Kiinteistön omistajalle kiinteistön arvo on elintärkeää
Heikki Rostila,
05.06.2018
Kiinteistöt

Miten kehität kiinteistösi arvoa tehokkaimmin?

Kiinteistön omistajalle kiinteistön arvo on elintärkeää. Kokeneimmankin omistajan voi kuitenkin välillä olla syytä pysähtyä tarkastelemaan perusasioita: miten parannat kiinteistön käyttäjien hyvinvointia? Millaisin investoinnein voit vaikuttaa kiinteistön arvon optimaaliseen kehitykseen? 

Mistä kiinteistön arvo syntyy? 

Mikäli omistat ja käytät itse kiinteistöäsi, tällöin kiinteistön arvo on luonnollisesti ydinliiketoiminnan mahdollistaminen. Tässä kirjoituksessa keskitymme kuitenkin kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen, jolloin kiinteistön arvo on sen kyky tuottaa kassavirtaa tulevaisuudessa. 

Tässä tapauksessa arvo on siis kiinteistön odotettu pääomitettu nettokassavirtaoletus tuleville vuosille, joka lasketaan karkeasti ottaen vähentämällä kulut vuokratuotosta. Yhtälön laskeminen tietysti monimutkaistuu, kun puhutaan tulevista tuotoista ja kuluista. Tulevan kassavirran määrään kun vaikuttavat lukuiset tekijät, joihin toki voit vaikuttaa jo tänään tehtävillä päätöksillä. 

Kiinteistön arvon kehittäminen tuottoja parantamalla

Tuotto on aina kiinni vuokralaisten maksuhalukkuudesta ja pysyvyydestä, joten vuokralaisten tyytyväisyyden pitäisi olla tärkein asia myös kiinteistön arvosta puhuttaessa. Mitä paremmin kiinteistöä kokonaisuutena hoidetaan, sitä helpommin kiinteistöön löytyy tyytyväinen ja sitoutunut vuokralainen. 

Varmista siis, että kiinteistön käyttäjien asiakaskokemus on kohdallaan. Kiinteistön yleisilme on siisti ja kutsuva, sisäilma on laadukasta, lämpötila on sopiva, valaistus on riittävä ja AV-järjestelmät toimivat heittämällä. Pieniä, mutta erittäin tärkeitä asioita. 

On hyvä myös huomioida, että vuokralaisten toiveet tilojen suhteen muuttuvat työnteon muuttuessa. Niinpä tila, joka oli viimeistä huutoa 15 vuotta sitten ei välttämättä tänä päivänä vastaa ollenkaan potentiaalisten vuokralaisten tarpeisiin. Muuttuneista tarpeista voit lukea lisää tuoreesta tutkimuksestamme.

Kun kiinteistössä kaikki toimii, vuokralaiset voivat keskittyä omaan työhönsä täydellä teholla. Ja sitähän jokainen yritys viime kädessä haluaa. 

Kiinteistön arvon kehittäminen kuluja pienentämällä

Energia kattaa tyypillisesti jopa 40 % kiinteistön ylläpitokuluista. Investointi energiatehokkuuden parantamiseen on siis luonteva ja useimmiten nopeasti itsensä takaisin maksava keino pienentää kiinteistön kuluja. 

Laskennallisena esimerkkinä miljoonan euron investointi energiatehokkuuteen voi tarkoittaa kiinteistösalkun 5 %:n vuotuiseen tuotto-odotukseen suhteutettuna 20 miljoonan euron arvonnousua. Vaikka siis ilmanvaihdon puhallinmuutokset eivät välttämättä kuulosta kaikkein jännittävimmiltä toimenpiteiltä, niiden vaikutus kiinteistön tehokkaaseen hyödyntämiseen on usein yllättävän suuri. 

Toinen tapa pienentää kuluja on siirtyä ennakoivaan kunnossapitoon. Kiinteistön järjestelmien suunnitelmalliset huollot ja modernisoinnit vähentävät merkittävästi kalliiden yllättävien korjaus- ja huoltotoimenpiteiden tarvetta.  Niinpä kiinteistön kulut ja siten myös hoitovuokran määrä on helpommin ennakoitavissa.  Vuokralaisetkaan eivät joudu kärsimään häiriötilanteista yhtä usein.

Miten digitalisaatio auttaa arvon maksimoimisessa?

Digitaalisia ratkaisuja voi hyödyntää sekä tuottopuolen kasvattamiseen että kulupuolen leikkaamiseen.

Kiinteistöstä kertyvää tietoa voidaan käyttää kiinteistön olosuhteiden parantamiseen, jolloin vuokralaiset pysyvät tyytyväisinä. Esimerkiksi sisäilman laatua voidaan valvoa ja ohjata jatkuvasti. Reaaliaikainen tieto luonnollisesti esitetään käyttäjille helposti tulkittavassa asiakasportaalissa, kuten Caverionin Customer Infossa.  Toisaalta tiedolla johtaminen mahdollistaa myös taloteknisten prosessien ohjauksen ja analytiikan, jonka avulla voidaan leikata energiankulutusta.  

Digitaalisten ratkaisujen rooli tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Nekään eivät kuitenkaan korvaa hyvän kiinteistöjohtamisen merkitystä. Kun järjestät kiinteistön ylläpidon fiksusti, voit vaikuttaa sekä tuottojen että kulujen muodostumiseen kiinteistössä. Lopputuloksena on terveellinen ja turvallinen kiinteistö, jonka kulut ovat omistajan ennakoitavissa. 

Haluatko varmistaa, että kiinteistösi arvo kehittyy optimaalisella tavalla? Ota yhteyttä ja kartoitetaan kiinteistöjesi tilanne. 

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt