Johtoryhmän kokoonpano ja tehtävät


Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hän toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana sekä konsernin päätoimialojen emoyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan konsernin hallitukselle, joka myös nimittää ja erottaa hänet. Yhtiökokous päättää toimitusjohtajan vastuuvapaudesta.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät keskeisten liiketoiminta-alueiden ja konsernipalvelujen johtajat muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita.

Johtoryhmä muun valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin, Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.