäyttö vähentää muun muassa päivystyskäyntien tarvetta.

”Olemme kehittäneet kiinteistövalvomoamme pitkäjänteisesti ja pystyneet tuottamaan asiakkaillemme merkittäviä säästöjä energia- ja viankorjauskustannuksissa. Myönnämme 5 vuoden takuun sellaisille kohteille, joiden talotekniikan olemme toteuttaneet ja jotka liitetään kiinteistövalvomoomme sekä meidän huoltoomme”, sanoo kaupallinen johtaja Ville Tamminen Caverionista.

Tulevaisuudessa Caverionin kiinteistövalvomon tietovirtaan tuodaan myös julkisista lähteistä muuta talotekniikan toimintaan ja energiankulutukseen vaikuttavaa informaatiota, mm. säätietoja ja energian hintatietoja. Kiinteistön omistajalle tai käyttäjälle raportoidaan kiinteistön toiminnasta omaan portaaliin, josta hän saa taloteknisiä järjestelmiä ja energiankulutusta koskevaa tietoa.

Kiinteistöjen omistajat arvostavat saamaansa seurantatietoa, joka auttaa heitä suunnittelemaan omaa toimintaansa pitkäjänteisemmin, alentamaan kiinteistön kustannuksia ja nostamaan kiinteistöjensä arvoa.

Caverion jatkaa kiinteistövalvomonsa kehittämistä taatakseen asiakkailleen teknisesti parhaalla tavalla toimivat järjestelmät, optimoidun energiankulutuksen ja parhaan tuen kiinteistöjen arvonnousulle.

Lisätietoja:

Ville Tamminen, kaupallinen johtaja, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0129, ville.tamminen@caverion.fi
Pekka Pöykkö, liiketoimintaryhmän johtaja, Caverion Suomi Oy, puh. 0400 618 151, pekka.poykko@caverion.fi

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: