Päivitys ostotarjouksesta - katso Caverionin talousjohtajan Mikko Kettusen haastattelu aiheesta

 

Lisätietoa ostotarjouksesta on saatavilla myös osoitteessa www.triton-offer.com/fi

Materiaalit

 

Caverion Oyj:n julkaisemat tiedotteet aiheesta

6.11.2023: Crayfish BidCo Oy:n kaikista Caverion Oyj:n osakkeista tekemän hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen lopullinen tulos

2.11.2023: Crayfish BidCo Oy:n kaikista Caverion Oyj:n osakkeista tekemän hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen alustava tulos

31.10.2023: Ilmoitus määräysvallan vaihtumisesta 25.2.2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoille

26.10.2023: Crayfish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

26.10.2023: Caverion Oyj – Johdon liiketoimet – Fennogens Investments S.A.

26.10.2023: Caverion Oyj – Johdon liiketoimet – Corbis S.A.

26.10.2023: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

26.10.2023: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Fennogens Investments S.A.

26.10.2023: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Antti Herlin, Security Trading Oy ja Hisra Consulting and Finance Oy

25.10.2023: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish BidCo Oy ja Triton V LuxCo 87 SARL

25.10.2023: Kutsu Caverion Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

24.10.2023: Crayfish BidCo Oy julistaa Caverionista tekemänsä julkisen käteisostotarjouksen ehdottomaksi; on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät ja varmistanut vähimmäishyväksyntäehdon täyttymisen

23.10.2023: Crayfish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

18.10.2023: Crayfish BidCo on sopinut ehdollisista Caverionin osakkeiden lisäostoista, jotka KKV:n hyväksynnän jälkeen täyttävät ostotarjouksen hyväksyntäehdon; päivitys KKV-prosessista

4.10.2023: Crayfish Bidco Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

29.9.2023: Crayfish BidCo Oy jatkaa Caverion Oyj:tä koskevan ostotarjouksensa tarjousaikaa 1.11.2023 saakka; odottaa saavansa jäljellä olevan yrityskauppavalvontaa koskevan hyväksynnän Suomessa lokakuussa

5.9.2023: Crayfish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

31.8.2023: Crayfish BidCo on saanut yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän Euroopan komissiolta koskien kaikista Caverionin osakkeista tekemäänsä hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta

7.8.2023: Crayfish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

27.07.2023: Crayfish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

24.07.2023: Crayfish BidCo Oy antaa päivitettyjä tietoja yrityskauppavalvontaprosesseista ja jatkaa Caverion Oyj:n kaikkia osakkeita koskevan ostotarjouksen tarjousaikaa 2.10.2023 saakka

16.06.2023: Crayfish BidCo Oy ilmoittaa osakeostojen toteuttamisesta, antaa päivityksen viranomaishyväksynnöistä ja täydentää Caverionista tekemäänsä julkista ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa

25.05.2023: Crayfish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

17.05.2023: Crayfish BidCo Oy jatkaa Caverion Oyj:n kaikkia osakkeita koskevan vapaaehtoisen suositellun käteisostotarjouksen tarjousaikaa 31.7.2023 saakka

09.05.2023: Crayfish BidCo oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

13.04.2023: Crayfish BidCo:sta Caverionin suurin osakkeenomistaja; täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista ostotarjousta kaikista Caverionin osakkeista

12.04.2023: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish BidCo Oy ja Triton V LuxCo 87 SARL

05.04.2023: Caverionin hallitus peruuttaa suosituksensa North Holdings 3:n tarjoukselle ja suosittelee yksimielisesti Crayfish BidCon tarjousta

04.04.2023: CrayFish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

23.03.2023: SISÄPIIRITIETO: Caverionin hallitus odottaa peruuttavansa suosituksensa North Holdings 3:n tarjoukselle ja suosittelevansa Crayfish BidCon tarjousta ehdollisena North Holdings 3:n korotusoikeudelle

14.03.2023: Crayfish BidCo Oy täydentää 7.3.2023 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien tekemäänsä vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

09.03.2023: Caverionin hallitus kommentoi uusia tietoja North Holdings 3 Oy:n ja Crayfish BidCo Oy:n kilpailevista ostotarjouksista ja jatkaa keskusteluja molempien tarjouksentekijöiden kanssa

07.03.2023: Crayfish BidCo Oy aloittaa vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n osakkeista 8.3.2023

27.02.2023: Caverionin hallitus jatkaa Tritonin parannetun ostotarjouksen ja Bain Konsortion parannetun ostotarjouksen arviointia

24.02.2023: Crayfish BidCo Oy parantaa Caverion Oyj:tä koskevaa ostotarjoustaan ja on solminut ehdollisia sopimuksia kasvattaakseen omistusosuuttaan Caverion Oyj:ssä 13,8 prosenttiin

13.01.2023: Caverionin hallitus jatkaa Tritonin ostotarjouksen arviointia ja antaa tietoja keskusteluista Tritonin kanssa

12.01.2023: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish BidCo Oy ja Triton V LuxCo 87 SARL

10.01.2023: Crayfish Bidco Oy, Triton Fund V:n määräysvallassa oleva suomalainen yhtiö, on julkistanut vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n osakkeista