Joukkovelkakirjalainan listalleottoesite

Caverion Oyj laski maaliskuussa 2019 liikkeeseen 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 28.3.2023 ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,250 prosenttia (”2023 Velkakirjat”). Helmikuussa 2022 Caverion Oyj toteutti 2023 Velkakirjojen takaisinostotarjouksen, ja osti 2023 Velkakirjoja takaisin yhteensä 71 457 000 euron edestä. Helmikuussa 2022 Caverion Oyj laski liikkeeseen 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 25.2.2027 ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,750 prosenttia (”2027 Velkakirjat” ja yhdessä 2023 Velkakirjojen kanssa, ”Velkakirjat”). VASTUUNRAJOITUS:

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ.

Seuraavalla verkkosivustolla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien verkkosivustojen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien verkkosivustojen sisältämiä tietoja tai muita Velkakirjoihin tai niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina Hyväksyn siirtyäksesi tarkastelemaan Velkakirjoja koskevia tietoja.

Paina En hyväksy palataksesi Sijoittajat-sivun alkuun.